S.' produksjon består hovedsakelig av tekstilskulptur og applikasjoner. Hennes tekstilskulpturer er fritthengende dukker og dyr. Fargesprakende fugler er ofte hovedmotiv. Fuglene er humoristisk fremstilt med menneskelige egenskaper, som f.eks. i dekorasjonen på Universitetssenteret på Dragvoll, Trondheim (1982). I sine applikasjoner plasserer hun samme type figurer i forenklede landskaper, med vekt på det ornamentale og en enkel symbolbruk. Sceneteppet i Kvinnherad vidaregåande skule (1979) har som motiv livets tre omgitt av fugler og figurer i et naivistisk formspråk, hvor flaten er oppdelt i store plan. S.' arbeider bærer preg av fortellerglede, humor og toleranse.