Faktaboks

Jakob Gløersen
Født
28. mai 1852, Nissedal
Død
21. august 1912, Kristiania

G. tok artium ved Kristiansand katedralskole 1872, og hadde da allerede som elev av Olaf Isaachsen lært en betydelig maler å kjenne. Men han hevdet selv senere at "af alle, som kan ha virket paa mig - malerne ikke undtat - er Asbjørnsen den, som har havt størst betydning for mig som kunstner". Han har da også malt ham i hans arbeidsværelse (1885), og han kom til å følge Asbjørnsens realistiske linje i sine landskaper, folkelige figurbilder og interiører. Med lite hell ville derimot Knud Bergslien i 1870-årene gjøre en portrettmaler av ham. Under studieårene i München la han seg etter en solid teknikk, kopierte bl.a. et bilde av Antonis van Dijck. Viktig for ham ble vennskapet med Erik Werenskiold, som styrket ham i hans tro på friluftsmaleriet og naturalismen. Like etter hjemkomsten til Kristiania i 1881, debuterte han i Kristiania Kunstforening med tre småbilder, deriblant En sannferdig historie. Av hans mange senere troverdige og usentimentale figurbilder i østnorsk bondemiljø (Numedal, Valdres, Hadeland, Lillehammer) kan nevnes Legebesøk (1885), Kjellerinteriør (1886, Nasjonalgalleriet, Oslo), Hos bestemor (1891, Nasjonalgalleriet), I snekkerverkstedet (1903, Lillehammer Bys malerisamling). Men oftest skildrer han sine landsens mennesker i deres daglige sysler utendørs, om sommeren eller allerhelst om vinteren i blåst og snøføyke (På rugdepost 1887, Nasjonalgalleriet, I snøløsningen 1889, Nasjonalgalleriet, Snøfokk 1889, Nasjonalgalleriet, Gjetergutter 1893, Bergen Billedgalleri, Vinter, med tømmerkjører, 1894, Nasjonalgalleriet). Koloritten i disse bildene er enkel og uproblematisk, men i interiører som Gjesteværelse (1893, Nasjonalgalleriet) kan lysvirkningen være fint studert. Studieoppholdet i Paris 1893 satte neppe dypere spor etter seg, men det store, solfylte vinterbildet fra Vågsli i Telemark (1900, Nasjonalgalleriet) viser likevel en luftigere og rikere fargebehandling enn åttiårsbildene. G. var en god tegner, noe ikke minst hans tallrike bidrag til Norge i det nittende aarhundrede (1900) vitner om. Ypperst blant disse tegningene er den dramatiske Kamp mellom hingst og bjørn (Nasjonalgalleriet), bygd på en lang rekke detaljstudier.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Johan Gløersen, sogneprest (1810 - 1890)
 • Charlotte Cecilie Dahl (1812 - 1892)

Utdannelse

 • Første tegneundervisning av Olaf Isaachsen i Kristiansand omkr. 1870
 • Knud Bergsliens malerskole 1872–75
 • Kunstakademiet i München under Otto Seitz 1876–78 og 1880–81
 • elev av Alfred Roll i Paris 1893

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Med Finnes legat reise til Sigdal og Numedal 1884
 • Statens reisestipend 1892. Reise over København, Amsterdam og Antwerpen til Paris, opphold der mars-juni 1893

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av De norske bildende kunstneres representative komité 1892–95, formann 1894-95
 • Medlem av styret for Nasjonalgalleriets forøkelse 1889-95

Priser, premier og utmerkelser

 • Sølvmedalje Verdensutst. Paris 1889
 • gullmedalje på den internasjonale utst. München 1891
 • R1, St. Olavs Orden 1910

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo (14 malerier og 13 tegninger)
 • Bergen Billedgalleri
 • Rasmus Meyers Samlinger
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Drammens Faste Galleri
 • Skiens Faste Galleri

Illustrasjonsarbeider

 • N. Rolfsen: Læsebok for folkeskolen, Kristiania 1892–95
 • Norsk kalender for året 1899, Kristiania 1898
 • Norge i det nittende aarhundrede, Kristiania 1900–02, bd. 1–2
 • P. Egge: En liden Gut, København 1906.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1882-1884
 • Høstutstillingen, Oslo, 1886-1889
 • Høstutstillingen, Oslo, 1891-1892
 • Høstutstillingen, Oslo, 1894
 • Høstutstillingen, Oslo, 1896-1898
 • Høstutstillingen, Oslo, 1900-1902
 • Høstutstillingen, Oslo, 1904-1905
 • Høstutstillingen, Oslo, 1907
 • Høstutstillingen, Oslo, 1909
 • Høstutstillingen, Oslo, 1910
 • Nordisk utst. Charlottenborgutstillingen, København, 1883
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1884
 • Nordisk utstilling, København, 1888
 • Internasjonal utstilling, München, 1888-1891
 • Verdensutstillingen, 1889
 • Verdensutstillingen, Chicago, 1893
 • Verdensutstillingen, Paris, 1900
 • Norsk utstilling, Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1904
 • Norsk utstilling, Brighton, 1913
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • Norsk utst. Charlottenborgutstillingen, København, 1915
 • Høstutstillingen, Oslo gjennom de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932

