K. arbeidet som steinhugger i domkirken i Trondheim mens han tegnet og malte i fritiden. Han slo seg ned som flyktning i Stockholm i 1943 og gikk på Konstak. Fra 1948 bosatte han seg for godt i Stockholm. K.s tidlige bilder viser en forenklet, til dels stilisert naturalisme. Etter besøk i Paris i 1955 kom han inn i en abstrakt og nonfigurativ periode. Han eksperimenterte fremover i 1960-årene med en rekke forskjellige abstrakte formspråk etter forbilder av flere modernistiske malere. I 1975 viste K. på utstillinger i Norge en merkbar utvikling mot en mer ekspressiv naturopplevelse. Sentralt stod serien med 17 fargesterke og spontant malte landskapsbilder fra Skrova i Lofoten og 2 figurkomposisjoner med menn som sløyer fisk.