Faktaboks

Arnold Haukeland
Haukeland, Arnold Martin
Født
28. mars 1920, Verdal
Død
8. juni 1983, Bærum

Gjennom sine lærere på Det illegale akademi fikk H. et variert syn på skulptur. Per Palle Storm la vekt på anatomi og naturalistisk gjengivelse, mens Stinius Fredriksen var mer opptatt av formproblemer og ofte brukte begreper som masse, rom og rytme.

H.s tilknytning til domkirken i Trondheim, der han har utført flere arbeider til vestfronten, og hans studier av gotikken i England og Frankrike har vært vesentlig for forståelsen av skulptur i samvirke med arkitektur. Av stor betydning, særlig for hans senere virksomhet, var også hans fireårige studier ved Norges Tekniske Høyskole før han gikk over til sin endelige profesjon. I 1947 vant H. konkurransen om frihetsmonumentet ved Bærum rådhus, den gang et av de viktigste skulpturoppdrag som ble gitt i Norge. Han var på den tiden knyttet til domkirken i Trondheim, og hadde ennå ikke debutert på Høstutstillingen. Utkastet til monumentet, en rytterstatue, var inspirert av fotografier av Donatellos Gattamelata i Padua. For det videre arbeid ble også studier av andre italienske rytterstatuer lagt til grunn. I den endelige utforming, en ung, naken rytter på dølahingst, har H. delvis gitt avkall på naturalistisk utførelse til fordel for et rytmisk samspill mellom skulpturen og den omkringliggende arkitektur, dvs. rådhuset i Sandvika. H. har gitt monumentet denne forklaringen: "Hingsten uttrykker kraften i kampen og den veldige appell i den. Gutten som sitter oppå er et symbol på fremtiden og den unge styrke som lever videre". Som motto for verket valgte han "Frihet og liv er ett". H. debuterte på Høstutstillingen i 1948 med bl.a. Islandsk kvinne, et sentralt arbeid i norsk kunst. Hodets stolte og samtidig følsomme uttrykk er betinget av en stringent form som spiller opp mot en malerisk overflate. Komposisjonen og formspillet gir inntrykk av bevegelighet. Blant H.s portrettbyster fra 1950-årene kan fremheves Randi, kunstnerens hustru (1951), arkitekt Magnus Poulsson (1954, Oslo rådhus) og vennen Jakob Weidemann (1957). Av oppdrag H. fikk i 1950-årene må nevnes Spinnepiken (Borregaard, 1956) og relieffene til Stalsberghagen krematorium, Strømmen (1958).

Av stor betydning for H.s videre utvikling er Ballspillgruppen (1956–57, stadion i Sarpsborg). På en høy sokkel er framstilt tre muskuløse menn i spenstig kamp om ballen. Aktiviteten øker fra mannen som står midt på sokkelen til de to andre som syns å trosse tyngdekraften. Situasjonen oppleves i et glimt, samtidig som noe skjer ledd for ledd i et tidsforløp, det statiske går over i det dynamiske. I den lille skulpturen Oksen Claes (1957) er dyret formet som en masse eller et fjell som velter fremover.

H. er blitt betegnet som et uromoment i norsk kunstliv. Dette skyldes ikke bare at hans skulpturer ofte har vakt heftig debatt, men også hans mange kontroversielle uttalelser til pressen, både i form av intervjuer og egne artikler. De brytninger han selv følte og den gjæring som foregikk innen norsk skulptur ble klart formulert i et intervju Erik Egeland hadde med H. i Morgenbladet i 1959. Det ble etterfulgt av en lang debatt som også forplantet seg til andre aviser. H. kom med sterke utfall mot den naturalistiske norske skulptur. Han hevdet at det plutselige behovet for krigsminnesmerker over hele landet hadde gjort sitt til at norsk skulptur var blitt slapp, hadde blitt produksjon og levebrød. I artikkelen kom også signaler om at noe nytt var i gjære. H. så ikke, som så mange, den abstrakte og nonfigurative kunst som noe umenneskelig. Etter hans mening var den på det mest intime nettopp uttrykk for menneskelig følelse og dimensjonssans. Han pekte på at den moderne eksperimenterende skulptur som stadig ble mer dominerende i Europa, ennå ikke hadde satt spor etter seg i Norge.

