H. var assistentlærer ved University of Pennsylvania 1958–59, og ved Arkitekthøyskolen i Oslo 1965–66. Han opprettet egen praksis sammen med Jan Resen og Einar Throne-Holst i 1960. I 1968 ble Marcin Boguslawski tatt opp som medeier i firmaet Hultberg, Resen, Throne-Holst og Boguslawski A/S. Kontoret er medeier i arkitektfirmaet AROS A/S, arkitekter Oslo-Sandnes. H. s første utførte arbeid var lagerbygg for A/S Freia i Trondheim og i Stavanger 1961. Kontoret har i I/S Skjettenprosjektering deltatt i prosjektering og gjennomføring av boligområdet Skjettenbyen med ca. 1100 boliger i Skedsmo 1970–73. Skjettenboligene var banebrytende både innenfor byggeteknikk, "plate på mark"-konstruksjon og innenfor utviklingen av fleksible boligbygg.