D. fortsatte i sin fars spor både m.h.t. motiv og teknikk. Hans arbeider har imidlertid et grovere og mer summarisk preg. Han har etterlatt seg en rekke byprospekter og skutemalerier, men ikke så mange som sin far. De mest kjente er Stiklestadprospektene. De to store litografiene fra henholdsvis Bergen og Oslo fra 1822 er antagelig kopier etter farens arbeider.