Etter et lengre opphold i Hellas i 1960 gikk hjemturen over Venezia, hvor det var biennale. H. følte at han stod overfor et valg mellom det klassiske, den italienske futurisme eller det nye som kunne betegnes som abstrakt ekspresjonisme. Han valgte det siste. På utstillingen i Kunstnernes Hus i 1961 der H. og Jakob Weidemann hadde hver sin sal, ble det meste av H.s samlete produksjon utstilt. Formspråket var i høy grad varierende. Et av hans nyeste arbeider var Atomidol (bronse), en avstumpet og forbrent menneskeskikkelse. Den totale fortvilelse den uttykker danner en motpol til det heroiske ryttermonumentet i Sandvika. Også andre nye arbeider med oppreven overflate var med, men de hadde gjerne et humoristisk preg, f.eks. Amerikanere i Paris (1960) og Det store par. På denne utstillingen viste han også sine første nonfigurative arbeider som Dynamikk (1964–66) og Air (1961–62), begge i gips med glatt overflate. De var forarbeider til monumentalskulpturer i stål. Air, som ble ferdig til det nye universitetsanlegget på Blindern, Oslo i 1962, er den første monumentale nonfigurative skulptur reist i friluft i Norge. Det blanke stålets samhørighet med tidens teknologi kommer enda sterkere til uttrykk i Dynamikk på Strandpromenaden i Oslo. Bevegelsen og dynamikken som den uttrykker, er blitt sammenlignet med romfart eller atomets sprengning. Sjøfartsmonumentet i Stavanger (1966–68) kan sees som tre skipsskrog som utgår fra ett punkt og akkompagneres av rigg- og seilformasjoner. Ode til lyset i Skjeberg (1965–68) består av to sammenstilte søyler som strekker seg til værs. Midt på har de en stålkrans med sfærisk virkning. Initiativtakeren til arbeidet, Erling Stordahl, ønsket at de blinde og de seende skulle oppleve noe sammen. I forbindelse med skulpturen fungerer fotoceller og lydbånd med elektronisk musikk, komponert av Arne Nordheim, i pakt med sollyset. Denne musikk-skulpturen har en viss forbindelse med den samtidige internasjonale kinetikken, men er i høy grad et selvstendig verk. I 1970 ble både Solskulptur ved Solvikbukten på Høvikodden og Integrasjon på Johan Throne Holsts plass ved AS Freia avduket. I Fugleflukt (sentralsykehuset i Sarpsborg, 1972) lever noe av det ekspansive i de foregående arbeidene videre, men uttrykket har endret seg noe. Skulpturen er mer vibrerende enn kraftutgytende, mer lyrisk enn dramatisk. Ideen til arbeidet ble unnfanget på Tenerife, der H. i perioden 1968–76 bodde store deler av året. Her utførte han en rekke arbeider som var preget av en fabulerende letthet, gjerne forenet med en ram eller besk humor.

H. gav imidlertid ikke opp monumentalskulpturen. Røde diagonaler (1973) har nær tilknytning til Justisbygget i Sandvika, og skulptur og bygning kan betraktes som et arkitektonisk miljøbilde. Havdronningen eller Dronningen til havet i Sandefjord (1976), et av H.s mest velykkede arbeider, gir forestillinger om hav, seil og sollys. I kontrast til en rolig, jordnær arkitektur utfolder skulpturen seg med store vingefang. I pakt med det kaprisiøse uttrykk som dominerte H.s festspillpresentasjon i Bergen 1972, er Rød vind fra 1978. Den røde skulpturen, som spiller opp mot veggen foran Rolf Stenersens samling og Bergen Billedgalleri, består av et flettverk med et enkelt blomsterblad. Et av hovedverkene på utstillingen i Høvikodden Kunstsenter i anledning H.s 60-årsdag i 1980 var Daumannen fra Rakkebåene. Materialene er stein, tauverk og sveiset stål. Skulpturen virker som en trass eller besvergelse mot destruktive krefter og har forbindelse bakover til Atomidol. I pakt med minimal-art er hans Runer. Til tross for ytterligere forenkling er det oppstått rytme og bevegelse.

