Faktaboks

Per Hage Remfeldt
Fødd
5. juli 1921, Firenze
Død
10. august 2004

På den første separatutstillinga hans i Bergens Kunstforening i 1951 dominerte motiv frå Paris: gateliv og Seinen i strengt stilisert form, utpensla strøk og heller mørke fargar, men R. viste også ein del abstrakte komposisjonar over norske bumerke- og tønneformer. Rundt 30 maleri frå åra i Frankrike gjekk tapt i ein brann på Bryggen i Bergen der R. hadde atelier i 1950-åra.

Gjennomarbeidd bildeoppbygging har alltid prega R. sin kunst. Samstundes har han vore formalt søkjande og variert frå det figurative til det nonfigurative. Etter eit besøk i Lofoten i byrjinga av 60-talet har motivkretsen lege fast: stein og fjell- og landskapsformasjonar. Møtet med flyttsteinar på Hardangervidda har ytterlegare forsterka interessa for denne motivkretsen. Slike kjempesteinar på vandring er eit gjennomgangsmotiv i meir eller mindre abstrahert form. Som regel er skilnadene mellom steinassosierande former og bilderom verknadsfylt kontrasterte i strøk og fargesetting slik at synlege penselstrøk og eit rikt fargespel gir steinformene struktur medan rommet rundt er meir eller mindre einsfarga. Elles skiftar gjerne R. mellom nærstudiar av stein og store landskapsutsyn, gjerne i fugleperspektiv. Fragment av stein, knytta til landskapsopplevingar eller som lausrivne partiklar i rommet, dominerte utstillinga i Kunstnernes Hus i Oslo i 1976. Ei sterkare idemessig erkjenning av forma si mangetydige og skiftande karakter og rørsler i eit uendeleg rom prega utstillinga i Bergens Kunstforening fem år seinare. Koloristisk har R. gått stadig lenger i retning av sterkare og reinare fargar. I 1960- og 70-åra utførte han ei rekkje romutsmykkingar. Utgangspunktet var studiane i Italia, utstillinga i Unge Kunstneres Samfunn i Oslo i 1959, der han viste stiliserte figurar og abstrakte komposisjonar i mosaikk, og seinare fleire premierte konkurranseutkast av nonfigurativ karakter. Hovudverket er utsmykkinga i dalleglas av koret i Landås kirke i Bergen (1966). Her nyttar R. ein spesiell komposisjonell teknikk idet han bryt dei høge vertikale vindaugsstripene med to horisontale motivband. R. har arbeidd i alle grafiske teknikkar, men i 70- og 80-åra har han for det meste konsentrert seg om serigrafi der han nyttar klåre, gjennomskinlege fargar og ei spontan, livleg penselføring.

R. har vore sterkt engasjert i kunstformidling. I den lange intendanttida hans i Bergens Kunstforening etablerte han institusjonen som ein av dei viktigaste utstillingsstadene i landet, ikkje minst gjennom dei årlege Festspelutstillingane. Som Vestlandsutstillinga sin faste sekretær i 25 år utvida han utstillinga sitt nedslagsfelt og styrka den vestvendte orienteringa ved å ta initiativ til visningar i Skottland, Orknøyane, Færøyane og Island.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Petra Lovise Hansen Hage
 • Aage Remfeldt, fotograf

Gift med

 • Gunvor Gjestland

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Bergen

Utdannelse

 • Gabriel Dahls malerskole, Bergen 1939
 • École des Beaux-Arts, Paris under René Jaudon og Nicolas Pierre Untersteller 1947–50, Académie Julian og veiledning André Lhote samme sted
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg og Per Krohg 1951–55
 • Accademia di Belle Arti, Firenze, fresko-maleri og Accademia di Belle Arti, Ravenna, mosaikk 1955–56

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens kunstfond 1954 og -57
 • Bergen kommunes kunstnerstipend 1961
 • italiensk statsstipend 1955-56
 • Statens garantiinntekt fra 1978
 • Busett ei rekkje år i England
 • Frankrike
 • Italia

Stillinger, medlemskap og verv

 • Sekretær, seinare intendant Bergens Kunstforening, 1959–80
 • medlem styre og innkjøpskomité Bergen Billedgalleri 1960–76
 • styremedlem Landslaget Kunst i Skolen fra 1964
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Bildende Kunstneres Forening Hordaland
 • sekretær Vestlandsutstillingen 1960–84
 • medlem Norsk Kunstkritikarlag
 • medlem arbeidsutval og hovudkomité Bergen bys 900-års jubileum 1970
 • jurymedlem Den Internasjonale Grafikkbiennale, Kraków 1972
 • medstiftar og styremedlem Norske Kunstforeningers Landsforbund 1977–82
 • Utenriksdepartementets kommissær for den norske deltakinga biennalen i São Paulo 1967, -69, -73, -83
 • Venezia 1968, -70, -72, -76, -78, -80, -82, -84
 • utstillingane 10 norske, Polen, Belgia og Ungarn 1970
 • Norsk samtidsmaleri, Vest-Tyskland, Storbritannia og Austerrike 1974–75

