Faktaboks

Eivind Nielsen
Født
18. juli 1864, Haugesund
Død
13. juli 1939, Oslo

Som ung elev ved akademiet i München arbeidet N. med historiemaleri. Han ble påvirket av 1890-årenes romantiske strømninger og hentet til dels motiver fra sagaene og norrøn mytologi. I et treskjærerarbeid fremstilte han Ask og Emblas tilblivelse, og til konkurransen om utsmykningen av Universitetets aula malte han et monumentalbilde av Gudene under Yggdrasil-asken (nå Strandhotellet, Gjøvik). Til salongen i Nationaltheatret utførte han i 1899 takmalerier, en allegorisk fremstilling av Apollon som hyldes av sannheten. Han deltok også i Eidsvoldkonkurransen med skulpturutkast (1907). For øvrig malte han genrebilder, figurkomposisjoner, landskap og interiører. N. tilpasset seg etter hvert impresjonismens lyse palett og friere strøk, men beholdt innstillingen fra München-tradisjonen når det gjaldt motiver og idéinnhold.

Det var imidlertid først og fremst som tegner og illustratør han vant anerkjennelse. I 1888 kom den første norske billedbok i farger for barn, en samling barnerim ved Elling Holst. Holst hadde selv tegnet utkast til illustrasjonene. Samarbeidet med Holst fortsatte i to billedbøker fra 1890 og 1903, og i jubileumsutgaven av Henrik Wergelands Vinterblommer i barnekammeret (1892). Som illustratør var N. til en viss grad påvirket av Erik Werenskiolds tegnestil, senere også av Gerhard Munthes Snorre-tegninger. Samtidig var han inspirert av tyske eventyrillustrasjoner. Til en del eventyr laget han bl.a. ganske groteske fremstillinger av hekser og trollpakk. N. videreutviklet ikke sin uttrykksform, men motivkretsen endret seg fra de tidlige idylliske og hverdagslige skildringer til senere mer groteske og fabulerende motiver. Han illustrerte ca. 40 bøker, deriblant flere egne samlinger av eventyr og rim, norske og oversatte barnebøker, skolebøker og bøker for voksne, og leverte tegninger til vittighetsbladene Tyrihans og Vikingen. N. var lærer ved Den kgl. Tegneskole (Statens Håndverks- og Kunstindustriskole,) i 44 år, men hans illustrasjonskunst tilhørte en avsluttet epoke og ble ikke videreført.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Martin Nielsen, byfogd
 • Emilie Pettersen

Gift med

 • (Kristiania med Marthe Brager
 • Karoline Brager

Utdannelse

 • Elev av Hans Heyerdahl og av Knud Bergsliens malerskole, Kristiania 1880
 • kunstakademiet, München under Alexander Strähuber, Julius von Benczur og Ludwig von Löfftz 1880–83
 • Den kgl. Tegneskole 1885–88

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statsstipend 1899–1900
 • Studieopphold i München 1880–83
 • Paris og Roma før 1890

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer Den kgl. Tegneskole (Statens Håndverks- og Kunstindustriskole,) fra 1890, overlærer 1912-34
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, styremedlem 1904–06

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie takmalerier Nationaltheatrets salong (1897–98)
 • Ridder av Kunstnerfor. Purpurnæseorden 1906
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1934

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Maleri, Strandhotellet, Gjøvik
 • Takmaleri salongen, Nationaltheatret (1899)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Haugesund Billedgalleri
 • Drammen Kunstforenings Faste Galleri
 • Moss Kunstgalleri

