Faktaboks

Erik Hultberg
Født
14. mai 1931, Oslo
Død
5. oktober 2008

H. var assistentlærer ved University of Pennsylvania 1958–59, og ved Arkitekthøyskolen i Oslo 1965–66. Han opprettet egen praksis sammen med Jan Resen og Einar Throne-Holst i 1960. I 1968 ble Marcin Boguslawski tatt opp som medeier i firmaet Hultberg, Resen, Throne-Holst og Boguslawski A/S. Kontoret er medeier i arkitektfirmaet AROS A/S, arkitekter Oslo-Sandnes. H. s første utførte arbeid var lagerbygg for A/S Freia i Trondheim og i Stavanger 1961. Kontoret har i I/S Skjettenprosjektering deltatt i prosjektering og gjennomføring av boligområdet Skjettenbyen med ca. 1100 boliger i Skedsmo 1970–73. Skjettenboligene var banebrytende både innenfor byggeteknikk, "plate på mark"-konstruksjon og innenfor utviklingen av fleksible boligbygg.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Laura Charlotte Andersen Hopøen (1895 - 1974)
 • Johan Thorvald Hultberg (1896 - 1945)

Utdannelse

 • Diplom Architecture Edinburgh, Skottland, 1952–57
 • Master of Architecture University of Pennsylvania under Louis I. Kahn, USA, 1957–59

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Carl Michael Egers legat 1967
 • Studiereiser til Hellas 1954
 • Finland 1955
 • Venezia, Italia 1956
 • Midtøsten 1977

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund 1957, fagråd 1968–71, representantskap 1974–76
 • styremedlem Oslo Arkitektforening 1964-65, formann 1975–76
 • medlem utvalget for NBIs planavdeling 1968, formann 1969-72

Utførte arbeider

 • Arkitektene H., Resen, Throne-Holst og Boguslawski: Omregulering av bydelen Ruseløkka-Skillebekk, Oslo (1972)
 • Industribygg for A/S Freia, Rodeløkka, Oslo
 • Skjettenbyen, Skedsmo (1970–73, etter 2. premie i konkurranse 1965)
 • Forretningsbygg for Norges Brannkasse, Larvik (1974)
 • Forskningsbibliotek, Rogaland distriktshøgskole, Ullandhaug (1975)
 • Bleikeråsen boligbebyggelse, Asker (1976)
 • Rehabilitering av Heimdalsgt. 26, Oslo (1977)
 • Institutt for preklinisk medisin, Universitetet i Oslo, Gaustad, Oslo (1978)
 • Statoils hovedkontor, administrasjonsbygg, Forus, Stavanger (1979)
 • Boligområdet Hallagerbakken, Holmlia, Oslo (1982)
 • Administrasjonsbygg for Phillips Petroleum Company Norway, Tananger, Stavanger (1982)
 • Prosjekter: Konkurranseprosjekter: innkjøp, Gullestrupkonkurransen, Herning, Danmark, 1965
 • Delt 2. premie Skogbruksmuseet, Elverum, 1966
 • Innkjøp Norges Bank, Tromsø, 1967
 • Innkjøp Malmø rådhus, 1967
 • Delt premie, kunstmuseum, Permanenten, Bergen, 1967
 • Innkjøp Politihus i Oslo, 1968
 • 1. premie Blindern-Sogn-konkurransen, Oslo, 1968
 • 2. premie rådhus i Fron, Vinstra, 1971
 • 1. premie (til I/S Skjettenprosjektering) Dyster-Eldor-området, Ås, 1972
 • 1. premie i innbudt konkurranse forskningsbibliotek, Rogaland distriktshøyskole, 1973
 • Anlegg under prosjektering eller oppførelse 1982: Fjellund borettslag, boligområde, Holmlia, Oslo og Holmlia sameie, bibliotek og samfunnshus sst.
 • Administrasjons- og laboratoriebygg for Shell Petroleum, Tananger, Stavanger
 • Fellesbygg for NTNF og Universitetet i Oslo, Gaustadbekkdalen, Blindern, Oslo
 • Sola lufthavn, Stavanger

