Andre opplysninger

  • J. har utført prekestolen i Orkdal kirke (1646 - 49) og prekestolen i Opdal kirke (1649) og muligens altertavlen og prekestolen i Meldal kirke (1651, ødelagt ved brann i 1981).

Litteratur

  • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1925, bd. 1, s. 382
  • Erdmann, D., Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken, Oslo, 1940, s. 105

Arkivalia

  • Revold, R., Bilthuggerkunsten i Oslo under renessanse og barokk, Universitetet i Oslo, 1947, magistergradsavhandling