Separatutstillinger

 • Auksjonsutstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1899
 • Kristiania Kunstforening, 1912

Portretter

 • Kulltegning av E. Werenskiold 1892

Litteratur

 • Aftenbladet, 19.03.1881, (nr. 66)
 • Morgenbladet, 02.02.1882, (nr. 33 A)
 • Folkebladet, (Kristiania, 1889, s. 342
 • Gløersen, A.T., Slægten Gløersen, (Kristiania, 1897, s. 43
 • Studentene fra 1872, (Kristiania, 1897, s. 54
 • Studentene fra 1872, (Kristiania, 1912, s. 25
 • Aftenposten, 1899, nr. 76
 • Mir Iskusstva, Leningrad, 1902, s. 166 f. (ill.)
 • Aubert, A., Det nye Norges malerkunst, (Kristiania, 1904, s. 79, 81–82 (ill.)
 • Thommessen, R., Norsk billedkunst, (Kristiania, 1904, register
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1904-1907, bd. 1–3, register (ill.)
 • Müller, S., Nordens billedkunst, København, 1905, register
 • Aubert, A., Die norwegische Malerei im XIX Jahrhundert 1814 bis 1900, Leipzig, 1910, s. 69, 70 (ill)
 • Norske malere, (Kristiania, 1912, pl. 2
 • Ved Thiis, J., Norsk malerkunst i Nationalgalleriet, (Kristiania, 1912, s. 25, ill. [nr. 33]
 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912, s. 85
 • Haslund, G., Maleren Jakob Gløersen, Husmoderen, (Kristiania, 1912, s. 405–06 (ill.)
 • Johnsen, R., i Folkebladet, (Kristiania, 1912, s. 1–2, 322
 • Aftenposten, 22.08.1912, Nekrolog
 • Dagbladet, 22.08.1912, Nekrolog
 • Tidens Tegn, 22.08.1912, Nekrolog
 • Morgenposten, 22.08.1912, Nekrolog
 • Verdens Gang, 22.08.1912, Nekrolog
 • Dagens Nyt, 22.08.1912, Nekrolog
 • Dagsposten, 22.08.1912, Nekrolog
 • Ill. Familieblad, Horten, 28.09.1912, s. 686
 • Werenskiold, E., Jakob Gløersen, Kunst og Kultur, 1912-1913, s. 57–61 (ill.)
 • Norges kunst, (Kristiania, 1914, (ill.), katalog Jub.utst.
 • Bugge, A., Kulturens historie, (Kristiania, 1917, bd. 1, s. 414
 • Werenskiold, E., Kunst, kamp, kultur, (Kristiania, 1917, s. 46
 • Bull, E., Akers historie, (Kristiania, 1918, s. 456 (ill.)
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1920, bd. 9
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1921, bd. 14, s. 263
 • Thiis, J., i Scandinavian Art, New York, 1922, s. 485, 542, 557–59
 • Laurin, C.G., Nordisk konst, Stockholm, 1925, register (ill.)
 • Lexow, E., Norges kunst, Oslo, 1926, s. 276
 • Thiis, J., i Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, register
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1929, bd. 4, s. 514–15
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, register
 • Amundsen, O. Delphin, Den kongelige norske Sankt Olavs Orden 1847–1947, Oslo, 1947, s. 371
 • Av norsk palett. Fra Bergljot og Sven Bruns samling, Oslo, 1949, s. 12, 28–29, (ill.), Med kunsthistorisk oversikt av S. Willoch
 • Alsvik, H., østby, L., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 317–18 (ill.)
 • Sundseth, A.B., Melhus, A.C., Norsk illustrasjonskunst, Oslo, 1952, s. 53
 • Flønes, O., Grimelund, J.J., Trondhjems kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 101, 258
 • Norske portretter, Forfattere, Oslo, 1956, register
 • Østensjø, R., Haugesund 1835-1895, Haugesund, 1958, bd. 1, s. 501
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergen, 1963, s. 148
 • Stenseng, A., Harald Sohlberg, Oslo, 1963, s. 56
 • Østby, L., Norsk tegnekunst i Nasjonalgalleriet, Oslo, 1963, s. XV, XVI, pl. 51
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register
 • Kunst og Kultur, register 1910–67, Oslo, 1971, s. 84, 200
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 150
 • Østby, L., Erik Werenskiold, Oslo, 1977, s. 170, 173, 175 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv
 • Håndskriftsamlingen, Universitetsbiblioteket i Oslo, særlig viktige er brevene til Andreas Aubert (brevsaml. nr. 32), Elling Holst (nr. 234), Gerhard Munthe (nr. 90) og Erik Werenskiold (nr. 98)

Faktaboks

Jakob Gløersen