Liv og virksomhet

"Vågåsommeren" 1894 bodde S. på Storvik sammen med malerne Kris Laache, Ragnhild Hvalstad og Johanna Bugge. Hun mottok rike impulser i daglig samvær med bl.a. Oluf Wold-Torne, Thorvald Erichsen, Halfdan Egedius og Kristen Holbø. S. var først og fremst en dyktig portrettmaler, men har også malt stemningslandskaper og interiører.

Utdannelse

Elev av bl.a. Eilif Peterssen, Erik Werenskiold og Harriet Backer.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studiereise til Paris 1897-98.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1898
 • Høstutstillingen, 1900-1903
 • Høstutstillingen, 1905
 • Høstutstillingen, 1930
 • Norska konstnärers arbeten, Stockholm, 1904
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940

Litteratur

 • J. Thiis, Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 409
 • W. Halvorsen, Halfdan Egedius, (Kristiania, 1914, s. 38
 • H. Sørensen, Oluf Wold-Torne, Oslo, 1932, s. 9
 • L. østby, H. Alsvik, Norges billedkunst, Oslo, 1951, bd. 1, s. 421, 422
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 217 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 223, 241
 • E. C. Kielland, Harriet Backer, Oslo, 1958, s. 212
 • M. Schulerud, Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • R. Revold, Oluf Wold-Torne, Oslo, 1961, s. 28
 • O. Rønning Johannesen, For den bildende kunst, Bergen, 1963, s. 58
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 243
 • Ø. Parmann, Halfdan Egedius, Oslo, 1979, s. 47
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 5, s. 248