Ingen norsk billedhugger har markert seg sterkere enn H. innen det nonfigurative formspråk. Likevel har han sterke røtter i den tradisjonelle figurative norske skulptur. Så sent som i 1977 fullførte han en portrettstatue av Alfred Maurstad på naturalistisk grunnlag. Fra han startet som billedhugger og fram til sin sin død modellerte H. hoder og byster av fremtredende personer. Han beveget seg ofte på grensen til karikatur for å få fram karakteregenskaper. I teknisk henseende drev H. vekselbruk mellom sveising og modellering. Hans produksjon er preget av motsetninger, men et gjennomgående trekk er dynamikk og uttrykkskraft.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Lilly Wallem
 • Arnold Martin Haukeland

Gift med

 • Randi Bothner

Utdannelse

 • Sterkstrømlinjen, Norges Tekniske Høyskole 1940–44
 • Det illegale akademi under Per Palle Storm og Stinius Fredriksen 1944–45
 • Académie Colarossi, Paris under Raymond Martin 1946

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Mohrs legat
 • Trondheim domkirkes legat
 • Statens 3-årige arbeidsstip. 1969–71
 • Gjentatte reiser til en rekke land i Europa, bl.a. Frankrike 1946 (Paris) og 1948-49
 • Spania 1955
 • England, Italia, Hellas og Island

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, styremedlem 1976–79
 • Medlem av Norsk Billedhuggerforening
 • Akershus Bildende Kunstnere
 • jurymedlem Høstutstillingen, Oslo

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie i konkurransen om Frihetsmonumentet i Bærum, 1947
 • Prins Eugen-medaljen i 1970

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Figurer til vestfronten, domkirken i Trondheim (1946-49)
 • Kristofer Randers, Ålesund (bronse, 1952)
 • Rytterstatuen Friheten, Bærum rådhus (bronse 1949–53)
 • Spinnepiken, Borregaard, Sarpsborg (bronse, 1956)
 • Ballspillgruppe, Sarpsborg (bronse, 1957)
 • Relieff til Stalsberghagen krematorium, Strømmen (bronse og farget glass, 1958)
 • Horisontal bevegelse, relieff til Slemmestadgården, Oslo (plast, 1959)
 • Air, Universitetet i Oslo (syrefast stål, 1961–62)
 • Veggutsmykning, Jeløy gravkapell (1963)
 • Elementene, fontene, Bærum rådhus (bronse, 1961–63)
 • Dynamikk, Strandpromenaden, Oslo (syrefast stål, 1964–66)
 • Sjøfartsmonumentet, Stavanger (syrefast stål, 1966–68)
 • Ode til lyset, Skjeberg (syrefast stål, 1965–68)
 • Fuglen, Storebrand, Oslo (syrefast stål, 1962-70)
 • Solskulptur, Høvikodden, Bærum (syrefast stål, 1970)
 • Integrasjon, Johan Throne Holsts plass i Oslo og Norges Tekniske Høyskole, Trondheim (syrefast stål, 1970)
 • Fugleflukt, Sarpsborg (syrefast stål, 1972)
 • Røde diagonaler, Justisbygget, Sandvika (malt syrefast stål, 1973)
 • Havdronningen, rådhuset i Sandefjord (syrefast stål, 1976)
 • Regnharpen, Bergen (syrefast stål, 1976)
 • Alfred Maurstad, Nordfjordeid (bronse, 1977)
 • Rød vind, ved Rolf Stenersens Samling, Bergen (malt syrefast stål, 1978)
 • Runer, rådhuset i Gjøvik (syrefast stål, 1979–80)
 • Bølge, Royal College of Surgeons in Ireland, Dublin og Koppangtunet, Koppang (syrefast stål, 1979–80)
 • Lovens lange arm, politistasjonen i Elverum (syrefast stål, 1980)
 • Dynamikk (omarbeidet 1979, Bodø, syrefast stål, 1980)
 • Relieff, rådhuset i Raufoss (aluminium, 1980)
 • Atlantico, Utne (malt syrefast stål, 1980)
 • Nordenvind (pusset syrefast stål, 1981-82) ved Munch-museet, Oslo
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Rolf Stenersens Samling, Bergen
 • Stavanger F.G.
 • Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser
 • Moss Kunstgalleri
 • Middelheim, Antwerpen
 • Arkivmuseum, Lund
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Ålesund, Moss, Sandefjord, Stord og Skjeberg kommuner
 • Sarpsborg Kunstforening
 • Nordens Hus, Island

