Faktaboks

Wilhelm Swensen
Swensen, Wilhelm Henrik Carl
Født
2. august 1894, Borge i Lofoten
Død
19. januar 1966, Trondh.

Etter endt utdannelse var S. fram til 1916 assistent hos arkitekt Jakob Holmgren, Trondh., og 1916-17 hos arkitekt Johan Osness, sst. S.' assistenttid fortsatte i Bergen hos henholdsvis Ole Landmark 1917-18 og Fredrik Konow-Lund 1918-20. Fra 1920 var S. byarkitekt i Porsgrunn, men selv om han i mellomtiden også fikk tittel av stadskonduktør ble stillingen nedlagt 1923. Deretter etablerte S. privat arkitektpraksis i Porsgrunn, som han drev til han i 1946 ble medarbeider ved Nidarosdomens restaureringsarbeider. Her var han administrasjonsleder 1948-66.

S. var ved siden av sin praksis som nyskapende arkitekt, som det ennå ikke finnes noen samlet oversikt over, en av de ledende restaureringsarkitekter i Norge. Spesielt i sine kirkerestaureringer har han vist seg som en romkunstner av første klasse. Her står restaureringen av Hjartdal kirke (1941) sentralt. Her har han med gjenbruk av eldre interiørdetaljer integrert disse i et helstøpt kirkerom som klart dokumenterer S.' dype forståelse for eldre norsk bygningskunst. Blant hans mange arbeider med profanbebyggelse står restaureringen av Austråt (1949-61) som det viktigste.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Astrid Lindeman (1855 - 1936)
 • Søren Hagerup Holck Swwnsen, sogneprest (1854 - 1921)

Gift med

 • 1937 med Signe Tyse (f. 1900)
 • 1921 med Ragna Tyse (1896 - 1936)

Utdannelse

 • Trondh.s tekniske læreanstalt eksamen arkitektlinjen 1914

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schirmers leg. 1925 og -26 til studier av bygningskulturen i Skiensfjorden

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Porsgrunn bystyre 1946-47, skolestyret 1938-40 og 46-47
 • Tillitsmann FNFB Telemark fra 1934, formann trønderske avdeling 1951-58, ordfører representantskap 1959-65

Priser, premier og utmerkelser

 • R1 St. O. O. 1953
 • Æresmedlem FNFB 1965

Utførte arbeider

 • Restaurering av Austråt, Bjugn (1949-61)
 • Kirkerestaureringer (utvalg): Langesund (1932)
 • Østre Porsgrunn (1930-63)
 • Vestre Porsgrunn (1933-34)
 • Skjee (1936)
 • Hjartdal (1941)
 • Sødorp (1960)
 • Kongsberg
 • Villa, Lilleåsvn. 5
 • Porsgrunn (1932)

Portretter

 • Portrettbyste utført av Tone Thiis Schjetne (1964, i familiens eie)