Liv og virksomhet

S. begynte 18 år gammel på Trondheim mekaniske Værksteds tegnekontor. Her arbeidet han i tre år, samtidig som han tegnet og malte i fritiden. I 1880 søkte S. om statens reisestipend. Til tross for avslag drog han til München, der han studerte ved akademiet til 1884 under professor Ludwig von Löfftz. Denne hadde genre- og landskapsmaleri som sitt spesiale, og genremaleriet ble også S.' foretrukne motivkrets. Allerede i 1884 debuterte han på Høstutstillingen med Kaffesøstrene (1884) og fikk fordelaktig omtale. Ved slutten av 80-årene var hans til dels små, men godt gjennomarbeidede genrebilder meget populære i Tyskland og Sverige. I Norge var S. derimot lite kjent. S.' kunstneriske virksomhet foregikk i Tyskland. Riktignok malte han enkelte portretter av nordmenn, bl.a. av Henrik Ibsen (1890, Oslo Bymuseum) og foretok enkelte studiereiser i Norge (Fra Romsdalen, Elverum Kunstgalleri). I 1890 ble S. utnevnt til professor ved akademiet i Weimar.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Christian August Smith, buntmaker
  • Martine Fredrike Bergh

Gift med

  • Marie Rhoda Hirschler

Utdannelse

Elev av tegnelærer Balle Lund, Trondheim før 1877; kunstakademiet, München under Ludwig von Löfftz 1880 - 84.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studieopphold i München 1880 - 84; Bosatt i Weimar til sin død 1917.

Stillinger, medlemskap og verv

Tegner Trondheim mekaniske Værksteds tegnekontor 1877 - 80; professor kunstakademiet, Weimar fra 1890.

Priser, premier og utmerkelser

Gullmedalje 2 kl. Berlin 1886 og -91, München 1888; sølvmedalje Wien 1888; Medallie für Kunst und Wissenschaft 1. klasse; Ridder av 1. klasse Sachsen-Weimarske hvite Falks Orden.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Oslo Bymuseum
  • Lillehammer Bys malerisamling
  • Trøndelag Kunstgalleri
  • Skien Kunstforenings Faste Galleri
  • Elverum Kunstgalleri
  • En rekke museer i Europa og USA, bl.a. Leipzig, Weimar, Trier og Milwaukee

Portretter

  • Selvportrett (olje, Oslo Bymuseum)