N. arbeidet i Stavanger Elektrisitetsverk fram til 1962, men malingen var mer et bi-yrke enn en hobby. Han fant sine forbilder i gallerienes samling av eldre landskapsmalere, og hentet motiver fra Jæren og Ryfylke. Han laget også en rekke tresnitt og malte flere portretter. I slutten av 50-årene hadde N. flere utsmykkingsoppgaver, bl.a. monumentalmaleriet Jæren til Orre Samfunnshus og fresken Slaget ved Hafrsfjord til marinens forlegning på Madla. Han malte også flere altertavler. I 1962 ble N.s høyre arm lammet, og de siste årene malte han med venstre arm. Hans tidligere gammelmesterlige formspråk fikk imidlertid et friskere og dristigere penselstrøk. N.s skulpturarbeider er utført i 40-årene, bl.a. to minnesmerker over falne sjøfolk og et relieff på bautasteinen over Georg Fjellberg (1946).