Faktaboks

Carl Frithjof Smith
Født
5. april 1859, Christiania
Død
11. oktober 1917, Weimar

S. begynte 18 år gammel på Trondheim mekaniske Værksteds tegnekontor. Her arbeidet han i tre år, samtidig som han tegnet og malte i fritiden. I 1880 søkte S. om statens reisestipend. Til tross for avslag drog han til München, der han studerte ved akademiet til 1884 under professor Ludwig von Löfftz. Denne hadde genre- og landskapsmaleri som sitt spesiale, og genremaleriet ble også S.' foretrukne motivkrets. Allerede i 1884 debuterte han på Høstutstillingen med Kaffesøstrene (1884) og fikk fordelaktig omtale. Ved slutten av 80-årene var hans til dels små, men godt gjennomarbeidede genrebilder meget populære i Tyskland og Sverige. I Norge var S. derimot lite kjent. S.' kunstneriske virksomhet foregikk i Tyskland. Riktignok malte han enkelte portretter av nordmenn, bl.a. av Henrik Ibsen (1890, Oslo Bymuseum) og foretok enkelte studiereiser i Norge (Fra Romsdalen, Elverum Kunstgalleri). I 1890 ble S. utnevnt til professor ved akademiet i Weimar.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Christian August Smith, buntmaker
 • Martine Fredrike Bergh

Gift med

 • Marie Rhoda Hirschler

Utdannelse

 • Elev av tegnelærer Balle Lund, Trondheim før 1877
 • kunstakademiet, München under Ludwig von Löfftz 1880 - 84

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i München 1880 - 84
 • Bosatt i Weimar til sin død 1917

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegner Trondheim mekaniske Værksteds tegnekontor 1877 - 80
 • professor kunstakademiet, Weimar fra 1890

Priser, premier og utmerkelser

 • Gullmedalje 2 kl. Berlin 1886 og -91, München 1888
 • sølvmedalje Wien 1888
 • Medallie für Kunst und Wissenschaft 1. klasse
 • Ridder av 1. klasse Sachsen-Weimarske hvite Falks Orden

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Oslo Bymuseum
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Skien Kunstforenings Faste Galleri
 • Elverum Kunstgalleri
 • En rekke museer i Europa og USA, bl.a. Leipzig, Weimar, Trier og Milwaukee

Portretter

 • Selvportrett (olje, Oslo Bymuseum)