H. var brannmann av yrke. Han hentet sine motiver fra liv og arbeid i Drammenstraktene og fra fjellet. Etter et lengre sykeleie ble bildene i hans siste år preget av sykehusmiljøet, med sterke religiøse innslag og enkelte rene fantasimotiver. Han arbeidet i et naivistisk formspråk.