H. inntar en fremtredende plass innen norsk gullsmedkunst i årene rundt 1900, først og fremst som siselør og designer for gullsmedfirmaet Marius Hammer i Bergen og fra 1917 for eget firma. Han var en sikker tegner i tidens mange motestiler. Dessverre er det få arbeider som med sikkerhet kan tilskrives ham, men på bakgrunn av de identifiserte gjenstander, er det mulig å få et bilde av hans kunstneriske innsats. Det er bevart utkast og tegninger datert 1900 og 1901. Gjenstandene er i tradisjonell og i mer art nouveau-påvirket dragestil. Av de rene art nouveau-gjenstander kan fremheves de bergenske kvinners gave til Christian Michelsen (1905), et skrivestell i sølv, i en noe streng art nouveau. Svennestykket, et beger (1905), er tegnet i en mykere og mer elegant linjeføring. I årene rundt 1900 tegnet H. også plakater. Et fint eksempel er plakaten for Hardanger Cidreri. Jobbetid og romantisk nybarokk preger en rekke større arbeider mellom 1910 og 1917. Den store bordoppsatsen i Norway House, London, gave fra Norges Rederforbund (1913), står her i en særklasse. Til H.s mest vellykkede arbeider hører en gruppe gjenstander i en ren og elegant nyklassisisme fra slutten av 1. verdenskrig. De står i nær kontakt med samtidig dansk sølvsmedkunst. H.s arbeider i denne stil står med få unntak nærmest isolert i vår gullsmedkunst.