Liv og virksomhet

N. arbeidet i Stavanger Elektrisitetsverk fram til 1962, men malingen var mer et bi-yrke enn en hobby. Han fant sine forbilder i gallerienes samling av eldre landskapsmalere, og hentet motiver fra Jæren og Ryfylke. Han laget også en rekke tresnitt og malte flere portretter. I slutten av 50-årene hadde N. flere utsmykkingsoppgaver, bl.a. monumentalmaleriet Jæren til Orre Samfunnshus og fresken Slaget ved Hafrsfjord til marinens forlegning på Madla. Han malte også flere altertavler. I 1962 ble N.s høyre arm lammet, og de siste årene malte han med venstre arm. Hans tidligere gammelmesterlige formspråk fikk imidlertid et friskere og dristigere penselstrøk. N.s skulpturarbeider er utført i 40-årene, bl.a. to minnesmerker over falne sjøfolk og et relieff på bautasteinen over Georg Fjellberg (1946).

Familierelasjoner

Sønn av

  • Samuel Samuelson Næsheim
  • Thora Christine Bjørnsen

Gift med

  • Thora Christine Bjørnsen

Utdannelse

Elev av Bjarne Hansens malerskole i begynnelsen av 1920-årene.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studiereiser til Paris 1938; Nederland, Tyskland og Belgia 1939; Sverige og Danmark 1950, -52, -53, -54.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medstifter Bildende Kunstneres Forening Rogaland, sekretær og kasserer 1944–54.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Minnetavler over krigsforliste sjøfolk 1914–18 og 1940–45, Stavanger Maskinistforening (1946)
  • Portrettrelieff på bautastein over Georg Fjellberg, Stavanger (1946)
  • Jæren, Orre Samfunnshus (oljemaleri, ca. 1958)
  • Slaget ved Hafrsfjord, Den kgl. norske marines forlegning Harald Hårfagre, Madla (freske, 1958)
  • Altertavler til bl.a. Stvg. Døvekirke, Sjernarøy kirke, Lunde kirke i Sirdal og Hillevåg kirke

Illustrasjonsarbeider

  • Tresnitt årsmappe NFfGK 1935