Faktaboks

Bernt Tunold
Tunold, Bernt Wilhelm
Født
25. februar 1877, Selje
Død
23. januar 1946, Bergen

Djupdalen i Selje. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Fra Selje. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

T. forlot hjembygden i 1895 for å slå seg ned i Bergen. Her gikk han to år på underoffiserskolen, arbeidet så som sekretær i lagmannsretten og begynte etter en tid å ta undervisning i tegning og maling. Noen kunstnerisk innflytelse fra lærerne merkes knapt. En viss påvirkning fra Asor Hansen kan spores i de mange dyktig utførte portrettegningene i kull, og indirekte bidrog samværet med Olav Rusti til å styrke T.s interesse for det nasjonale. Men avgjørende for hans utvikling ble møtet med Nikolai Astrup og hans kunst i 1908. Bortsett fra tegningene, kjennes få arbeider av T. før denne tid. Etter en løfterik, men ennå noe famlende periode fant han omkring 1910 fram til en helt personlig uttrykksform. Verker som det nøkternt realistiske Tun, Synndalen i Vanylven og det lyriske Sommer i Selje (1910, Bergen Billedgalleri) preges av en dempet koloritt og en enkel, velberegnet komposisjon med sterkt markerte horisontaler og vertikaler. Det er i denne perioden man best merker impulsene fra Astrup, kanskje mest i det stemningsmettete, koloristisk kjølige Sommernatt, Selje (1910) hvor komposisjonen er mer beveget og den strenge linjevirkningen brutt. Selv om de to ofte er blitt sammenlignet, er det grunnleggende forskjeller mellom dem som etter hvert trådte tydeligere fram. Mens Astrup søkte mystikken og trollskapen i naturen i sammensatte komposisjoner med en fargerik koloritt, stod T. mer direkte overfor motivet som han gav en mer umiddelbar og sammenfattende fortolkning i enkle komposisjoner med en dempet fargeskala. I Vinter i Sigerfjord (1913, Bergen Billedgalleri) er den stramme komposisjonen mer markant enn før, penselstrøkene bredere og friere og koloritten dristigere med innslag av intenst rødt. Det er et av T.s få vinterbilder og stammer fra et opphold i Sortland i Vesterålen 1912-13, som danner avslutningen på hans lyrisk pregede ungdomsperiode.

Årene 1917-20 bodde T. i en gammel røykstue i Hyen i Nordfjord hvor han samtidig med malingen dyrket sin interesse for stedets topografi og kulturhistorie. Dette ble innledningen til en ny fase i hans kunst hvor han søkte å gi en sammenfattende, allmenngyldig skildring av de gamle Nordfjordbygdenes natur og byggeskikk med steile fjell rugende over husklyngene. Hovedverk fra disse årene som Gamle hus i Hyen (1917-18, Bergen Billedgalleri), Fra Hyen, Nordfjord og Umbedal i Hyen (begge 1918) har en sterkere objektiv karakter enn hans tidligere arbeider, formatene er større, og bildene har samtidig en storlinjet monumentalitet. Etter et opphold på Selje flyttet T. i 1921 tilbake til Bergen hvor han bodde til sin død. Hans produksjon fra disse årene er ujevn. I arbeider fra 20-årene merkes en viss kunstnerisk stagnasjon. Men i et verk som det helstøpte, komplisert oppbygde Fra Bjørndalen mot Laksevåg (1925/27) er han på høyde med sitt beste. I spontane stemningsbilder som Landskap, Fjærland (1931), Våraften etter regn (1939) og Mot vinter (1942) merkes en fornyelse i retning av større impressiv bredde samtidig som den store plastiske form er bevart. Her er igjen noe av den samme poesi og inderlige innlevelse i landskapet som i ungdomsarbeidene. Omkring 1930 begynte T. å male stilleben. Det var oppstillinger med gamle krukker, kar og vevnader, senere også blomsterbilder. Fra midten av ti-året omfatter motivkretsen også interiører, intime, detaljrike stemningsbilder som ofte er hentet fra kunstnerens eget hjem. Han malte også flere kirkeinteriører, bl.a. en serie fra Mariakirken i Bergen. Men landskapet var hele livet hans hovedmotiv. T. var en særpreget kunstner som holdt fast ved sin form og aldri lot seg influere av skiftende tendenser utenfra. Han var sterkt knyttet til Vestlandet, og vendte ofte tilbake til de samme motiver. Bildene preges av et stille vemod. De har en enkel, mollstemt fargeholdning med dype, mettede toner. Mot det dominerende grønne og grå er satt inn enkelte få kontrasterende innslag av rødt, hvitt eller gult. Få har som T. mestret en slik variasjon av grønnfarger. Han fanget inn Vestlandets fuktige, saftiggrønne frodighet som han tolket i skiftende stemninger, helst i gråvær med skodde og lave skyer.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Bernt Larsen Tunold, gårdbruker, skredder
 • Berthe Olsdatter Grofse

