Faktaboks

Georg Christen Eliassen
Eliassen, Georg
Født
1. juli 1880, Kristiania
Død
27. desember 1964

Oslo Lysverker, fasade mot Solli plass, Oslo. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Villa Dobloug

Nasjonalmuseet.

Sauda III Kraftstasjon. 1929

Nasjonalmuseet.

Arkitektpraksis i Kristiania sammen med studiekameraten og vennen Andreas Hesselberg Bjercke under navnet Bjercke & Eliassen fra 1914. E.s sønn Trond E. og Birger Lambertz-Nilssen overtok firmaet i 1960 og viderefører det under navnet Eliassen & Lambertz-Nilssen. Se Andreas H. Bjercke.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Augusta Gundersen (1849 - 1926)
 • Anton G. Eliassen, lektor (1853 - 1938)

Gift med

 • Helfrid Strömberg, brukskunstner (1878 - 1961)

Utdannelse

 • Utdannet som bygningsingeniør ved Kristiania Tekniske Skole 1900–04
 • arkitektutdannet ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm under professor Clasons 1905
 • assistent hos Ragnar Østberg 1906–14 (arbeidet bl.a. med Stadshuset i Stockholm)

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Forening til norske Fortidsmerkers Bevarings direksjon 1919–26, formann 1929–51
 • medlem av antikvarisk bygningsnemnd og Arkeologisk selskaps styre
 • medlem av brente steders reguleringsråd fra 1945
 • korresponderende medlem av Royal Institute of British Architects fra 1949

Priser, premier og utmerkelser

 • R1 St. Olavs Orden 1951

Utførte arbeider

 • Orgelprospektet til Ogna kirke (1920)
 • Interiørrestaurering av Rygge kirke (1922)
 • Kirkegårdsmuren til Romnes kirke (1932)
 • Lund prestegård (oppmålt 1915, restaurert 1920)
 • Innredningen av Den norske Amerikalinjes skip Oslofjord I (1937–38, senket 1941)
 • Se Andreas H. Bjercke
 • Prosjekter: Utkast til et filialbibliotek (1912)
 • Se også Andreas H. Bjercke

Portretter

 • Malt av Hans Ødegård (1942)

Eget forfatterskap

 • Statens Bygningsvesen som det har utviklet seg i Sverige, Byggekunst, 1920-1921, s. 105-09
 • Norske hus en billedbok, Oslo, 1927, (red.m. fl.)
 • Fabrikkeier W. Mustads hus : Arnstein Arneberg.Byggekunst, 145–56
 • Kan vi åpne byen mot sjøen, Aftenposten, 24.09.1932
 • Problemet Tyskebryggen, Kunst og Kultur, 1937, s. 1–16
 • Skibet og sjøveien, Kunst og Kultur, 1938, s. 109-88
 • Gjenreisningsarbeidets tekniske problemer, Byggekunst, 1940, s. 135-39
 • Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring gjennem hundre år, Ord och Bild, Stockholm, 1944, s. 559-67
 • Arnstein Arneberg 1882-6 juli 1952, Festskrift (red. m.fl.), Oslo, 1952
 • Arkitektene finner hjem, Byggekunst, 1956, s. 114-23
 • Forening til norske Fortidsmerkers Bevaring-årbok, Sarpsborg, 1963, s. 310, register bd.

Litteratur

 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1934
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1959
 • Vem är Vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 663
 • Kulturminner reddet av foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, Oslo, 1950, festskrift til Georg Eliassen på 70 års dagen 1. juli 1950
 • Kielland, J. C., Georg Eliassen 70 år, Byggekunst, 1950, tillegg s. 39-40
 • Rolfsen, E., Georg Eliassen 80 år, Byggekunst, 1960, tillegg s. 13- 14
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1965, bd. 2, s. 29
 • Cornell, E., Østberg, Ragnar, Stockholm, 1965, s. 263
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1969, bd. 5, s. 564
 • Byggekunst, 1920-1921, s. 185-88
 • Byggekunst, 1921, s 66-67
 • Byggekunst, 1923, s. 80
 • Byggekunst, 1930, s. 120-21
 • Byggekunst, 1946, tillegg s. 9
 • Byggekunst, 1950, tillegg s. 24
 • Byggekunst, 1951, tillegg s. 14, 32
 • Byggekunst, 1952, tillegg s. 53
 • St. Hallvard register bd., Oslo, 1956, s. 39
 • Forening til norske Fortidsmerkers Bevaring-årbok, Sarpsborg, 1963, s. 310, register bd
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 194
 • Tidens Tegn, 01.07.1930
 • Morgenbladet, 01.07.1930
 • Bugge, Anders, i Aftenposten, 01.07.1930