Ansatt hos Andreas H. Bjercke og Georg E. 1946–50, deretter egen praksis i Oslo sammen med Birger Lambertz-Nilssen. Kontoret har ført videre tegltradisjonen fra firmaet Bjercke og Eliassen og har stått for en rekke fremragende bygg i tegl, som f. eks. Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo.