S. var sønn på Gålås Lille, men giftet seg til gården Strammerud, som han drev til sin død. S.' hovedverk er korskillet, altertavle, krusifiks og prekestol i Furnes kirke, - for prekestolens vedkommende men med unntak av karyatidene på oppgangen og evangelistfigurene i stolfeltene, som begge er eldre. S. har brukt O.C. Granbergs prekestol i Udenes kirke som forbilde, og det er vel der han har sett akantus-motivet. Han utviklet imidlertid sin egen karakteristiske stil. I himlingen over prekestolen i Furnes kirke, forært av ham og hans hustru i 1709, har han skåret akantus som plasserer ham blant mestrene. Flere av hans arbeider av profan art henger ennå på gården Strammerud, og for øvrig i privat eie. S. utmerket seg fremfor de fleste andre akantusskjærere ved sin figurbehandling. Han forarbeidet og gav Furnes kirke to engler som lysholdere "til Guds Ærre oc Dette Altre merre Prydelse". De har detaljer som er særpregede for S., nemlig utformingen av englevingene, og lendekledenes sløyfeoppbinding. Kisten fra Flisaker i Veldre er enestående med sin frodige skurd på lokk og sider, fritt og naturalistisk komponert med ranker og løvverk. Sammen med svigersønnen Lars Pinneruds kiste fra Storaker, viser den tidens høye kunstneriske nivå på Hedmarken. Ved S.' død ble hans arbeid ført videre av Lars Pinnerud og dennes bror Erik Kolstrup.