Eget forfatterskap

 • Seablom, S. H., Hultberg, Erik, En analyse på grundlag af Gullestrup-konkurrencen, Arkitekten, København, 1966, s. 204 - 211 (ill.), Sm.m.
 • Blindern-Sognsvann, Arkitektnytt, 1968, s. 384
 • Hultberg, Erik, Alexander, Christopher, Byggekunst, 1969, s. 67
 • Hultberg, Erik, Seablom, S. H., A house is a house is a house, Arkkitehti, Helsingfors, 1968, nr. 3, s. 41-45 (ill.), sm.m.
 • Systemgrunnlaget for rekkehusene i Skjettenbyen, Byggekunst, 1970, s. 146-149 (ill.)
 • Christiansen, A., Apeland, K., Hultberg, Erik, Mjøset, T., Store boligprosjekters problematikk, Oslo, 1971, sm.m., Byggtjeneste
 • Skillebekk - Ruseløkka, Byggekunst, 1972, s. 10-13 (ill.)
 • Dobloug, M., Eiesland, G., Hultberg, Erik, Grue, U. Dahl, En håndbok for folk i Skjettenbyen, Oslo, 1972, (ill.), sammen med
 • Adaptable Row House Housing in Norway, Architectural design, London, 1974, s. 655-659 (ill.)
 • Skjetten revisited, Byggekunst, 1979, s. 404-405 (ill.)
 • A case of participation that actually worked, Changing design, Chichester, 1982, s. 201-10
 • Hultberg, Erik, Resen, Arkitekt, Arkitektkontoret 4 B, Hultberg, Arkitekt, Throne Holst, Arkitekt, Boguslawski, Arkitekt, Christoffersen, Tore, Ruseløkka/Skillebekk, En eldre bydel i Oslo, Oslo, 1972, (ill.), sm.m.

Litteratur

 • Architectural Design, London, 1963, s. 353 (ill.)
 • L'architecture d'aujourd'hui, Boulogne, 1966, nr. 124, s. 30-31 (ill.)
 • Arkitekten, København, 1966, s. 85 (ill.), s. 178-179 (ill.)
 • Arkitekten, København, 1973, s. 185-195 (ill. Skjettenbyen)
 • Arkitekttävlingar, Stockholm, 1967, s. 132 (ill.)
 • Arkitektur, Stockholm, 1982, nr. 7, s. 24–25 (ill.)
 • Byggekunst, 1965, s. 91-94 (ill.), 188-191 (ill.)
 • Byggekunst, 1966, s. 36 (ill.), 103-107 (ill.)
 • Byggekunst, 1968, s. 215 (ill.)
 • Byggekunst, 1976, s. 12-17 (ill. bibliotek og kunstnerverksted, Ullandhaug), s. 92-93 (ill.)
 • Byggekunst, 1978, s. 88-93 (ill. Preklinisk medisin)
 • Byggekunst, 1979, s. 120-121 (ill), 334-341 (ill. Statoil)
 • Byggekunst, 1980, s. 52 (ill.)
 • Byggekunst, 1982, s. 250-57 (ill. Hallagerbakken)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1965, nr. 116 (ill.)
 • Byggekunst, 1966, nr. 123 (ill.)
 • Byggekunst, 1967, nr. 139 (ill.)
 • Byggekunst, 1968, nr. 143 (ill.), nr. 146 (ill.)
 • Byggekunst, 1969, nr. 156 (ill.)
 • Byggekunst, 1971, nr. 177 (ill.)
 • Byggekunst, 1972, nr. 181 (ill.)
 • Byggekunst, 1973, nr. 187 (ill.)
 • Byggekunst, 1977, nr. 209 (ill.)
 • Werk, Zürich, 1965, s. 356-358

Arkivalia

 • Norsk Arkitekturmuseum, 1980, Opplysninger fra kunstneren