M. tilbrakte barneårene i England og Egypt og tenårene i USA, hvor han utdannet seg som glassmaler. I 1966 kom han til Norge og opprettet eget glasstudio i Haugesund. Han restaurerte bl.a. glassmaleriene i Avaldsnes kirke. I 1969 begynte han å male, hovedsakelig maritime motiver og portretter, og har fra 1973 etablert seg ved en rekke utstillinger i Paris, Brussel og USA. De tidlige bilder var impresjonistiske, mens hans senere formspråk kan karakteriseres som en tilsynelatende naiv etterkubistisk ekspresjonisme.