Faktaboks

Kristofer Ganer
Eriksen, Kristofer; (tok etternavnet Ganer i 1946); Ganer, Kristofer Eriksen
Født
30. september 1889, Kristiania
Død
12. oktober 1962, Oslo

G. var ansatt i Abels reproduksjonsanstalt og kunstforlag 1907–13, og i Kemigrafia 1908-10. I disse tidlige år, da han samtidig studerte hos Nordhagen, utførte han en rekke teknisk høyt oppdrevne kopier etter hollanske 1600-tallsmestere og norske eldre samtidige som Erik Werenskiold og Eilif Peterssen. Motivkretsen ble etter hvert friere; fra 1913 finnes f.eks. en stor, gjennomarbeidet etsning av Korsridderen etter Rembrandt; en mer spontan, psykologisk inntrengende Jødegutt (begge premiert på verdensutstillingen i San Francisco 1915) og en stillferdig akvatint som Ved Skarpsno, Oscarshall. Fra denne tid stammer også et par litografier med sosialrealistisk og religiøst tilsnitt. Fram til omkring 1920 utførte han særlig raderte landskaper i intimt format. Deretter inntar topografisk-historiske motiver og byskildringer, hvorav er håndfull tresnitt, en bredere plass i produksjonen. G. var aktiv som billedhugger omkring 1930. Som maler var han virksom livet ut, men i mer beskjeden målestokk.

G. forble erklært naturalist, men med en viss dragning også mot dekorative oppgaver (Foreningen Norske Grafikeres emblem, Romeriksbunaden, bokutstyr o.l.). Hans vesentligste grafiske produksjon faller innenfor tidsrommet 1910–25. G.s relativt korte kunstnerkarriere henger åpenbart sammen med en gradvis forskyvning av interessefeltet. Han tok initiativet til stiftelsen av Foreningen Norske Grafikere i 1919, og ble i årene fremover aktiv foreningsmann med en rekke tillitsverv. G. var opptatt av bevaringssaker fra 1920-årene av. Han hadde restaureringsoppdrag for Riksantikvaren (Fet kirkes gravkapell), var medstifter av Romerike Ættehistorielag i 1935 og fikk gjenopptatt arkeologiske undersøkelser av Raknehaugen med dengang avanserte metoder (dendrokronologi i 1937–38 og C-14 i 1958).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Bernt Eriksen (1838 - 1913)
 • Karen Christophersdatter Korsveien (1849 - 1925)

Gift med

 • Oslo, 1938-1977 med Gudrun Magdalene Solberg (f. 1900)

Utdannelse

 • Tegneundervisning ved Brødr. Brunskov Fotochemisk Anstalt 1905–06 (11 md.)
 • Den kgl. Tegneskole under Eivind Nielsen 1906–07 (3 md.), under Johan Nordhagen 1907–13 og 1914–15, hospiterte under Thorbjørn Alvsåker omkring 1928

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1911 og 1912
 • Benneches legat 1918 og 1919
 • Studiereiser til København og Berlin 1913
 • til Stockholm 1929

Stillinger, medlemskap og verv

 • Mangeårig styremedlem i Foreningen Norske Grafikere fra stiftelsen i 1919
 • Lærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (vikar for O. Willums) omkring 1930
 • Fra 1931 oppnevnt av Kirke- og undervisningsdepartementet som medlem av Det sakkyndige råd i henhold til lov om vern av åndsverker

Priser, premier og utmerkelser

 • Sølvmedalje, Verdensutstillingen San Francisco 1915
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1959

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Minnesmerke over falne i 2. verdenskrig, bronserelieff (1959), Frelsesarmeens krigsskoles hage, Oslo
 • 10 grafiske arbeider i Fet kommunes administrasjonsbygg
 • Nasjonalgalleriet, Oslo med 9 grafiske arbeider
 • Oslo kommunes kunstsamlinger med 5 grafiske arbeider
 • Riksgalleriet
 • Selskapet Kunst på Arbiedsplassen
 • Oslo Bymuseum
 • UB
 • Norges Bank
 • Trondheim og Tromsø Faste Galleri
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Ateneum Helsinki
 • Vasa Konstmuseum
 • British Museum

