Faktaboks

Helge Thiis
Thiis, Helge
Født
16. august 1897, Trondheim
Død
1. august 1972, samme sted

I perioden 1920-23 var T. assistent hos arkitekt Arnstein Arneberg og hos arkitektene Andr. H. Bjerke og Georg Eliassen. Fra ca. 1924 hadde han egen arkitektpraksis i Oslo. I 1927-28 var T. engasjert av Jens Dunker som assistent ved oppførelsen av Det Nye Teater i Oslo. Fra 1930 var han domkirkearkitekt i Trondheim Fullførelsen av Nidaros domkirke ble T.s livsverk. Konkurransen i 1929 om lederstillingen ved domkirken omfattet komplettering av vestfronten på fritt grunnlag - uten bygningsarkeologiske belegg. T.s vinnerutkast "Kongespeilet" introduserte igjen den rike, engelskinspirerte screen-front, langt mer detaljert enn Olaf Nordhagens siste, enklere løsninger. T. plasserte en tredje billedrekke med seks kongestatuer i høye, dype nisjer på hver side av rosevinduet. Rekkene krones av et kraftig parapet, og den oppstikkende del av vestskipsgavlen er rikt dekorert. Vesttårnene har to høye, spissbuede åpninger på hver side og dekkes av pyramideformede tak. Hovedtårnet var tenkt forhøyd og gitt samme hovedform som vesttårnene, med sløyfing av spiret. Etter bearbeiding ble antall buefelter i "kongeetasjen" økt til åtte, og i 1933 ble vestfronten vedtatt oppført, i hovedtrekk etter konkurranseutkastet. På vesttårnene, som etter omarbeidelse ble vedtatt oppført 1949, er den skulpturelle utsmykking konsentrert til enkelte partier med store, glatte veggflater imellom. Hans endelige utkast fra 1971 til ombygging av hovedtårnet er ikke kommet til utførelse.

T.s vestfrontløsning er en komplettering i høygotikkens ånd som har gitt anledning til rik skulptural utsmykking i alle deler, og han har selv levert tegninger til en del av den dekorative utsmykking. Oppdragene til skulpturen på vestfronten har hatt stor betydning for norsk billedhuggermiljø. Nevnes bør også T.s arbeid med interiørdeler i domkirken, i særdeleshet hans utforming og plassering av orgelgalleriet ved hovedskipets vestvegg.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ragna Vilhelmine Dons (1870 - 1939)
 • Jens Peter Thiis, museumsdirektør (1870 - 1942)

Gift med

 • Stockholm, 1923 med Greta Wilhelmina Swenborg, maler

Utdannelse

 • Examen artium 1915
 • Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, eksamen 1919, under utdannelsen assistent hos professor Sigurd Curman og arkitekt E. G. Asplund

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Henrichsens legat 1923 og -24
 • Studiereise til Italia 1923-24
 • Nederland, Belgia og England 1928
 • England 1930
 • Frankrike 1935
 • Frankrike og Italia 1949

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund
 • Styremedlem Trøndelag Teater 1945-66, formann 1945-55
 • Kunstanmelder Nationen 1924-29

Priser, premier og utmerkelser

 • K.St. Olavs Orden (1953)
 • Nidaros Domkirkes Restaurerings gullmedalje (1955)

Utførte arbeider

 • Restaurering, Ål kirke (1925)
 • Lysekroner, Østre Aker kirke, Oslo (1927)
 • Restaurering, Giske kirke (1929)
 • Villa for professor Kristian Brandt, Smestad, Oslo (1930)
 • Villa for fylkesmann Roar Olsen, Smestad, Oslo (1930)
 • Rein kirke, Rissa (1931)
 • Øvre del av vestfront og vesttårnene, Nidaros domkirke, Trondheim (fra 1933) etter 1. premie i konkurranse 1928-29, figurkapiteler og gavlbekroninger på vestfronten samt en rekke interiørdeler
 • Egen villa Gamle Åsvei 48, Trondheim (1934-35), tilbygg (1945-47)
 • Ombygging, Trøndelag Teater (1949)
 • Bispebolig, Bispegt. 1, Trondheim (1955-56)
 • Villa for Aina Thiis og Kristofer Leirdal, Krognessvn. 10, Trondheim (1950-årene)
 • Villa for Tone Thiis og Per Schjetne, Ellefsens vei 9, Trondheim (1961)
 • Prosjekter: Utkast til gamlehjem på Leiksvold, Ål i Hallingdal (1925)
 • 1. premie Fagforeningenes kooperative Bolig- og Byggeselskaps konkurranse om billige standardmøbler for småhjem (1925)
 • Innkjøp i konkurranse Eidsvollsmonumentet, Oslo (1926) sammen med Dyre Vaa
 • Innkjøp konkurranse Folketeatret, Oslo (1927) sammen med Jens Dunker
 • Restaurering Heddal stavkirke (1930) sammen med Erling Gjone (utført fra 1952 av Blakstad & Munthe-Kaas)
 • 2. premie i konkurranse Namsos kirke (1947) sammen med Wilhelm Swensen
 • Trøndelag Teater på "Harmonitomten", Trondheim

