Faktaboks

Joseph Pedersen Bark
Død
15. juli 1789

Andre opplysninger

  • Ansatt ved Fritzøe jernverk 1787 for å skjære ovnsmodeller. B. skar bl.a. modellen til Kronprinsen og pyramiden til Christian VII, antakelig også grev Ahlefeldt-Laurvigs våpen fra 1788. Muligens har B. også skåret Hallingen etter plansjeverket om Normandsdalen. B. arbeidet både i rokokko og Louisseize stil. Hans rokokko er tydelig influert av Henrik Bechs ornamentikk, men tyngre. Arne Nygård-Nilssen karakteriserer B. som "en smakfull og habil modellskjærer av gjennomsnittet".

Familierelasjoner

Litteratur

  • Nygård Nilssen, A., Norsk jernskulptur, Oslo, 1944, register s. 308 spalte 1