S. begynte 18 år gammel på Trondheim mekaniske Værksteds tegnekontor. Her arbeidet han i tre år, samtidig som han tegnet og malte i fritiden. I 1880 søkte S. om statens reisestipend. Til tross for avslag drog han til München, der han studerte ved akademiet til 1884 under professor Ludwig von Löfftz. Denne hadde genre- og landskapsmaleri som sitt spesiale, og genremaleriet ble også S.' foretrukne motivkrets. Allerede i 1884 debuterte han på Høstutstillingen med Kaffesøstrene (1884) og fikk fordelaktig omtale. Ved slutten av 80-årene var hans til dels små, men godt gjennomarbeidede genrebilder meget populære i Tyskland og Sverige. I Norge var S. derimot lite kjent. S.' kunstneriske virksomhet foregikk i Tyskland. Riktignok malte han enkelte portretter av nordmenn, bl.a. av Henrik Ibsen (1890, Oslo Bymuseum) og foretok enkelte studiereiser i Norge (Fra Romsdalen, Elverum Kunstgalleri). I 1890 ble S. utnevnt til professor ved akademiet i Weimar.