N. drev som rosemaler i Rauland og Vinje i sine yngre dager. Han emigrerte til Amerika engang etter 1842, og det er derfor et begrenset materiale etter ham. På Aareholt i Rauland er en kiste som N. malte for sin bror Olav med innskrift "Ole Jonsen, Malet i Aaret 1842". N. benyttet en frodig stil med staselige roseformer oftest på rød bunn. Hans karakteristiske skravering gir kalligrafiske virkninger, men linjeføringen kan være noe usikker.