maler

Carl Frithjof Smith

Faktaboks

Carl Frithjof Smith
Født
5. april 1859, Christiania
Død
11. oktober 1917, Weimar

S. begynte 18 år gammel på Trondheim mekaniske Værksteds tegnekontor. Her arbeidet han i tre år, samtidig som han tegnet og malte i fritiden. I 1880 søkte S. om statens reisestipend. Til tross for avslag drog han til München, der han studerte ved akademiet til 1884 under professor Ludwig von Löfftz. Denne hadde genre- og landskapsmaleri som sitt spesiale, og genremaleriet ble også S.' foretrukne motivkrets. Allerede i 1884 debuterte han på Høstutstillingen med Kaffesøstrene (1884) og fikk fordelaktig omtale. Ved slutten av 80-årene var hans til dels små, men godt gjennomarbeidede genrebilder meget populære i Tyskland og Sverige. I Norge var S. derimot lite kjent. S.' kunstneriske virksomhet foregikk i Tyskland. Riktignok malte han enkelte portretter av nordmenn, bl.a. av Henrik Ibsen (1890, Oslo Bymuseum) og foretok enkelte studiereiser i Norge (Fra Romsdalen, Elverum Kunstgalleri). I 1890 ble S. utnevnt til professor ved akademiet i Weimar.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Christian August Smith, buntmaker
 • Martine Fredrike Bergh

Gift med

 • Marie Rhoda Hirschler

Utdannelse

 • Elev av tegnelærer Balle Lund, Trondheim før 1877
 • kunstakademiet, München under Ludwig von Löfftz 1880 - 84

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i München 1880 - 84
 • Bosatt i Weimar til sin død 1917

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegner Trondheim mekaniske Værksteds tegnekontor 1877 - 80
 • professor kunstakademiet, Weimar fra 1890

Priser, premier og utmerkelser

 • Gullmedalje 2 kl. Berlin 1886 og -91, München 1888
 • sølvmedalje Wien 1888
 • Medallie für Kunst und Wissenschaft 1. klasse
 • Ridder av 1. klasse Sachsen-Weimarske hvite Falks Orden

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Oslo Bymuseum
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Skien Kunstforenings Faste Galleri
 • Elverum Kunstgalleri
 • En rekke museer i Europa og USA, bl.a. Leipzig, Weimar, Trier og Milwaukee

Portretter

 • Selvportrett (olje, Oslo Bymuseum)