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1948
 • Høstutstillingen, Oslo, 1952
 • Høstutstillingen, Oslo, 1955
 • Høstutstillingen, Oslo, 1957
 • Høstutstillingen, Oslo, 1973
 • Høstutstillingen, Oslo, 1977
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Skulpturutst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1950
 • 14 malere og 6 billedhuggere, Oslo Kunstforening, 1951
 • Nordisk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Nordisk nutidskonst, Göteborg, 1951
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Bergen, 1953
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Oslo, 1953
 • Norsk nutidskonst, Helsinki, 1956
 • Nordisk konst, Göteborg, 1957
 • Vandreutst. Sverige, 1958
 • Rodinmuseum Paris, 1958
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1959
 • Biennalen, Middelheim, Antwerpen, 1959
 • Nordisk kunst, Island, 1961
 • Nordisk utst., Göteborg, 1962
 • Nordisk utst., Lunds Konsthall, 1962
 • 100 Aars norsk Kunst, Louisiana, Danmark, 1963
 • Biennale de São Paulo, 1963
 • 6 nordiske billedhuggere, Unge Kunstneres Samfunn, 1964
 • 6 nordiske billedhuggere, Danmark, 1964
 • Sju unga från Norge, Göteborgs Konsthall, 1965
 • Nordisk utst., Århus, 1965
 • Nordische Kunst Heute, Hannover Kunstverein, 1966
 • Nordische Kunst Heute, Strassbourg, 1966
 • Modern art in Norway, Camden Arts Center, London, 1968
 • Statens Kunstakademi 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Synpunkter, förslag til miljökonst, Arkiv för dekorativ konst, Lund, 1969
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1970
 • Norsk Skulptur, Nordjylland museum Aalborg, 1972
 • Skulpturfestival, Samlaren, Stockholm, 1972
 • Nordisk utst., Oslo, 1973
 • Gall. F 15, Moss, 1976
 • Kunst i Bærum, Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1978
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1978
 • Nordisk skulptur, Nordiskt Konstcentrum, Sveaborg, Helsinki, 1978
 • Nikolaj Kirke, København, 1978
 • Rolf Stenersens Samling, Bergen, 1978
 • Beeldhouwkunst uit Scandinavie, Middelheim, Antwerpen, 1979
 • Nordisk skulpturbiennale, Drammens Kunstforening, 1980
 • Jub. utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1980

Separatutstillinger

 • Gall. Per, Oslo, 1957
 • Kultur og Minne, Sarpsborg, 1957
 • Skiens Kunstforening, 1957
 • Gall. KB, Oslo, 1959
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1961
 • Bergens Kunstforening, 1964
 • Verdensutst. i Montreal, 1967
 • Nasjonalgalleriet, Oslo, 1970
 • Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1970
 • Vig.museum, 1970
 • Biennalen, Venezia, 1970
 • Festspillutst., Bergens Kunstforening, 1972
 • Stavanger Faste Galleri, 1972
 • Gall. 12B, Fredrikstad, 1972
 • Leikvin i Nordfjordeid, 1977
 • Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1980
 • Gall. JMS, Oslo, 1980