Gift med

 • 1920 med Edel Kirsten Prøitz

Utdannelse

 • Elev av Asor Hansen, Bergen 1901-03
 • Olav Rusti, samme sted 1906-08

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend 1922, -24

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Bildende Kunstneres Forening Bergen

Priser, premier og utmerkelser

 • Metion honorable San Francisco-utst. 1915

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle Fjærland kirke (1931-32)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Rasmus Meyers Samlinger
 • Stavanger Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Hilmar Rekstens samling, Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Bergens Kunstforening

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Minneutst., 1946
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1977

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1945
 • Vestlandsutst., 1922
 • Vestlandsutst., 1926
 • Vestlandsutst., 1928-1935
 • Vestlandsutst., 1939
 • Vårutst., 1905-1908
 • Jubileumsutstillingen, 1914
 • San Francisco-utst., 1915
 • Vestlandsk malerkunst, 1922
 • Vestlandsk og trøndersk kunst, 1926
 • Bergen i billedkunsten, 1928
 • Landsutst., 1930
 • Trønder- og Vestlandsmalere, 1930
 • Jubileumsutst., 1931
 • Vestlandsmalere, 1935
 • Vestlandsmalere, 1935
 • Norsk kunst, 1935
 • Portrettutst., 1942
 • Kunst og ukunst, 1942
 • Kunst og ukunst, 1943
 • Jubileums utst., 1951
 • Bildende kunst i Bergen og fylkene efter 1900, 1953
 • Bergen i billedkunsten, 1954
 • Vestlandsk landskapsmaleri, 1956
 • Norsk kunst fra Edv. Munch til i dag, 1956
 • Norsk landskapskunst gjennom 150 år, 1958
 • Motiver fra norsk landbruk, 1959
 • Bergenske portretter, 1960
 • 2. jubileumsutst., 1961
 • Bergen i bilder, 1970
 • Billedkunsten i Bergen. Status 70. Tilbakeblikk, 1970
 • Norwegian Romantic Landscape 1820-1920, 1976
 • Norwegische Landschaftsmalerei, 1977
 • Bergen Billedgalleri besøker Oslo, 1975

Portretter

 • Selvportrett (pastell 1904) gjengitt i Kunst og Kultur 1977 s. 201
 • Selvportrett (kulltegning 1908, Rasmus Meyers Samlinger) gjengitt i Aftenposten 21.7.1960
 • Tegning utført av Christian Rye gjengitt i Verdens Gang 3.3.1911
 • Selvportrett (kulltegning 1923) gjengitt i Bergens Tidende 7.4.1923
 • Tegning utført av Ståle Kyllingstad 1930 gjengitt i Vårt Land 28.5.1960
 • Tegning utført av Nils Krantz gjengitt i Årbok for Nordfjord 1951, Stryn 1951, s. 61
 • Relieff utført av Sofus Madsen (bronse 1951, Sofus Madsens skulpturmuseum, Bergen og på bauta, reist 1951, prestegården, Selje) gjengitt i J. Askeland og E. Lauhn: Sofus Madsen, Bergen 1971, [upag.]
 • Selvportrett (kulltegning) gjengitt i Bergens Tidende 11.6.1960

