H. var influert av Chr. Krohg og av Edouard Manet. Han var aktivt medlem av Unge Kunstneres Samfunn, og var særlig virksom under kunstnermarkedet i Oslo 1923. H. leverte i unge år tegninger til Korsaren. I sine senere år malte han vesentlig portretter, bl.a. i stort antall til Frimurerordenen og Odd Fellow-ordenen.