F. holdt sin første separatutstilling med billedtepper i 1977. Hun har tidligere deltatt på en rekke kollektivutstillinger både som designer og billedvever. Grundig skolering i kjemisk farging hos Sigrun Berg, samt arbeid som lærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i farging og materiallære (fra 1958) har gitt henne et spesielt reflektert forhold til farger. Lang erfaring som designer for flere tekstilfabrikker har lært henne å tenke dekorativt. F.s tepper er ikke motiv-bærende. Hun tenker i flate, form og tekstur, hele tiden med fargeklangen som overordnet prinsipp. Hun arbeider i flere teknikker: dobbeltvev, hakketeknikk, flossteknikk og blandingsteknikker for å utforske alle de tekstile fibres muligheter og de virkninger teknikken får for fargenes nyanser. Dobbeltveven Tema med variasjoner (1975) er en nonfigurativ komposisjon med et rutemønster som gjentas rytmisk over en dyp grønn flate. Rutene spiller i grønne toner fra det mørke til det skarpt gulgrønne. I Coloriasione (1977) er kraftige rektangulære former i rød-toner satt asymmetrisk opp mot skarpt grønne og dype blå felt. Komplementærfargene rød-grønn blir her særdeles intense mot de blå feltene. F. var med å starte tekstilgruppen i Unge Kunstneres Samfund i 1972.