S. debuterte som grafiker i 1967 og som maler i -73. Formspråket var abstrakt. Hans linoleumssnitt i sort/hvitt vekslet mellom organiske og strengt konstruktive former med forskjellige grader av bevegelse og dynamikk. Uttrykket hadde en viss tilknytning til Tor Hoffs billedverden. S.' olje- og akrylmalerier hadde utgangspunkt i naturopplevelser, fra fargelyriske fremstillinger som minnet om Jakob Weidemanns fargediktning, til mer ekspressive uttrykk i sterke farger. Han malte også akvareller. Fra slutten av ti-året har hans formspråk vært figurativt, stort sett konsentrert om naturstemninger i morgen- og kveldslys. Motivene er gjerne hentet fra høyfjellet, stranden og sjøen. De siste års linoleumssnitt preges av de loddrette snitt i platen, som oftest med store deler skåret bort til et sparsomt billeduttrykk i sort. Fra 1980 har han også vist fargesnitt, gjerne i tre rene farger.