Portretter

 • Tegning utført av Erik Egeland gjengitt i Morgenbladet 8.9.1959
 • Tegning utført av Pedro (Salo Grenning, 1966) gjengitt i Verdens Gang 10.9.1966
 • Litografi utført av Ludvig Eikaas utst. Galleri Haaken, Oslo, desember 1968, katalognr. 38, foto O. Væring, Oslo
 • Tegning utført av Gösta Hammarlund gjengitt i Dagbladet 11.4.1970
 • Tegning utført av Nils Aas (blyant), utst. Nasjonalgalleriet, Oslos kobberstikksamling 1973, katalognr. 13
 • Oljemaleri utført av Ludvig Eikaas, foto O. Væring, Oslo

Eget forfatterskap

 • Louisiana, Dagbladet, 30.08.1958
 • Kunsten skal tale tidens språk, Dagbladet, 21.10.1959
 • Hans Arp, Dagbladet, 08.01.1960
 • Fra det 20. århundres plastiske kunst, Dagbladet, 03.05.1960
 • Henry Moore, Dagbladet, 04.06.1960
 • Møte med ung skulptur i gammel by, Dagbladet, 06.07.1960
 • To moderne engelske skulptører på Louisiana, Dagbladet, 17.12.1960
 • Skvadronører og kunstnere, Dagbladet, 03.06.1961
 • Innledning i Studentene fra 1939, Oslo, 1964
 • Kunstnere ved klagemuren, Morgenbladet, 21.01.1965