Illustrasjonsarbeider

 • Humoresker, Kristiania 1892
 • 10 Billeder i Lystryk, Kristiania 1895
 • Til egen tekst: Billeder og rim for børn, [Kristiania 1896]
 • Østenfor sol og vestenfor maane. Norsk folkeeventyr, Kristiania 1906
 • Veslemor og veslebror og sangene deres. Billedbok, Kristiania 1924
 • Kråker og trollkjerringer. Billedbok for "Veslemor" og "Veslebror", Oslo 1925
 • Ro ro fiske. Billedbok for barn, Oslo 1926
 • E. Holst og E. Nielsen: Norsk billedbog for børn, Kristiania 1888
 • Og Ny samling, Kristiania 1890
 • K. Dahl: Fra tid til anden. Smaafortællinger, Kristiania 1892
 • L. Kjølstad: Held og uheld. Barnehistorier, Kristiania 1892
 • H. Wergeland: Vinterblommer i barnekammeret. Original og frit oversat samling for børn, Kristiania 1892 (sammen med E. Holst)
 • E. Holst og A. Rogstad: ABC for skole og hjem, Kristiania 1893 (sammen med A. Bloch)
 • H. Winsnes: Aftenerne paa Egelund, Kristiania 1893, 3. utg. (omslagsbilde og initialer G. Munthe)
 • E. Abel: Kalle og Ella. Fortællinger for børn [Kristiania 1894]
 • E. de Amicis: Den lille Trommeslager og andre Fortællinger for Børn, København 1895, oversatt av P. Ringsted
 • L. Urdahl: Vinterliv paa Fjeldet, Kristiania 1896
 • J. B. Bull: Folk fra Dalen, Kristiania 1897 (sammen med G. Wentzel)
 • J. Lunde: Vesle-Knut, smaaguthistorier, Kristiania 1897
 • Z. Topelius (red. N. Rolfsen): Læsning for børn, Kristiania 1898
 • Og 2. samling, Kristiania 1898
 • I. Aasen: Skrifter i Udvalg, Kristiania 1899
 • H. Wergeland: Mors klokke, Kristiania 1902
 • L. Broch: For længe, længe siden, eventyrkomedie for barn, Kristiania 1903
 • E. Holst og E. Nielsen: Norsk billedbog for børn, Kristiania 1903, 3. samling
 • S. Frich: Smaafolk. Nokre barnesogor, Kristiania 1908 (sammen med L. Jorde og O. Valstad)
 • Tegneforbundets aarshefter 1917, 1918
 • T. Schjelderup-Ebbe: Barnas billedbok [Kristiania 1918]
 • Og Besøk i troldheimen [Kristiania 1921]
 • K. A. Winterhjelm (red.): Eventyrboken, Kristiania 1922
 • S. May: Lille Prudy, Kristiania 1921
 • Susy. Lille Prudys søster, Kristiania 1922 (4 bilder)
 • Og Kaptein Horace. Lille Prudys fetter [Kristiania 1923]
 • A. og O. Thalberg: Peremann som fikk prinsessen og andre eventyr, Oslo 1925
 • Tvillingen i Lykkeland og andre eventyr, Oslo 1926
 • Prinsesse Gullstjerne og andre eventyr, Oslo 1927
 • Den forheksede kongekrone og andre eventyr [Oslo 1928]
 • L. Horn (M. Moestue): Glade sommerdager, Oslo 1929
 • A. og O. Thalberg: Ønskehatten. Nye norske barne-eventyr, Oslo 1929
 • C. Paulsen: Troll og slikt, Oslo 1930
 • N. J. Rud: Skougumslottet, Oslo 1931
 • Se forøvrig Sundseth, A. B. og Melhus, A. C.: Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo 1952, s. 125

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1883-1887
 • Høstutstillingen, 1889-1890
 • Høstutstillingen, 1894-1901
 • Høstutstillingen, 1906
 • Høstutstillingen, 1909-1912
 • Nordisk utstilling, København, 1888
 • Verdensutstillingen, Paris, 1900
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1903
 • Norske konstnärers arbeten, Kgl. Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1904
 • Brightonutstilling, 1913
 • Jubileumsutstillingen 1914, Kristiania

Separatutstillinger

 • Drammens Kunstforening, 1906
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1924
 • Christiania Kunstforening, 1935
 • Minneutstilling, Gjøvik Kunstforening, 1944
 • Gall. K, Oslo, 1978

Portretter

 • Selvportrett (tegning) gjengitt i katalog Galleri K, Oslo 1978

Litteratur

 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 356
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1912-1937
 • Halvorsen, L., Haugesund i 50 år, Stavanger, 1916, s. 72 (ill.), 119
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1924, bd. 17, s. 925–26
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 549
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1931, bd. 25, s. 465
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, s. 179
 • Melhus, A. C., Sundseth, A. B., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 121–25
 • Østensjø, R., Haugesund 1835–1895, Haugesund, 1958, bd. 1, register
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1959, bd. 10, s. 52–54
 • Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie, Drammen, 1961-1972, bd. 3, register
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register
 • Hagemann, S., Barnelitteratur i Norge 1850–1914, Oslo, 1970, register
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd 14, spalte 293
 • Hagemann, S., Barnelitteratur i Norge 1914–1970, Oslo, 1974, register
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 7, s. 720
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 8, s. 566
 • Folkebladet, (Kristiania, 1899, s. 243
 • Aftenposten, 12.05.1903
 • Morgenbladet, 27.04.1934
 • Morgenbladet, 16.06.1934
 • Aftenposten, 02.02.1935
 • Østby, L., i Arbeiderbladet, 02.02.1935
 • Abrahamsson, O., i Morgenposten, 17.06.1939
 • Dagbladet, 13.07.1939
 • Gjøvik, 22.03.1944
 • Aftenposten, 29.03.1944, (ill.)
 • Heggsum, I., i Oplendingen, 29.03.1944
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 116, 231
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 240
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 174
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 64
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 179
 • Nielsen, J. D. i katalog Galleri K, Oslo, 1978
 • Aftenposten, 01.06.1978
 • Kunst og Kultur, 1982, s. 72, 162

Arkivalia

 • Brev av 10.11.1893 til professor C. A. Bjerknes, Håndskriftsamlingen Universitetsbiblioteket, Oslo
 • Brev av 25.5.1903 til Lagertha Broch, Håndskriftsamlingen Universitetsbiblioteket, Oslo
 • Smit, T. M., Politiske karikaturtegnere fra vittighetspressen rundt århundreskiftet, Universitetet i Oslo, 1983, s. 13, 56–57, 61, 63–64, 93–94, 118–19, 155–56 (ill.), magistergradsavhandling

Faktaboks

Eivind Nielsen