På middelskolen hadde K. maleren Carl Røstvig som inspirerende tegnelærer. Parallelt med kunstnerutdannelsen utdannet K. seg til tollkasserer, et yrke han hadde helt fram til pensjonsalder. På sine første separatutstillinger i 1940- og 50-årene viste K. grafikk. I 1960-årene fikk maleriet stadig større plass i hans produksjon. K. er først og fremst landskapsmaler. Han forsøker å gjengi naturen som han ser og opplever den og bare i liten grad som utgangspunkt for å løse maleriske problemer. Motivene er malt og skissert på stedet. Han holder seg til det beskjedne format og uttrykker seg innenfor et naturalistisk formspråk hvor han bygger opp sine lyriske og romantiske stemninger ved hjelp av fargenyanser og kontraster. Han maler gjerne med kraftige, brede penselstrøk og sterke, ublandede farger. K. har også malt abstrakte arbeider, inspirert av Kandinsky og Klee, og viser i disse en større personlig frihet og dynamikk. K.s senere arbeider er mer preget av en forenklet naturalisme, med redusert fargestyrke basert på valører.