Litteratur

 • Kunsten idag, 1948, hefte 7 s.58
 • Kunsten idag, 1952, hefte 21 s.46 (ill.)
 • Kunsten idag, 1959, hefte 48 s.31
 • Kunsten idag, 1962, hefte 60 s.51
 • Kunsten idag, 1963, hefte 65 s.31
 • Kunsten idag, 1973, hefte 104 s.16, 18, 49, hefte 105-06 s. 88 (ill.), 89
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd.2, s. 435–36 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s.95, 112 (ill.)
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, s.63
 • Stenstadvold, H., i Arnold Haukeland. Jakob Weidemann, Oslo, 04.1961, (ill.), katalog Kunstnernes Hus
 • Anker, P., Arnold Haukelands monumentalskulptur, Kunsten idag, 1962, hefte 61 s.4–29 (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 100
 • Parmann, ø., i Nordisk Skulptur, København, 1964, s.60–61, 72–76 (ill.), utg. av Foreningen Norden
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1964, s.240–41
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1968, s.221
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1973, s.222
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1979, s.245-46
 • Hougen, P., i Paletten, Göteborg, 1964, hefte 4, s.193 (ill.)
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, s.124, 376
 • Hougen, P., Arnold Haukeland, Paletten, Göteborg, 1965, hefte 2, s.78–79, 104 (ill.)
 • Hultén, P.K.G., Skandinavien, i Kunst unserer Zeit. Malerei und Plastik, herausgegeben von W. Grohmann, Köln, 1966, s.154 ill.nr.175
 • Parmann, ø., i Norsk kunst idag, Oslo, 1967, s.74–75 (ill.)
 • Bull, B., Berg, A., Tale ved overleveringen av "Dynamikk", St. H., 1967, s.47–54
 • Nordheim, A., Skulptur og musikk, Kolon, Oslo, 1967, hefte 1, s. 27–28 (ill.)
 • Johnsrud, E. H., Norsk ljudskulptur, Paletten, Göteborg, 1968, hefte 1, s.53–54
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1969, bd. 8, sp. 677–78 (ill.)
 • Parmann, ø., Norsk skulptur i femti år, Oslo, 1969, register s.321 (ill.)
 • Parmann, ø., Norwegische Skulptur, Norwegian Sculpture, Oslo, 1969, register (ill.)
 • Thue, O., Statens Kunstakademi 60 år, Oslo, 1969, s.26, 65–66, katalog Nasjonalgalleriet Oslo
 • Haukeland, A., Egeland, E., Haukelanddynamics, Oslo, 1969, (ill.)
 • Døhlen, A., Ja til fri utfoldelse, men..., Kunst og kunstnere, Oslo, 1969, hefte 1, s.16–19 (ill.)
 • Skulptur i Moss, Moss, 1970, s. (31–32) (ill.), utgitt i forbindelse med Moss bys 250-års-jubileum
 • Johnsrud, E. H., i Norvegia Arnold Haukeland, katalog 35 la Biennale di Venezia, 1970, (ill.)
 • Hougen, P., Arnold Haukeland, Kunsten idag, 1970, hefte 92 s.24–51 (ill.)
 • Johnsrud, E.H., Vitalist i rustfritt stål, Prisma, 1970, hefte 1, s.5–9, 32–40 (ill.), Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser
 • Berg, K., i Arnold Haukeland, byster, Oslo, 1970, (ill.), katalog Nasjonalgalleriet
 • Hougen, P., Arnold Haukelands "Ode til lyset", Kunst og Kultur, 1971, s.69–80 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s.88, 205
 • Kunst og Kultur, 1968, s.193
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 58, 124, 126, 127
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 67, 184, 185, 193, 207
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 16
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 62
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 174
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 58
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 49, 174, 175, 177
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 108
 • Kunst og Kultur, 1981, s. 106, 107, 108, 110
 • Remfeldt, P., i Haukeland, katalog Bergens Kunstforening, 05.1972, (ill.)
 • Sydhoff, B., Bildkonsten i Norden, Stockholm, 1973, del 5: Vår egen tid, s. 286 (ill.)
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register (ill.)
 • Hellandsjø, K., Jakob Weidemann og det abstrakte maleris gjennombrudd i Norge 1945–1965, Oslo, 1978, s. 112, 113, 126, 152, 188
 • Shepherd, M., Art in Norway, Arts Review, Volum xxx, London, 1978, hefte 12 (ill.)
 • Simonnæs, P., Norsk kunst i bilder, Oslo, 1978, bd. 2, register (ill.)
