L. arbeider med medaljer, relieffer og skulpturer. Sammen med Wenche Gulbransen har han innført den oppdragsløse medalje i norsk kunstmiljø. Medaljene bygger på ungarsk tradisjon, og motivene er både fabulerende figurativt og abstrakt utformet, med dekorativ plassering av tall og bokstaver. L.s øvrige skulpturarbeider er utviklet via relieffene over i små, grovt modellerte og sterkt forenklede menneskefigurer, fremstilt enten i løp og sprang eller statiske. Flere figurer stilles ofte sammen i grupper for å anskueliggjøre motivets idé, der grunnmotivet er menneskets ensomhetsfølelse og frihetslengsel. Figur på vogn (bronse, 1978, Nasjonalgalleriet, Oslo) fremstår som et fragment av en antikk, gresk vognkjører. De fleste arbeider er utført i bronse og gips, enkelte også i polyester, som den todelte veggskulpturen Nordahl Grieg (Høstutstillingen 1981). Den viser et klassisk utformet portretthode av dikteren over en istykkerslått tavle-torso med innrisset dikt. På Jazzfestivalen i Molde viste han bl.a. større skulpturarbeider som Mann (tre, 1982) og to herme-formede figurer, Ekteskap (jernbanesviller, 1982).