R. er etter Truge O. Gunhildgard den nesteldste kjende rosemålaren i Hallingdal. Alt i 1759 dekorerte han stova på Nestegard i Hovet, no på Hol museum. Heile rommet er overstrøydd med ranker og roser, blomar og frukter, bibelske og verdslege figurscener, fabel-dyr, fuglar og fiskar, tydelegvis med førelegg i biletbøker. Andre interiør etter R. er ikkje bevart, derimot fleire kister han har pryda med ryttar- eller dyremotiv mellom fantasiplanter på anten raud, blå eller svart botn. Teknisk utmerkja R. seg ikkje, men han var ein fin kolorist og særleg kistene har ein god, dekorativ verknad.