Priser, premier og utmerkelser

 • 3. premie i konkurranse utsmykking av Haakonshallen 1959
 • Innkjøpt i konkurransen utsmykking av Stortingsbygningen 1959

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Vinhøsten, Grand, Bergen (olje 1953)
 • Kvinnen og byen, mosaikk, Alrek Studenthjem, Bergen (1959)
 • Solen, mosaikk, Vestlandske Mjølkesentral, Bergen (1961)
 • Veggfelt, mosaikk, Sentralbadet, Bergen (1962)
 • Korvindauga, Landås kirke, Bergen (dalleglas 1966)
 • Seks vindauge, Hilmar Rekstens Rederi, Bergen (dalleglas 1969)
 • Sol og sjø, fasadeskulptur, Bergen Bank, Svolvær (polyester, 1970)
 • Trollskogen, Bergensmeieriet (dalleglas 1971)
 • Polykrome relieff, Sykepleierskolen, Universitetet i Bergen (1974)
 • Korvindauge, Lykling kyrkje, Bømlo (dalleglas 1979)
 • Maleri i Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser
 • Haugesund Billedgalleri
 • Kunstmuseet, Kraków
 • Riksgalleriet
 • Norsk Kulturråd
 • Norsk rikskringkasting
 • Fondet for svensk-norsk samarbeid
 • Utenriksdepartementet

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Bergens Kunstforening, 1951
 • Bergens Kunstforening, 1976
 • Bergens Kunstforening, 1981
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1959
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1976
 • Stavanger kunstforening, 1977
 • Trondheim kunstforening, 1977
 • Arendal kunstforening, 1980
 • Sandefjord kunstforening, 1980
 • Lill's Kunstbod, Kongsberg, 1981
 • Haugesund kunstforening, 1982
 • Ålesund kunstforening, 1982
 • Atelier Lofoten, Svolvær, 1983
 • Harstad kunstforening, 1983
 • Tromsø kunstforening, 1983

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1954-1955
 • Høstutstillingen, 1963-1966
 • Høstutstillingen, 1969
 • Høstutstillingen, 1973
 • Høstutstillingen, 1975-1977
 • Høstutstillingen, 1979-1980
 • Høstutstillingen, 1983
 • Vestlandsutstillingen, 1952-1953
 • Vestlandsutstillingen, 1957-1958
 • Vestlandsutstillingen, 1960-1969
 • Vestlandsutstillingen, 1971-1975
 • Vestlandsutstillingen, 1977-1983
 • Nord-norske kunstutstilling, 1978
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1964
 • Exhibition of Allied Artists, British Council, R.B.A. Galleri, London, 1942
 • Salon d'Automne, Paris, 1949
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Kunstnere fra Bergen, Åbo Konstmuseum, 1969
 • Universitetsutsmykkerne i Bergen, Festspillutstilling, Bergen Billedgalleri, 1970
 • Status 70. Tilbakeblikk, Bergens Kunstforening, 1970
 • Bildende Kunstneres Forening i Bergen, jubileumsutstilling, Bergens Kunstforening, 1971
 • Kunst og kunstnere i Bergen, Festspillutstilling, Vestlandske Kunstindustrimuseum, 1976
 • Norsk kunst, vandreutstilling Kina, 1979
 • Utsmykninger i Hordaland, Bergens Kunstforening, 1981

Gruppeutstillinger

 • Gruppe Vest Syv, Århus Kunstforening, 1966
 • Gruppe Vest Syv, Åbenrå Kunstforening, 1966
 • Bergen kunstforening, 1969
 • Stavanger kunstforening, 1969
 • Kunstnergalleri, Kraków, 1972
 • Kontraster, Århus Kunstbygning, 1977

