S. maler både figur- og landskapsscener i et tilnærmet naturalistisk formspråk. Enkelte arbeider viser inspirasjon fra Axel Revold i bruken av små perspektiviske forskyvninger av flatene, til dels pastose, fargesterke penselstrøk og markerte konturer, som Monterey Harbour (olje, 1950, privat eie). Kristne figurscener dominerer blant S. mosaikker og materialarbeider, ofte bygd opp av store, ensfargete mosaikkbiter atskilt av kraftige konturer, som Kristus, verdens lys (altertavle, 1980, Sørnes kirke, Sola).