Liv og virksomhet

D. fortsatte i sin fars spor både m.h.t. motiv og teknikk. Hans arbeider har imidlertid et grovere og mer summarisk preg. Han har etterlatt seg en rekke byprospekter og skutemalerier, men ikke så mange som sin far. De mest kjente er Stiklestadprospektene. De to store litografiene fra henholdsvis Bergen og Oslo fra 1822 er antagelig kopier etter farens arbeider.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • Anna Margrethe Gjertsvold (f. 1797)

Utdannelse

Sannsynligvis hos sin far.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Reiser innenlands i Norge; til Stockholm 1837.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Oslo Bymuseum
 • Norsk Sjøfartsmuseum
 • Norsk Folkemuseum
 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap, Trondheim
 • Museum Holstentor, Lübeck

Litteratur

 • Koren, K., Trondhjem i gamle dage, Trondheim, 1907, s. 8
 • Kunst og Kultur, 1911, s. 139
 • Schnitler, C.W., Slægten fra 1814, (Kristiania, 1911, s. 345
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1926, bd. 3, s 253, (artikkel om Mathias Ferslev D.)
 • Brodahl, J.E., Tre århundres trøndersk maleri, Trondhjem Kunstforenings 90 års-skrift, Trondheim, 1935, s. 32
 • Kunst og Kultur, 1935, s. 257