Etter oppdrag har hun malt portretter til offentlige institusjoner i Bergen og Fana. Hun har malt naturalistiske landskap, bymotiv og portretter. De fleste arbeider i eget eie gikk tapt ved brann.