Faktaboks

Johanna Bugge Berge
Født
1. oktober 1874, Christiania
Død
28. november 1961, Skien

Sammen med Alice Phil, Lalla Hvalstad og Kristine Laache tilhørte B. kunstnermiljøet rundt Oluf Wold-Torne, Wilhelm Wetlesen, Thorvald Erichsen, Lars Jorde, Halfdan Egedius og Torleiv Stadskleiv. Hun var med på "Vågåsommeren" 1894 og tilbrakte ellers mange somre i 1890-årene sammen med sine malervenner i Telemark og Gudbrandsdalen. Av sine kolleger beskrives B. som meget begavet. B. debuterte med et figurbilde på Høstutstillingen i 1898. Året etter malte hun Gårdsinteriør som ble utstilt på Verdensutstillingen i Paris i 1900, og som hun oppnådde Mention Honorable for.

B.s tidlige arbeider vitner om påvirkning fra hennes lærere, særlig Gerhard Munthe. Senere kom en sterk beundring for Halfdan Egedius' kunst til uttrykk i hennes arbeider. B. hentet sine motiver fra norsk natur, folkeliv og folkekunst. Dessuten malte hun en del portretter og portrettkopier. Særlig i landskapene viste hun selvstendig kunstnerisk utvikling, men hun fortsatte ikke i dette lovende spor. Etter å ha giftet seg med Rikard B. engasjerte hun seg mer og mer aktivt i innsamlingsarbeidet av stoff til hans kulturhistoriske arbeider, som hun også illustrerte. Kopiering av rosemaling og folkekunst var en vesentlig del av hennes innsats på de mange studieturer ekteparet foretok i Norge. Da Rikard B. i 1916 ble ansatt ved Fylkesmuseet i Skien, ble B. hans faglige hjelper også der. Det årelange arbeid hun nedla ved museet, gikk ytterligere på bekostning av hennes egen kunstneriske utvikling, som startet så lovende i 1890-årene.

Familierelasjoner

Datter av

 • Elseus Sophus Bugge, professor (1833 - 1907)
 • Karen Sophie Schreiner (1835 - 1897)

Gift med

 • 1908-1969 med Rikard Berge (f. 1881)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Kviteseid
 • Øyfjell
 • Skien

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole ett år fra 1891
 • senere to vintre elev av Harriet Backer
 • én sommer elev av Gerhard Munthe og en tid elev av Erik Werenskiold
 • elev av Jens Ferdinand Willumsen i København 1902

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1903
 • Opphold i Roma vinteren 1896–97
 • København 1902
 • Paris vinteren 1902–03
 • flere studiereiser med sin mann til bl.a. København 1911 og Skottland og Irland

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Portrett av prost Andreas Hauge, Skien kirke
 • Prost Hans Nilsen Hauge, Skien kirke
 • Sogneprest Alfred Hauge, Skien kirke
 • Dekorasjoner i tingsalen i Telemark Fylkeshus, (1925)
 • Dekorasjon i Lunde kirke, (1930)
 • Fylkesmuseum for Telemark og Grenland
 • Seljord Kunstforening
 • Skiens Kunstforening Faste Galleri
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim

Illustrasjonsarbeider

 • Norske eventyr og sagn. Optegnet av Sophus Bugge og Rikard Berge. Illustrert med norsk folkekunst av Johanna Bugge Berge, Kristiania 1909 (også med tittel: Norske eventyr og segnir, Uppskrivne av Sophus Bugge og Rikard Berge. Med bilæte fraa norsk folkekunst ved Johanna Bugge Berge og Norsk Folkediktning 1)
 • Rikard Berge: Norskt bondeliv i segn og sogu, Kristiania 1910
 • Norske folkevisur. Av samlingane etter Sophus Bugge. Med visur samla og utgjevne av Rikard Berge. Bilæte av Johanna Bugge Berge, Kristiania 1911
 • Norske eventyr og sagn. Optegnet av Sophus Bugge og Rikard Berge. Illustrert med norsk folkekunst av Johanna Bugge Berge, 2. samling, Kristiania 1913 (også med tittel: Norsk Folkediktning 2)

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Minneutstilling, Seljord Kunstforening, 1977

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1898-1902
 • Høstutstillingen, 1905
 • Høstutstillingen, 1910
 • Verdensutstillingen, 1900

Eget forfatterskap

 • Sømkunst i norske bygder, (Kristiania, 1918, Sml. 1
 • Binding, Norsk folkekultur, Risør, 1919, bd. 5, s. 173–78

Litteratur

 • J. Thiis, Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 380 (ill.) og 409
 • Aftenposten, 19.10.1910
 • W. Halvorsen, Halfdan Egedius, (Kristiania, 1914, s. 107
 • Norsk Kunsthistorie, Oslo, 1925, bd. 2, register s. 550–51
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1938
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1948
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1955
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1959
 • Vem ä Vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 616
 • E. østvedt, Telemark i norsk malerkunst, Oslo, 1942, s. 89–90, 110–13 (ill.)
 • A.B. Melhus, A.C. Sundseth, Norsk illustrasjonskunst, Oslo, 1952, s. 8–9
 • H. Vollmer, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1953, bd. 1, s. 178
 • E. østvedt, Femti år for kunsten, (Skien, 1960, s. 110
 • Norske portretter, Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register s. 389
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 178
 • Gudbrandsdalen, Oslo, 1974, s. 225, Bygd og by i Norge
 • E. østvedt, På gamle tufter. Ti Telemarksprofiler, (Skien, 1975, s. 114
 • Telemark, Oslo, 1975, s. 208, Bygd og by i Norge
 • Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 2, s. 383

Faktaboks

Johanna Bugge Berge