Arkitektpraksis i Kristiania sammen med studiekameraten og vennen Andreas Hesselberg Bjercke under navnet Bjercke & Eliassen fra 1914. E.s sønn Trond E. og Birger Lambertz-Nilssen overtok firmaet i 1960 og viderefører det under navnet Eliassen & Lambertz-Nilssen. Se Andreas H. Bjercke.