Illustrasjonsarbeider

 • Vignetter og bokutstyr i F. Nansen: Nord i Tåkeheimen, Kristiania 1911
 • Norske klassikere i utvalg, bd. I-X, Oslo 1930–31
 • NFfGK grafikkmapper 1912, -20, -22, -25, -27.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1914
 • Høstutstillingen, Oslo, 1916
 • Høstutstillingen, Oslo, 1919
 • Høstutstillingen, Oslo, 1925
 • Høstutstillingen, Oslo, 1930
 • Høstutstillingen, Oslo, 1940
 • Høstutstillingen, Oslo, 1945
 • De unges utstilling, 1909
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • Verdensutstillingen, San Francisco, 1915
 • Foreningen Norske Grafikeres utstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922
 • Trondheim, 1922
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1929
 • Trondheim-Kr.sand, 1933
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1941
 • Finsk og norsk grafikk, Oslo Kunstforening, 1924
 • Nordisk grafikk, Stockholm, 1924
 • Nordisk grafikk, København og Amsterdam, 1925
 • Ålesund-Tromsø, 1926
 • Internasjonal utstilling av moderne grafikk, Firenze, 1927
 • Internasjonal utstilling Ex Libris, Lisboa, 1927-1928
 • First International Exhibition of Lithography and Wood Engraving, Chicago, 1929-1930
 • Toledo Museum of Art, 1930
 • Landsutstilling, Trondheim, 1930
 • Nordisk grafikk, Stockholm og Helsinki, 1931
 • Riga, 1934
 • Artisti Grafici Norvegesi, Roma, 1937
 • Nordisk Grafikkunion, København, 1937
 • Nordisk Grafikkunion, London, 1938
 • Nordisk Grafikkunion, Helsinki, 1939
 • Nordisk Grafikkunion, Oslo, 1962
 • Raderklassen 80 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1979
 • Norske Grafikere 60 år, Munch-museet, 1979

Separatutstillinger

 • Minneutstilling, Oslo Kunstforening, 1979

Portretter

 • Selvportretter: Koldnål, ant. 1916–17
 • Etsning 1917 (gjengitt i Verdens Gang 16.9.1922)
 • Maleri, ca. 1917
 • Bronsepatinert gips 1932
 • Relieffbyste, gips, antagelig etter 1938
 • Maleri, ca. 1950

Eget forfatterskap

 • Litt om Fets gamle hovedkirke, Forening til norske fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, Oslo, 1925, s. 31–81
 • Nordens største gravhaug Raknehaugen 500 år yngre enn antatt, Aftenposten, 17.09.1938
 • Byggeklar tomt på taket til regjeringsbygning!, Aftenposten, 17.07.1953
 • Kfr. Forslagene til redning av Empirekvartalet, Aftenposten, 02.12.1953

Litteratur

 • Verdens Gang, 16.09.1922, (ill.)
 • Abrahamsson, O., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 21.09.1922
 • Adresseavisen, 22.11.1922
 • Kunst og Kultur, 1923, s. 36 (ill.)
 • Svenska Morgonbl., 25.10.1924, (ill.)
 • Aftenposten, 15.11.1924
 • Haug, K., i Aftenposten, 04.12.1924
 • Harbitz, i Morgenbladet, 05.12.1924
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 08.12.1924
 • Faaborg, Th., i Dagens Nyheder, 06.02.1925
 • Aftenposten, 13.05.1925
 • Nieuwe Rotterdamse Courant, 23.10.1925
 • Aftenposten, 06.11.1925
 • Aftenposten, 25.05.1928
 • Haug, K., i Aftenposten, 16.02.1929
 • Harbitz, i Morgenbladet, 20.02.1929
 • Moss Johnsen, B., i Morgenposten, 25.02.1929
 • Toledo Blade, 31.03.1930
 • Aftenposten, 11.06.1938
 • Geer, E.H. De, i Universitetets oldsaksamlings årbok 1937, Oslo, 1938, s. 28, 32, 53
 • Romerike, 12.01.1940
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 48 (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 80
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 77 (ill. s. 84)
 • Nydal, R., i American Journal of Science, Radiocarbon Supplement, 1959, s. 80
 • Akershus Arbeiderblad, 28.09.1959, (intervju)
 • Rude, R., i Aftenposten, 30.09.1959
 • Aftenposten, 13.10.1962, (nekrolog)
 • Thue, O., i Bygdebok for Aurskog og Blaker, Lillehammer, 1968, s 638–40 (ill.)
 • Rude, R., Helliesen, S., Norske Grafikere, Oslo, 1973, s. 42, 86
 • Renberg, U., i Arbeiderbladet, 15.08.1979, (ill.)
 • Nadheim, K., i Indre Akershus Blad, 21.08.1979, (ill.)
 • Hopstock, K., i Morgenbladet, 29.08.1979, (ill.)
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 30.08.1979
 • Dørum, A., i Klassekampen, 04.09.1979, (ill.)
 • Indre Akershus Blad, 17.11.1979, (ill.)