 • Østfold, Bygd og by i Norge, Oslo, 1978, register (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd.5, s. 529, 530 (ill.)
 • Grytten, H., Skulptur og relieff i Ålesund, Ålesund, 1979, s. 42–46 (ill.), Aalesund museums skrift nr. 9
 • Dæhlin, E., Arnold Haukeland, Oslo, 1980, (ill.)
 • Gjessing, S., i Kunstnernes Hus 1930–1980, Oslo, 1980, s. 101–03 (ill.), 186, 202
 • Moe, O.H., i Arnold Haukeland, katalog Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser, 10.1980, (ill.)
 • Moe, O.H., Arnold Haukeland - en sentral personlighet i norsk billedhuggerkunst, F 15 Kontakt, Moss, 1980, hefte 10–11, s. 5–8, 24 (ill.)
 • Norges kulturhistorie, Oslo, 1981, bd.7, s. 303–04
 • Osborne, H. (Red.), The Oxford Companion to Twentieth Century Art, Oxford, 1981
 • Aviser: Michelet, J.F., i Verdens Gang, 11.07.1947, (ill.)
 • Verdens Gang, 02.10.1952, (ill.)
 • Dagbladet, 04.09.1952, (ill.)
 • Juve, J., i Dagbladet, 04.10.1952, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 12.01.1953, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 19.09.1957, (ill.)
 • Aftenposten, 19.09.1957, (ill.)
 • Dagbladet, 26.09.1957, (ill.)
 • Dagbladet, 18.10.1957, (ill.)
 • Morgenbladet, 19.10.1957
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 26.10.1957
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 24.10.1957
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 30.10.1957
 • Sarpsborg Arbeiderbladet, 07.12.1957, (ill.)
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 15.04.1959, (ill.)
 • Egeland, E., i Morgenbladet, 08.10.1959, (ill.)
 • Morgenbladet, 22.01.1960, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 22.01.1960, (ill.)
 • Aftenposten, 22.01.1960, (ill.)
 • Dagbladet, 07.04.1961, (ill.)
 • Aftenposten, 07.04.1961, (ill.)
 • Anker, P., i Frisprog, 08.04.1961, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 12.04.1961, (ill.)
 • Asker og Bærums Budstikke, 12.04.1961, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 14.04.1961
 • Dagbladet, 15.04.1961, (ill.)
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 15.04.1961
 • Durban, A., i Morgenposten, 15.04.1961
 • Ellingsen, S., i Vårt Land, 18.04.1961
 • Willoch, S., i Dagbladet, 19.04.1961
 • Revold, R., i Aftenposten, 25.04.1961, (ill.)
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 29.04.1961
 • Asker og Bærums Budstikke, 19.07.1961, (ill.)
 • Morgenbladet, 01.12.1961
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 25.06.1962
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 17.12.1962
 • Engh, J., i Arbeiderbladet, 19.12.1962
 • Dagbladet, 02.02.1963, (ill.)
 • Bang Hansen, P., i Arbeiderbladet, 13.02.1963, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 04.06.1963
 • Dagbladet, 26.02.1964
 • Bang, P., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 20.03.1964
 • Aftenposten, 14.04.1964, (ill.)
 • Dagbladet, 17.04.1964, (ill.)
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 06.09.1964
 • Aftenposten, 30.09.1964, (ill.)
 • Hougen, P., i Dagbladet, 03.10.1964, (ill.)
 • Jørgensen, R., i Bergens Tidende, 03.10.1964, (ill.)
 • Stabell, W., i Morgenavisen, 03.10.1964
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderblad, 10.10.1964, (ill.)
 • Aftenposten, 30.10.1964
 • Verdens Gang, 21.07.1965
 • Dagbladet, 21.08.1965
 • Haaland, A., i Dagbladet, 24.09.1965, (ill.)
 • Kastborg, W.R., i Arbeiderbladet, 18.10.1965, (ill.)
 • Bérard Andersen, E., i Morgenbladet, 12.02.1966, (ill.)
 • Morgenbladet, 23.05.1966, (ill.)
 • Dagbladet, 30.06.1966, (ill.)
 • Aftenposten, 28.08.1966, (ill.)
 • Aftenposten, 01.09.1966, (ill.)
 • Aftenposten, 15.09.1966, (ill.)
 • Aftenposten, 19.09.1966, (ill.)
 • Haaland, A., i Aftenposten, 25.10.1966
 • Aftenposten, 14.02.1967
 • Dagbladet, 09.03.1968, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 08.06.1968, (ill.)
 • Dagbladet, 03.08.1968
 • Dagbladet, 02.10.1968, (ill.)
 • Dagbladet, 06.03.1969, (ill.)
 • Dagbladet, 16.04.1969, (ill.)
 • Aftenposten, 02.08.1969, (ill.)
 • Egeland, E., i Morgenbladet, 10.02.1970, (ill.)
 • Dagbladet, 26.02.1970, (ill.)
 • Morgenposten, 28.02.1970, (ill.)
 • Dagbladet, 04.03.1970, (ill.)
