H. tilhørte den første generasjon sivile arkitekter i Norge. Han begynte egen praksis i Christiania 1846 og fikk snart flere betrodde oppgaver både i offentlige og private bygningsarbeider. Av H.s virksomhet bør fremheves det opprinnelige anlegg ved Norges landbrukshøyskole på Ås. Den posisjon H. etter hvert oppnådde i samtiden, reflekteres bl. a. i et brev kunstmaleren Peder Balke skrev til ordføreren i Christiania 1850. Han anbefaler at H. burde få prosjekteringen av Trefoldighetskirken, da man i ham "faar en Talentfuld Architekt, der tillige er Nordmand. .. " H.s arkitektur har en gjennomført enkel nøkternhet i bruk av tidlig sveitser- og nygotiske stilelementer. Dette særpreg kommer til uttrykk både i hans kirkebygg på Østlandet og hans oppførelse av Rådhuset og Latinskolen i Tromsø. Som restaureringsarkitekt var H. en typisk representant for sin tids restaureringssyn, ved en hardhendt restaurering av Haslum kirke. Han stod heller ikke fremmed overfor å foreslå Tanum kirke utbygd til en korskirke. H. døde ved en arbeidsulykke midt i sin produktive fase.