H. hadde småbruket Ulsanden og ble kalt "Ulsand-snekkeren". H. etterlot seg en stor produksjon av møbler, f.eks. bostkast (lite hengeskap) og skap og var særlig kjent for sine klokkekasser og skatoll. De utmerker seg gjerne ved vakre proporsjoner og gir inntrykk av en viss eleganse. Skatollkronen har gjerne S- eller C-formete profilerte lister med et spir utskåret med bladskurd på midten. H. skar en rund, litt fyldig ranke, og som treskjærer minner han om Per Veggum. Hans arbeider er tilsynelatende lette å kjenne igjen. Men i arbeidet hadde han ofte med seg håndverkere som senere forsøkte å kopiere hans stil og form. H. har derfor neppe laget alt som er tillagt ham. H. laget også høvelstokker prydet med treskurd og skal ha vært en mester i å plassere høveltanna i riktig vinkel, så høvlene hans ble uvanlig gode. Han skal også ha vært den beste treskjemaker bygda har hatt. Ingen av skjeene han laget er bevart.