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1939
 • Møbler, 1922
 • Møbler, 1923
 • Møbler, 1925
 • Foreningen Brukskunsts ovnsutst, 1922
 • Ovn på Form og Farve, 1924
 • Bygge og bo-utst., 1925

Portretter

 • Byste utført av Stinius Fredriksen (bronse 1934, privat eie)
 • Portretthode av Tone Thiis Schjetne (1950, privat eie)
 • Arkitekten utført av Tone Thiis Schjetne (kleberstein), Nidaros domkirkes vestfront

Eget forfatterskap

 • Litt om stabianertermene i Pompeii og romerske bad i almindelighet, Byggekunst, 1923, s. 49-56
 • Håndverkernes laugssal i Oslo Håndverk- og Industriforenings bygning, Byggekunst, 1927, s. 147-51
 • Dekorasjonene i Hersleb skole, Byggekunst, 1927, s. 155-57
 • Theodor Kittelsen, Ord och bild, 1928, s. 17-25
 • Fra gotikkens billedverden. Almene betraktninger over gotisk skulptur samt noen ord om billedkunsten ved Nidarosdomen under middelalderen og under vår tids restaurering, Konstrevy, 1944, s. 41-56
 • Nidarosdomen i billeder, 1952

Litteratur

 • Norsk kunsthistorie, 1927, bd. 2, register
 • Der Kunstwanderer, 1929-1930, s. 142
 • Hvem er hvem?, 1930-1968
 • Nordisk Familjebok, 1933, bd. 19, s. 217
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Kü,nstler, 1939, bd. 33, s. 38
 • Vem är vem i Norden, 1941, s. 889
 • Studentene fra 1915, 1942
 • i Aftenposten, 14.08.1957
 • i Nationen, 18.08.1957
 • Domkirken i Trondheim, 1965, bd. 2, s. 516-17, 519, 528
 • Domkirkearkitekt Helge Thiis 1897-16. august-1967, 1967, (ill.), festskrift
 • Nidaros domkirke. Gjenreisning i 100 år, 1969, (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, 1969, bd. 16, s. 192-94
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 252
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, 1972, bd. 18, spalte 843-44
 • Trondhjems Kunstforening 1945-1970, 1973, register
 • Norges kunsthistorie, 1977, register
 • Katedralen og tårnet, Kunst og Kultur, 1980, s. 83-96
 • Bygget i Norge, 1981, bd. 2, s. 305
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 11, s. 608
 • i Norges kunsthistorie, 1983, bd. 6, s. 265-66, 337, 378 (ill.)
 • Byggekunst, 1921, s. 5-6
 • Byggekunst, 1922, s. 61-62, 177–78, 195
 • Byggekunst, 1923, s. 80, 177–79 (ill.)
 • Byggekunst, 1924, s. 77, 79
 • Byggekunst, 1925, s. 48, 68-75, 158 (ill.)
 • Byggekunst, 1926, s. 21, 126-27 (ill.)
 • Byggekunst, 1927, s. 19-32 (ill.)
 • Byggekunst, 1929, s. 58, 161-67 (ill.)
 • Byggekunst, 1931, s. 243 (ill.)
 • Byggekunst, 1932, tillegg s. 27
 • Byggekunst, 1933, s. 101-06 (ill.)
 • Byggekunst, 1937, s. 34-35 (ill.)
 • Byggekunst, 1947, tillegg s. 12
 • Byggekunst, 1948, s. 208-09, 227 (ill.)
 • Byggekunst, 1955, s. 31
 • Bonytt, 1949, s. 189-91 (ill.)
 • Bonytt, 1961, s. 36 (ill.)

Faktaboks

Helge Thiis