"Vågåsommeren" 1894 bodde S. på Storvik sammen med malerne Kris Laache, Ragnhild Hvalstad og Johanna Bugge. Hun mottok rike impulser i daglig samvær med bl.a. Oluf Wold-Torne, Thorvald Erichsen, Halfdan Egedius og Kristen Holbø. S. var først og fremst en dyktig portrettmaler, men har også malt stemningslandskaper og interiører.