Eget forfatterskap

 • Jean Fautrier, 1963, katalog Bergens Kunstforening
 • Remfeldt, Per Hage, (Revold, Axel), Gjesdal, C. O. Gram, Frescohallen, Bergen, 1964, sammen med
 • Johannes Rian, 1967, katalog Bienal de São Paulo
 • (Stenersen, R.), Remfeldt, Per Hage, Samleren, 1968, katalog Bergens Kunstforening
 • Remfeldt, Per Hage, (Pahr Iversen, Kjell), H. C. Andersens inntog i himmelen, 1968, katalog Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Gunnar S. Gundersen, 1968, katalog Biennale di Venezia
 • Quatro Artistas Noruegueses, 1969, katalog Bienal de São Paulo
 • Tørud, Ole Johan, Remfeldt, Per Hage, Bleken, Håkon, Kunst og Kunstnere, Oslo, 1969
 • Ludvig Eikaas, 1969, katalog Bergens Kunstforening
 • Dziesieciu artystow norweskich, 1970, katalog Wroclaw
 • Arne Ekeland, 1970, katalog Bergens Kunstforening
 • Vestlandsutstillingen 1922–72, Bergen, 1972
 • Remfeldt, Per Hage, (Weidemann, Jakob), I lys av hestehoven, 1973, katalog Bergens Kunstforening
 • Rolf Nesch, 1973, katalog Bienal de São Paulo
 • Norwegische Malerei der Gegenwart, Oslo, 1974, Deutsch Norwegischen Gesellschaft
 • Il contributo norvegese, 1976, katalog Biennale di Venezia
 • Per Kleiva, 1980, katalog Bergens Kunstforening
 • Vestlandsutstillingen 1922–82, Bergen, 1982
 • Synnøve Anker Aurdal, 1982, Biennale di Venezia
 • Per Kleiva, 1983, katalog Bienal de São Paulo
 • Pahr Iversen, Kjell, Remfeldt, Per Hage, Portrett av en maler, Kunst, Oslo, 1983, nr. 4
 • Bendik Riis, 1984, katalog Biennale di Venezia
 • kunstprogrammer for Norsk rikskringkasting Radio og Fjernsynet

Litteratur

 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergen, 1963, register (ill.)
 • Kunsten idag, 1965, hefte 71 s. 48
 • Kunsten idag, 1970, hefte 91 s. 25–27 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 238
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 16, s. 223
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 179
 • Askeland, J., i katalog Stavanger og Trondheim kunstforeninger, 1977
 • Kloster, R., Kunst hører hjemme her, Bergen, 1978
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 9, s. 727
 • Storaas, R., i katalog Bergens Kunstforening, 1981
 • L'orsa, V., i Kunst+antikviteter, Oslo, 1984, nr. 1
 • Morgenavisen, 01.11.1951
 • Bergens Tidende, 01.11.1951
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderblad, 03.11.1951
 • Breivik, T., i Morgenavisen, 08.11.1951
 • Glambæk, K., i Bergens Tidende, 10.11.1951
 • Leivestad, A., i Dagen, 13.11.1951
 • Hardeland, M., i Gula Tidend, 14.11.1951
 • Dagbladet, 25.02.1959
 • Morgenposten, 26.02.1959
 • Nationen, 26.02.1959
 • Arbeiderbladet, 26.02.1959
 • Revold, R., i Aftenposten, 07.03.1959
 • Refsum, T., i Vårt Land, 09.03.1959
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 10.03.1959
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderblad, 10.06.1959
 • Bergens Tidende, 29.06.1960
 • Lauhn, E., i Morgenavisen, 19.12.1960
 • Stabell, W., i Morgenavisen, 17.03.1962
 • Hovdenakk, P., i Bergens Arbeiderblad, 08.06.1962
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderblad, 28.08.1962
 • Bergens Tidende, 09.02.1963
 • Hartmann, A., i Verdens Gang, 17.10.1964
 • Madsen, A., i A-magasinet, 25.02.1967
 • Lofotposten, 14.05.1967
 • Steen Johnsen, S., i Aftenposten, 08.03.1968
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 15.06.1968
 • Bergens Arbeiderblad, 28.08.1968
 • Bergens Tidende, 08.03.1969
 • Dagbladet, 14.07.1970
 • Lauhn, L. Kooter, i Morgenavisen, 30.06.1971
 • Aadnøy, A., i Stavanger Aftenblad, 20.06.1973
 • Storaas, R., i Bergens Tidende, 16.02.1976
 • Krog, K., i Verdens Gang, 19.02.1976
 • Aftenposten, 21.02.1976
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 04.03.1976
 • Norvin, K., i Morgenbladet, 04.03.1976
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 08.03.1976
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 13.03.1976
 • Kolstad, B., i Morgenavisen, 20.03.1976
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 23.03.1976
 • Breivik, T., i Bergens Arbeiderblad, 30.03.1976
 • Storaas, R., i Bergens Tidende, 11.04.1976
 • Sinding, I., i Jyllandspalte, 02.1977
 • Aadnøy, A., i Stavanger Aftenblad, 01.10.1977
 • Johnsrud, E. H., i Stavanger Aftenblad, 05.10.1977
 • Moen, U., i Adresseavisen, 16.11.1977
 • Willumsen, U., i Sandefjord Blad, 30.10.1980
 • Stabell, W., i Morgenavisen, 31.10.1981
 • Loge, ø., i Bergens Tidende, 03.11.1981
 • Stette, H., i Sunnmørsposten, 09.02.1982
 • Haugesunds Avis, 20.02.1982
 • Borgen, T., Haugesunds Avis, 25.02.1982
 • Nordlys, 19.02.1983
 • Tromsø, 19.02.1983
 • Lofotposten, 14.04.1983