Andre opplysninger

  • Skal ha utført kirkestolene i Elverum kirke 1759 sammen med Hans Jensen Engen.

Litteratur

  • Norske bygder, Glåmdal, Bergen, 1942, s. 152
  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 2, s. 235-38