Eget forfatterskap

 • Artikler om kunst i Bergens Tidende og Gula Tidend

Litteratur

 • Norske malere, 1912, s. 37 (ill.), utg. Kunstnerforbundet
 • Norsk kunsthistorie, 1927, bd. 2, register
 • Nordfjord. Fraa gamle dagar til no, 1935, s. 118
 • Bergens Kunstforening 1838-1938, 1938, register (ill.)
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B., 1939, bd. 33, s. 480
 • Bergens Billedgalleri, 1939, s. 44, 65 (ill.)
 • Norges kunst, 1942, s. 379
 • Fra Kvarven til Ulriken, 1942, ill. mot s. 120
 • Et kultursentrum. Bergen og bergensere i norsk kunst og forskning, 1946, før s. 20, 22, 23-24 (ill.)
 • Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900-1919, 1946, s. 45, 116
 • i Bernt Tunold, 1946, (ill.), katalog Bergens Kunstforening
 • Bernt Tunold, Kunst og Kultur, 1947, s. 219-34 (ill.)
 • Norges billedkunst, 1951, bd. 1, s. 443-44
 • Vestlandsmålaren Bernt Tunold, Årbok for Nordfjord 1951, 1951, s. 60-72 (ill.)
 • Eid og Hornindal, 1953, register (ill.)
 • Norsk malerkunst i norsk samfunn, 1960, s. 81-82 (ill.)
 • Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første femti år, 1960, register
 • i Bernt Tunold, 1960, (ill.), katalog Bergen Billedgalleri
 • For den bildende kunst, 1963, register (ill.)
 • Gullalderens mestere, 1964, s. 140-47 (ill.), Ny samling
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, 1965, register (ill.)
 • i Stå vakt om naturen. Vestlandske Naturvernforening 1918-1968, 1968, etter s. 72, s. 80-81 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 137, 254
 • Norsk Biografisk Leksikon, 1975, bd. 17, s. 185-87
 • Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, 1976, bd. 10, s. 304
 • Norges kunsthistorie, 1977, register
 • Bernt Tunold 1877-1977, Kunst og Kultur, 1977, s. 196-260 (ill.)
 • Sogn og Fjordane. Bygd og by i Norge, 1980, register (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 12, s. 88
 • Norsk malerkunst, 1981, register (ill.)
 • Norges kunsthistorie, 1983, bd. 6, s. 178, 180 (ill.)
 • Frå ungdomsrørsla i Selje, 1983, s. 18-19 (ill.)
 • Gula Tidend, 08.02.1907
 • Gula Tidend, 03.05.1907
 • Verdens Gang, 03.03.1911, (ill.)
 • i Morgenbladet, 03.03.1911
 • Bergens Tidende, 05.03.1911, (ill.)
 • i Dagbladet, 07.03.1911
 • i Social-Demokraten, 08.03.1911
 • i Aftenposten, 13.03.1911
 • Verdens Gang, 14.04.0001
 • Verdens Gang, 16.04.1914
 • i Dagbladet, 17.04.1914
 • i Norske Intelligenssedler, 19.04.1914
 • i Bergens Tidende, 21.01.1921
 • Bergens Aftenblad, 09.02.1922
 • i Bergens Tidende, 22.02.1922
 • i Bergens Tidende, 07.04.1923
 • i Bergens Tidende, 08.12.1923, (ill.)
 • i Bergens Tidende, 10.12.1924
 • i Bergens Tidende, 13.12.1924
 • Gula Tidend, 27.02.1926
 • i Bergens Tidende, 19.03.1927
 • Hordaland, 20.11.1929
 • Hordaland, 30.11.1929
 • i Bergens Tidende, 10.11.1931
 • Sogns Avis, 01.12.1931
 • i Dagen, 25.02.1937
 • Bergens Arbeiderblad, 18.06.1938, (ill.)
 • i Bergens Aftenblad, 03.02.1939
 • i Bergens Tidende, 06.07.1943
 • i Bergens Tidende, 23.10.1943
 • i Bergens Tidende, 12.09.1944
 • i Verdens Gang, 26.01.1946
 • i Bergens Tidende, 20.03.1946
 • i Bergens Tidende, 17.09.1946
 • i Bergens Arbeiderblad, 18.09.1946
 • i Arbeidet, 20.09.1946
 • i Bergens Tidende, 03.10.1946, (ill.)
 • i Dagbladet, 28.10.1946
 • i Aftenposten, 04.11.1946
 • i Morgenbladet, 04.11.1946
 • i Verdens Gang, 07.11.1946
 • i Morgenavisen, 17.12.1947, (ill.)
 • i Bergens Tidende, 23.05.1960, (ill.)
 • i Bergens Arbeiderblad, 24.05.1960, (ill.)
 • Gula Tidend, 28.05.1960, (ill.)
 • i Bergens Tidende, 11.06.1960, (ill.)
 • i Aftenposten, 21.07.1960, (ill.)
 • i Aftenposten, 07.09.1960
 • i Rogalands Avis, 12.10.1960, (ill.)
 • i Stavangeren, 15.10.1960
 • Morgenavisen, 01.11.1975, (ill.)
 • i Morgenavisen, 10.03.1977, (ill.)
 • i Bergens Tidende, 11.03.1977, (ill.)
 • i Lillehammer Tilskuer, 15.09.1977, (ill.)
 • i Aftenposten, 15.05.1981
 • i Morgenbladet, 19.05.1981, (ill.)