Liv og virksomhet

H. inntar en fremtredende plass innen norsk gullsmedkunst i årene rundt 1900, først og fremst som siselør og designer for gullsmedfirmaet Marius Hammer i Bergen og fra 1917 for eget firma. Han var en sikker tegner i tidens mange motestiler. Dessverre er det få arbeider som med sikkerhet kan tilskrives ham, men på bakgrunn av de identifiserte gjenstander, er det mulig å få et bilde av hans kunstneriske innsats. Det er bevart utkast og tegninger datert 1900 og 1901. Gjenstandene er i tradisjonell og i mer art nouveau-påvirket dragestil. Av de rene art nouveau-gjenstander kan fremheves de bergenske kvinners gave til Christian Michelsen (1905), et skrivestell i sølv, i en noe streng art nouveau. Svennestykket, et beger (1905), er tegnet i en mykere og mer elegant linjeføring. I årene rundt 1900 tegnet H. også plakater. Et fint eksempel er plakaten for Hardanger Cidreri. Jobbetid og romantisk nybarokk preger en rekke større arbeider mellom 1910 og 1917. Den store bordoppsatsen i Norway House, London, gave fra Norges Rederforbund (1913), står her i en særklasse. Til H.s mest vellykkede arbeider hører en gruppe gjenstander i en ren og elegant nyklassisisme fra slutten av 1. verdenskrig. De står i nær kontakt med samtidig dansk sølvsmedkunst. H.s arbeider i denne stil står med få unntak nærmest isolert i vår gullsmedkunst.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Andreas Marcelius Einarson Høye, blikkenslagermester
  • Emilie Nilssen

Gift med

  • 1911 med Døscher Schjøtt Elisabeth

Utdannelse

Læretid hos gullsmedmester Marius Hammer, Bergen 1890–95; École des Arts Décoratifs, Paris 1895–98; yrkesskole og praksis i to verksteder i Pforzheim, Vest-Tyskland; Kunstgewerbeschule, München; svennebrev som gullsmed 1905; håndverksbrev i Bergen 1910.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Statens stip. 1895–98; C. Sundts legat 1909; Studieopphold Paris 1895–98; Studiereise Paris 1903–04; Stockholm, København, Berlin og Dresden 1907; Hanau, Frankfurt 1909.

Stillinger, medlemskap og verv

Tegner, siselør og stålgravør hos Marius Hammer 1899-02 og 1904-08; kunstindustriell leder av Marius Hammers fabrikk 1910-17; også tilknyttet Theodor Olsen, Bergen, som siselør, men årstall er ikke kjent, sannsynligvis i 1890-årene og i 1903; eget verksted i Bergen for gull- og sølvvarer fra 1917, senere også tinnvarer engros; Medlem Bergens Haandværks- og Industriforening, medlem av Utlodningsstyret 1916–24; Bergens Gullsmedlaugs representant ved de årlige tarifforhandlinger i flere år.

Priser, premier og utmerkelser

Bronsemedalje Landsutst. i Bergen 1898; gullmedalje, Liège 1905; æresmedlem i Bergens Gullsmedlaug 1945.