Litteratur

  • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1927, s. 181–182, 194