maler

Johanna Bugge Berge

Faktaboks

Johanna Bugge Berge
Født
1. oktober 1874, Christiania
Død
28. november 1961, Skien

Artikkelstart

Sammen med Alice Phil, Lalla Hvalstad og Kristine Laache tilhørte B. kunstnermiljøet rundt Oluf Wold-Torne, Wilhelm Wetlesen, Thorvald Erichsen, Lars Jorde, Halfdan Egedius og Torleiv Stadskleiv. Hun var med på "Vågåsommeren" 1894 og tilbrakte ellers mange somre i 1890-årene sammen med sine malervenner i Telemark og Gudbrandsdalen. Av sine kolleger beskrives B. som meget begavet. B. debuterte med et figurbilde på Høstutstillingen i 1898. Året etter malte hun Gårdsinteriør som ble utstilt på Verdensutstillingen i Paris i 1900, og som hun oppnådde Mention Honorable for.

B.s tidlige arbeider vitner om påvirkning fra hennes lærere, særlig Gerhard Munthe. Senere kom en sterk beundring for Halfdan Egedius' kunst til uttrykk i hennes arbeider. B. hentet sine motiver fra norsk natur, folkeliv og folkekunst. Dessuten malte hun en del portretter og portrettkopier. Særlig i landskapene viste hun selvstendig kunstnerisk utvikling, men hun fortsatte ikke i dette lovende spor. Etter å ha giftet seg med Rikard B. engasjerte hun seg mer og mer aktivt i innsamlingsarbeidet av stoff til hans kulturhistoriske arbeider, som hun også illustrerte. Kopiering av rosemaling og folkekunst var en vesentlig del av hennes innsats på de mange studieturer ekteparet foretok i Norge. Da Rikard B. i 1916 ble ansatt ved Fylkesmuseet i Skien, ble B. hans faglige hjelper også der. Det årelange arbeid hun nedla ved museet, gikk ytterligere på bekostning av hennes egen kunstneriske utvikling, som startet så lovende i 1890-årene.

Familierelasjoner

Datter av

 • Elseus Sophus Bugge, professor (1833 - 1907)
 • Karen Sophie Schreiner (1835 - 1897)

Gift med

 • 1908-1969 med Rikard Berge (f. 1881)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Kviteseid
 • Øyfjell
 • Skien

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole ett år fra 1891
 • senere to vintre elev av Harriet Backer
 • én sommer elev av Gerhard Munthe og en tid elev av Erik Werenskiold
 • elev av Jens Ferdinand Willumsen i København 1902

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1903
 • Opphold i Roma vinteren 1896–97
 • København 1902
 • Paris vinteren 1902–03
 • flere studiereiser med sin mann til bl.a. København 1911 og Skottland og Irland

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Portrett av prost Andreas Hauge, Skien kirke
 • Prost Hans Nilsen Hauge, Skien kirke
 • Sogneprest Alfred Hauge, Skien kirke
 • Dekorasjoner i tingsalen i Telemark Fylkeshus, (1925)
 • Dekorasjon i Lunde kirke, (1930)
 • Fylkesmuseum for Telemark og Grenland
 • Seljord Kunstforening
 • Skiens Kunstforening Faste Galleri
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim

Illustrasjonsarbeider

 • Norske eventyr og sagn. Optegnet av Sophus Bugge og Rikard Berge. Illustrert med norsk folkekunst av Johanna Bugge Berge, Kristiania 1909 (også med tittel: Norske eventyr og segnir, Uppskrivne av Sophus Bugge og Rikard Berge. Med bilæte fraa norsk folkekunst ved Johanna Bugge Berge og Norsk Folkediktning 1)
 • Rikard Berge: Norskt bondeliv i segn og sogu, Kristiania 1910
 • Norske folkevisur. Av samlingane etter Sophus Bugge. Med visur samla og utgjevne av Rikard Berge. Bilæte av Johanna Bugge Berge, Kristiania 1911
 • Norske eventyr og sagn. Optegnet av Sophus Bugge og Rikard Berge. Illustrert med norsk folkekunst av Johanna Bugge Berge, 2. samling, Kristiania 1913 (også med tittel: Norsk Folkediktning 2)

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Minneutstilling, Seljord Kunstforening, 1977

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1898-1902
 • Høstutstillingen, 1905
 • Høstutstillingen, 1910
 • Verdensutstillingen, 1900

Eget forfatterskap

 • Sømkunst i norske bygder, (Kristiania, 1918, Sml. 1
 • Binding, Norsk folkekultur, Risør, 1919, bd. 5, s. 173–78

Litteratur

 • J. Thiis, Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 380 (ill.) og 409
 • Aftenposten, 19.10.1910
 • W. Halvorsen, Halfdan Egedius, (Kristiania, 1914, s. 107
 • Norsk Kunsthistorie, Oslo, 1925, bd. 2, register s. 550–51
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1938
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1948
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1955
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1959
 • Vem ä Vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 616
 • E. østvedt, Telemark i norsk malerkunst, Oslo, 1942, s. 89–90, 110–13 (ill.)
 • A.B. Melhus, A.C. Sundseth, Norsk illustrasjonskunst, Oslo, 1952, s. 8–9
 • H. Vollmer, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1953, bd. 1, s. 178
 • E. østvedt, Femti år for kunsten, (Skien, 1960, s. 110
 • Norske portretter, Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register s. 389
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 178
 • Gudbrandsdalen, Oslo, 1974, s. 225, Bygd og by i Norge
 • E. østvedt, På gamle tufter. Ti Telemarksprofiler, (Skien, 1975, s. 114
 • Telemark, Oslo, 1975, s. 208, Bygd og by i Norge
 • Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 2, s. 383