B. grunnla 31. mai 1845 i Bergen sitt eget litografiske verksted som ble et av Nordens ledende. Følgende store plansjeverk utgjør kjernen i B.s virksomhet: C.W. Boeck og D.C. Danielssen: Om Spedalskhed, Christiania 1847 med litografier etter maleren Lostings akvareller og Samling af Iagttagelser over Hudens Sygdomme, I-III Christiania 1855–62, siste hefte 1891, med alle plansjer av B.: likeledes D.C. Danielssen, J. Koren og M. Sars: Fauna littoralis Norvegiæ, II og III, Bergen 1856 og 1877; C.J. Schive: Norges Mynter i Middelalderen, Christiania 1865. Ved siden av en mengde mindre arbeider som trykk til poliser, aksjebrev, diplomer o.l. laget B. også flere portretter bl.a. av Kong Oscar 1. (1844), stiftsprost Daae, major Gill m.fl.