 • Aftenposten, 05.03.1970, (ill.)
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 14.03.1970
 • Steen Johnsen S., i Aftenposten, 14.03.1970, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 18.03.1970, (ill.)
 • Aftenposten, 20.03.1970, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 20.03.1970, (ill.)
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 24.03.1970
 • Morgenbladet, 28.03.1970, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 28.03.1970, (ill.)
 • Brun, H. J., i Dagbladet, 07.04.1970
 • Dagbladet, 09.04.1970, (ill.)
 • Aftenposten, 11.04.1970, (ill.)
 • Dagbladet, 11.04.1970, (ill.)
 • Dagbladet, 14.04.1970, (ill.)
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 16.04.1970
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 20.04.1970, (ill.)
 • Werenskiold, M., i Dagbladet, 22.04.1970, (ill.)
 • Woll, G., i Arbeiderbladet, 25.04.1970
 • Durban, A., i Morgenposten, 28.04.1970
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 02.05.1970, (ill.)
 • Remfeldt, P., i Stavanger Aftenblad, 09.05.1970, (ill.)
 • Dagbladet, 18.06.1970, (ill.)
 • Verdens Gang, 20.06.1970, (ill.)
 • Verdens Gang, 27.06.1970, (ill.)
 • Dagbladet, 29.06.1970, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 21.07.1970, (ill.)
 • Aftenposten, 10.08.1970, (ill.)
 • Andersen S., i Arbeiderbladet, 25.08.1970
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 28.08.1970, (ill.)
 • Brun, H. J., i Dagbladet, 13.10.1970, (ill.)
 • Egeland, E., i Morgenbladet, 16.10.1970
 • Brun, H. J., i Morgenbladet, 19.10.1970
 • Aftenposten, 29.10.1970, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 31.10.1970, (ill.)
 • Werenskiold, M., i Dagbladet, 21.01.1971, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 15.05.1971, (ill.)
 • Aftenposten, 26.05.1971, (ill.)
 • Aftenposten, 15.06.1971, (ill.)
 • Aftenposten, 16.08.1971
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 29.09.1971, (ill.)
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 30.09.1971
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 02.10.1971, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 17.12.1971, (ill.)
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 12.01.1972
 • Aftenposten (A-A-magasinet), 06.05.1972, (ill.)
 • Egeland, E., i Morgenbladet, 20.05.1972
 • Verdens Gang, 20.05.1972, (ill.)
 • Egeland, E., i Morgenbladet, 30.05.1972
 • Flor, H., i Dagbladet, 05.06.1972
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 06.06.1972
 • Flor, H., i Dagbladet, 07.06.1972, (ill.)
 • Aftenposten, 22.09.1972, (ill.)
 • Jutrem, A. J., i Stavanger Aftenblad, 20.10.1972, (ill.)
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 23.10.1972, (ill.)
 • Aktuell, 28.04.1973, (ill.)
 • Dagbladet, 26.09.1973, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 15.07.1974, (ill.)
 • Egeland, E., i Aftenposten, 24.01.1976, (ill.)
 • Dagbladet, 16.07.1977, (ill.)
 • Morgenavisen, 15.01.1978, (ill.)
 • Bergens Arbeiderblad, 16.01.1978
 • Morgenavisen, 19.01.1978
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 08.06.1978, (ill.)
 • Egeland, E., i Aftenposten, 01.07.1978, (ill.)
 • Verdens Gang, 05.08.1978, (ill.)
 • Verdens Gang, 14.11.1979, (ill.)
 • Aftenposten, 26.11.1979, (ill.)
 • Verdens Gang, 06.02.1980, (ill.)
 • Dagbladet, 22.03.1980, (ill.)
 • Nationen, 28.03.1980, (ill.)
 • Berg T., 22.04.1980, (ill.)
 • Dagbladet, 26.09.1980
 • Aftenposten, 27.09.1980
 • Morgenbladet, 02.10.1980, (ill.)
 • Verdens Gang, 04.10.1980, (ill.)
 • Dagbladet, 09.10.1980, (ill.)
 • Opstad, G., i Fædrelandsvennen, 20.10.1980
 • Dagbladet, 20.10.1980, (ill.)
 • Aftenposten, 20.10.1980, (ill.)
 • Flor, H., i Dagbladet, 23.10.1980, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 24.10.1980, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 26.10.1980, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 29.10.1980, (ill.)
 • Oppland Arbeiderblad, 27.02.1981, (ill.)
 • Verdens Gang, 22.05.1981, (ill.)
 • Kovacs, Istvan Korda, Stålmannen Haukeland, 1972-1973, film laget for Norsk rikskringkasting, distribueres av Statens filmsentral