tegner og maler

Jakob Gløersen

Faktaboks

Jakob Gløersen
født:
28. mai 1852, Nissedal
død:
21. august 1912, Kristiania

G. tok artium ved Kristiansand katedralskole 1872, og hadde da allerede som elev av Olaf Isaachsen lært en betydelig maler å kjenne. Men han hevdet selv senere at "af alle, som kan ha virket paa mig - malerne ikke undtat - er Asbjørnsen den, som har havt størst betydning for mig som kunstner". Han har da også malt ham i hans arbeidsværelse (1885), og han kom til å følge Asbjørnsens realistiske linje i sine landskaper, folkelige figurbilder og interiører. Med lite hell ville derimot Knud Bergslien i 1870-årene gjøre en portrettmaler av ham. Under studieårene i München la han seg etter en solid teknikk, kopierte bl.a. et bilde av Antonis van Dijck. Viktig for ham ble vennskapet med Erik Werenskiold, som styrket ham i hans tro på friluftsmaleriet og naturalismen. Like etter hjemkomsten til Kristiania i 1881, debuterte han i Kristiania Kunstforening med tre småbilder, deriblant En sannferdig historie. Av hans mange senere troverdige og usentimentale figurbilder i østnorsk bondemiljø (Numedal, Valdres, Hadeland, Lillehammer) kan nevnes Legebesøk (1885), Kjellerinteriør (1886, Nasjonalgalleriet, Oslo), Hos bestemor (1891, Nasjonalgalleriet), I snekkerverkstedet (1903, Lillehammer Bys malerisamling). Men oftest skildrer han sine landsens mennesker i deres daglige sysler utendørs, om sommeren eller allerhelst om vinteren i blåst og snøføyke (På rugdepost 1887, Nasjonalgalleriet, I snøløsningen 1889, Nasjonalgalleriet, Snøfokk 1889, Nasjonalgalleriet, Gjetergutter 1893, Bergen Billedgalleri, Vinter, med tømmerkjører, 1894, Nasjonalgalleriet). Koloritten i disse bildene er enkel og uproblematisk, men i interiører som Gjesteværelse (1893, Nasjonalgalleriet) kan lysvirkningen være fint studert. Studieoppholdet i Paris 1893 satte neppe dypere spor etter seg, men det store, solfylte vinterbildet fra Vågsli i Telemark (1900, Nasjonalgalleriet) viser likevel en luftigere og rikere fargebehandling enn åttiårsbildene. G. var en god tegner, noe ikke minst hans tallrike bidrag til Norge i det nittende aarhundrede (1900) vitner om. Ypperst blant disse tegningene er den dramatiske Kamp mellom hingst og bjørn (Nasjonalgalleriet), bygd på en lang rekke detaljstudier.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Johan Gløersen, sogneprest (1810 - 1890)
 • Charlotte Cecilie Dahl (1812 - 1892)

Utdannelse

 • Første tegneundervisning av Olaf Isaachsen i Kristiansand omkr. 1870
 • Knud Bergsliens malerskole 1872–75
 • Kunstakademiet i München under Otto Seitz 1876–78 og 1880–81
 • elev av Alfred Roll i Paris 1893

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Med Finnes legat reise til Sigdal og Numedal 1884
 • Statens reisestipend 1892. Reise over København, Amsterdam og Antwerpen til Paris, opphold der mars-juni 1893

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av De norske bildende kunstneres representative komité 1892–95, formann 1894-95
 • Medlem av styret for Nasjonalgalleriets forøkelse 1889-95

Priser, premier og utmerkelser

 • Sølvmedalje Verdensutst. Paris 1889
 • gullmedalje på den internasjonale utst. München 1891
 • R1, St. Olavs Orden 1910

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo (14 malerier og 13 tegninger)
 • Bergen Billedgalleri
 • Rasmus Meyers Samlinger
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Drammens Faste Galleri
 • Skiens Faste Galleri

Illustrasjonsarbeider

 • N. Rolfsen: Læsebok for folkeskolen, Kristiania 1892–95
 • Norsk kalender for året 1899, Kristiania 1898
 • Norge i det nittende aarhundrede, Kristiania 1900–02, bd. 1–2
 • P. Egge: En liden Gut, København 1906.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1882-1884
 • Høstutstillingen, Oslo, 1886-1889
 • Høstutstillingen, Oslo, 1891-1892
 • Høstutstillingen, Oslo, 1894
 • Høstutstillingen, Oslo, 1896-1898
 • Høstutstillingen, Oslo, 1900-1902
 • Høstutstillingen, Oslo, 1904-1905
 • Høstutstillingen, Oslo, 1907
 • Høstutstillingen, Oslo, 1909
 • Høstutstillingen, Oslo, 1910
 • Nordisk utst. Charlottenborgutstillingen, København, 1883
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1884
 • Nordisk utstilling, København, 1888
 • Internasjonal utstilling, München, 1888-1891
 • Verdensutstillingen, 1889
 • Verdensutstillingen, Chicago, 1893
 • Verdensutstillingen, Paris, 1900
 • Norsk utstilling, Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1904
 • Norsk utstilling, Brighton, 1913
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • Norsk utst. Charlottenborgutstillingen, København, 1915
 • Høstutstillingen, Oslo gjennom de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932

