Faktaboks

Henrich Bucher
Bucher, Henrich Peter
Født
24. mars 1823, Bergen
Død
28. juli 1895, Ulvik

B. grunnla 31. mai 1845 i Bergen sitt eget litografiske verksted som ble et av Nordens ledende. Følgende store plansjeverk utgjør kjernen i B.s virksomhet: C.W. Boeck og D.C. Danielssen: Om Spedalskhed, Christiania 1847 med litografier etter maleren Lostings akvareller og Samling af Iagttagelser over Hudens Sygdomme, I-III Christiania 1855–62, siste hefte 1891, med alle plansjer av B.: likeledes D.C. Danielssen, J. Koren og M. Sars: Fauna littoralis Norvegiæ, II og III, Bergen 1856 og 1877; C.J. Schive: Norges Mynter i Middelalderen, Christiania 1865. Ved siden av en mengde mindre arbeider som trykk til poliser, aksjebrev, diplomer o.l. laget B. også flere portretter bl.a. av Kong Oscar 1. (1844), stiftsprost Daae, major Gill m.fl.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Elisabeth Margrete Ryg
 • Johan Baltzer Dethloff Bucher, gullsmed

Gift med

 • Bergen, 1875 med Ingeborg Sofie Hysing Reimers
 • Bergen, 1846 med Helene Henriette Wiinæs

Utdannelse

 • B. gikk i lære i kaptein G.C.W. Prahls litografiske anstalt i Bergen 1833–44
 • Studiereise til Dresden 1844, hvor han fikk veiledning av prof. J.C. Dahl
 • dessuten arbeidet en tid i Braunsdorffs litografiske verksted

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser i Tyskland 1844, 1851, 1853 og 1854

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer ved Bergens offentlige tegneskole 1844–95
 • Medlem av Kunstforeningen og Haandverkerforeningen, samt styremedlem gjennom flere år

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1888
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914

Litteratur

 • Bergens Aftenblad, 30.05.1895
 • Bøgh, J., i Bergens Tidende, 02.08.1895
 • Norsk Tidsskrift for Haandverk og Industri, 1895, s. 136, 180,188
 • Ross, I., Kaptein G.C.W. Prahl, Bergen, 1896, s. 39, 42, 54, 55, 61
 • Schnitler, C.W., Slægten fra 1814, (Kristiania, 1911, s. 367
 • Bergen 1814–1914, Bergen, 1914, bd. 2, s. 515, 518 og bd. 3, s. 253
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, bd. 18, s. 155
 • Norsk Biografisk Leksikon, bd. 2, s. 318–19
 • Melhus, A.C., Sundseth, A.B., Norsk Illustrasjonskunst 1850-1950, Oslo, 1952, s. 29