Faktaboks

Alice Salvesen
Salvesen, Alice Dagny Pihl
Født
20. april 1869, Kristiania
Død
8. juli 1959, Oslo

"Vågåsommeren" 1894 bodde S. på Storvik sammen med malerne Kris Laache, Ragnhild Hvalstad og Johanna Bugge. Hun mottok rike impulser i daglig samvær med bl.a. Oluf Wold-Torne, Thorvald Erichsen, Halfdan Egedius og Kristen Holbø. S. var først og fremst en dyktig portrettmaler, men har også malt stemningslandskaper og interiører.

Utdannelse

 • Elev av bl.a. Eilif Peterssen, Erik Werenskiold og Harriet Backer

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereise til Paris 1897-98

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1898
 • Høstutstillingen, 1900-1903
 • Høstutstillingen, 1905
 • Høstutstillingen, 1930
 • Norska konstnärers arbeten, Stockholm, 1904
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940

Litteratur

 • J. Thiis, Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 409
 • W. Halvorsen, Halfdan Egedius, (Kristiania, 1914, s. 38
 • H. Sørensen, Oluf Wold-Torne, Oslo, 1932, s. 9
 • L. østby, H. Alsvik, Norges billedkunst, Oslo, 1951, bd. 1, s. 421, 422
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 217 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 223, 241
 • E. C. Kielland, Harriet Backer, Oslo, 1958, s. 212
 • M. Schulerud, Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • R. Revold, Oluf Wold-Torne, Oslo, 1961, s. 28
 • O. Rønning Johannesen, For den bildende kunst, Bergen, 1963, s. 58
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 243
 • Ø. Parmann, Halfdan Egedius, Oslo, 1979, s. 47
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 5, s. 248