Liv og virksomhet

De arbeider B. viste på sine to første separatutstillinger, var sterkt preget av hennes franske lærere, spesielt Fernand Léger. Hennes abstrakte konstruktive komposisjoner viser innflytelsen fra den analytiske kubisme.

Familierelasjoner

Datter av

 • Gudrid Grønstøl
 • Olav Hidle

Gift med

 • Arnt Arnold Bay

Bosatt (pr 1982-1986)

Arendal.

Utdannelse

Statens Kunstakademi, Oslo under Per Krohg 1946–50; Fernand Légers malerskole, Paris 1953; École des Beaux-Arts, Paris under René Jeudon 1953-56; S.W. Hayters skole, Paris 1956.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Den franske stats stipend 1956; dansk-norsk stipend, Lysebu 1958; Studieopphold i Paris 1953–56.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem av Unge Kunstneres Samfunn; Foreningen Norske Grafikere.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1952
 • Høstutstillingen, 1955
 • Vestlandsutstillingen, 1952-1953
 • Vestlandsutstillingen, 1957
 • Vestlandsutstillingen, 1959
 • Vestlandsutstillingen, 1961
 • Sørlandsutstillingen, 1978

Separatutstillinger

 • Stavanger Kunstforening, 1957
 • Gall. Paletten, Oslo, 1958

Litteratur

 • 1ste mai, 06.03.1954
 • Berg, G. Backer, i Stavanger Aftenblad, 15.09.1956
 • Søiland, L.V., i Stavangeren, 20.09.1956
 • Storstein, A.E., i Rogalands Avis, 21.09.1956
 • Morgenposten, 27.05.1957
 • Dagbladet, 28.05.1957
 • Aftenposten, 28.05.1957
 • Morgenbladet, 31.05.1957
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 207