Separatutstillinger

 • Auksjonsutstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1899
 • Kristiania Kunstforening, 1912

Portretter

 • Kulltegning av E. Werenskiold 1892

Litteratur

 • Aftenbladet, 19.03.1881, (nr. 66)
 • Morgenbladet, 02.02.1882, (nr. 33 A)
 • Folkebladet, (Kristiania, 1889, s. 342
 • Gløersen, A.T., Slægten Gløersen, (Kristiania, 1897, s. 43
 • Studentene fra 1872, (Kristiania, 1897, s. 54
 • Studentene fra 1872, (Kristiania, 1912, s. 25
 • Aftenposten, 1899, nr. 76
 • Mir Iskusstva, Leningrad, 1902, s. 166 f. (ill.)
 • Aubert, A., Det nye Norges malerkunst, (Kristiania, 1904, s. 79, 81–82 (ill.)
 • Thommessen, R., Norsk billedkunst, (Kristiania, 1904, register
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1904-1907, bd. 1–3, register (ill.)
 • Müller, S., Nordens billedkunst, København, 1905, register
 • Aubert, A., Die norwegische Malerei im XIX Jahrhundert 1814 bis 1900, Leipzig, 1910, s. 69, 70 (ill)
 • Norske malere, (Kristiania, 1912, pl. 2
 • Ved Thiis, J., Norsk malerkunst i Nationalgalleriet, (Kristiania, 1912, s. 25, ill. [nr. 33]
 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912, s. 85
 • Haslund, G., Maleren Jakob Gløersen, Husmoderen, (Kristiania, 1912, s. 405–06 (ill.)
 • Johnsen, R., i Folkebladet, (Kristiania, 1912, s. 1–2, 322
 • Aftenposten, 22.08.1912, Nekrolog
 • Dagbladet, 22.08.1912, Nekrolog
 • Tidens Tegn, 22.08.1912, Nekrolog
 • Morgenposten, 22.08.1912, Nekrolog
 • Verdens Gang, 22.08.1912, Nekrolog
 • Dagens Nyt, 22.08.1912, Nekrolog
 • Dagsposten, 22.08.1912, Nekrolog
 • Ill. Familieblad, Horten, 28.09.1912, s. 686
 • Werenskiold, E., Jakob Gløersen, Kunst og Kultur, 1912-1913, s. 57–61 (ill.)
 • Norges kunst, (Kristiania, 1914, (ill.), katalog Jub.utst.
 • Bugge, A., Kulturens historie, (Kristiania, 1917, bd. 1, s. 414
 • Werenskiold, E., Kunst, kamp, kultur, (Kristiania, 1917, s. 46
 • Bull, E., Akers historie, (Kristiania, 1918, s. 456 (ill.)
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1920, bd. 9
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1921, bd. 14, s. 263
 • Thiis, J., i Scandinavian Art, New York, 1922, s. 485, 542, 557–59
 • Laurin, C.G., Nordisk konst, Stockholm, 1925, register (ill.)
 • Lexow, E., Norges kunst, Oslo, 1926, s. 276
 • Thiis, J., i Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, register
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1929, bd. 4, s. 514–15
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, register
 • Amundsen, O. Delphin, Den kongelige norske Sankt Olavs Orden 1847–1947, Oslo, 1947, s. 371
 • Av norsk palett. Fra Bergljot og Sven Bruns samling, Oslo, 1949, s. 12, 28–29, (ill.), Med kunsthistorisk oversikt av S. Willoch
 • Alsvik, H., østby, L., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 317–18 (ill.)
 • Sundseth, A.B., Melhus, A.C., Norsk illustrasjonskunst, Oslo, 1952, s. 53
 • Flønes, O., Grimelund, J.J., Trondhjems kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 101, 258
 • Norske portretter, Forfattere, Oslo, 1956, register
 • Østensjø, R., Haugesund 1835-1895, Haugesund, 1958, bd. 1, s. 501
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergen, 1963, s. 148
 • Stenseng, A., Harald Sohlberg, Oslo, 1963, s. 56
 • Østby, L., Norsk tegnekunst i Nasjonalgalleriet, Oslo, 1963, s. XV, XVI, pl. 51
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register
 • Kunst og Kultur, register 1910–67, Oslo, 1971, s. 84, 200
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 150
 • Østby, L., Erik Werenskiold, Oslo, 1977, s. 170, 173, 175 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv
 • Håndskriftsamlingen, Universitetsbiblioteket i Oslo, særlig viktige er brevene til Andreas Aubert (brevsaml. nr. 32), Elling Holst (nr. 234), Gerhard Munthe (nr. 90) og Erik Werenskiold (nr. 98)