G. arbeidet i Hamburg før han kom til Trondheim. Etter bybrannen i 1841 averterte han her sin tjeneste i dagspressen. G. er kjent for mindre, enkle, men velproporsjonerte bygårder.