Store norske leksikon

Poul Isac Grønvold

 • marineoffiser
 • kobberstikker

Liv og virksomhet

Som tegner og kobberstikker var G. elev av Jacob Fosie i København. I februar 1750 fikk han i oppdrag å utføre et illustrasjonsverk om Frederik 5.s reise gjennom Danmark og Norge 1749. G. må i alle fall ha utført 37 plater til denne serie. 30 av stikkene er kjent. G. har blant annet også utført kobberstikk av skip og av Christiansborg, det siste etter tegning av Jacob Fosie.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Adam Levin Knuth Grønvold
 • Christine Isacsdatter Cold

Gift med

 • 1748 med Ingeborg Marie Wibe

Litteratur

 • Suhm, P.F., Nye Samlinger, København, 1794, bd. 3, til den danske Historie
 • Kraft, J.E., Nyerup, R., Dansk-norsk litteraturlexikon, København, 1818, s. 205
 • Weinwich, N.H., Dansk Norsk Svensk Kunstnerlexicon, København, 1829
 • Krohn, Fr., Samlinger til en beskrivende fortegnelse over danske kobberstik, København, 1889, bd. 1, s. 34
 • Øverland, O.A., Det gamle Norge, (Kristiania, 1910, s. 6
 • Weilbach, Ph., Nyt dansk kunstnerlexikon, København, 1896, bd. 1, s. 325
 • Personalhistorisk Tidsskrift, (Kristiania, 1896, 3 Række Bind V, s. 247, 299
 • Schnitler, C.W., Norges kunstneriske Opdagelse, (Kristiania, 1920, s. 9
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1922, bd. 15, s. 72
 • NFs årsberetning 1925–26, s. 18
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1931, bd. 5 s. 46
 • Styhr, J., Dansk Grafik, København, 1943, s. 134, 158–59, 189 (ill.)
 • Weilbach, København, 1947, bd. 1, s. 407
 • Parmann, ø., Tegneskolen gjennom 150 år, Oslo, 1971, s. 34