Faktaboks

Søren Begby
Født
12. mai 1907, Borge, Østfold
Død
1986

B. debuterte i Fredrikstad 1928 og viste på Høstutstillingen 1931 to tegninger, bl.a. et portrett av faren. Neste år utstilte han der to litografier, så igjen tegninger 1933–35, et tresnitt i 1936, akvareller 1947–48 og forstudier til sine dekorasjoner i Borge kirke 1949. Dermed hadde han markert de områder der han kom til å gjøre sin vesentligste innsats. Han har imidlertid også malt en del i olje, særlig i senere år.

Som tegner viste B. tidlig sitt eget ansikt. Han fikk i sin ungdom sterke impulser fra dansk tegnekunst, skildringen av det danske landskap med den lave horisont og terrengets enkle linjer kalte på noe beslektet i hans egen naturopplevelse. Han ble en fin og intim tolker av Østfold-naturen, særlig det lave land ute på Øra, onnearbeidet på de flate jordene omkring Fredrikstad, båtene langs kaiene ved Glomma. Han laget også en rekke troverdige arbeidsskildringer og figurstudier. I sine landskaper reduserer han naturen til dens grunnelementer, en strandlinje i myk bue, lave skjær som nesten går i ett med kimmingen, en båt ved en brygge, noen forblåste gresstrå. I Nasjonalgalleriet, Oslo er han representert med flere slike blad, dessuten med motiver fra bondelandet som Høykjøring og Vårvind (1940), tre gatebilder fra Paris (1948) og to akvareller. Regnskyer (1944) har et mer ekspressivt drag enn det som ellers er vanlig hos ham; like før krigen prøvde han seg også med ornamentalt-ekspressive ting. Hans litografier har gjerne lignende motiver som strandstudiene, mens han i tresnittene, Kveld i Telemark, 1941, og Murerhåndlanger, med god virkning behandler folkelige figurmotiver. Som illustratør viser han mindre særpreg.

Hans hovedverk som kirkekunstner er utsmykningen av Borge kirke, fullført 1950. B. var 1935–40 og 1945–73 kunstanmelder i Fredriksstad Blad.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anna Kirstine Wisur (1881 - 1972)
 • Jens Olaf Begby, gårdbruker (1882 - 1943)

Gift med

 • 1944 med Else Lundestad Olsen (f. 1919)

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo vinteren 1924–25 og januar 1929-våren 1930

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo'stipend
 • Tegnerforbundets stipend 1940 og -47
 • Göteborg Konstmuseum stipend 1949
 • Hielmstierne-Rosencrones legat 1951
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1952–54
 • Statens reisestipend 1970
 • Statens stipend for eldre fortjente kunstnere fra 1974 og et tilsvarende fra Bildende Kunstneres Styre
 • Studiereiser i Norden, Nederland og Tyskland i årene 1933–38
 • Paris 1948
 • Italia 1953
 • har også besøkt Spania, England, Polen og Sovjetunionen

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem av Tegnerforbundet
 • Foreningen Norske Grafikere
 • Medlem av Den faste Jury 1949–54

Priser, premier og utmerkelser

 • Kongens fortjenestemedalje i gull 1977

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Dekorasjon i Borge kirke (1949–50)
 • Prekestol i Asak kirke (1950)
 • Interiør i Trømborg kirke (fargekonsulent) 1955
 • Nasjonalgalleriet, Oslo (11 tegninger, 2 akvareller, 3 litografier og 1 tresnitt)
 • Riksgalleriet
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Stavanger Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Göteborgs Konstmuseum
 • Kunstmuseet i Reykjavik
 • Oregon State University
 • Norsk kulturråd
 • UD
 • Oslo Rådhus
 • Oslo Skolestyres Kunstutvalg
 • Tønsberg, Bodø, Moss og Sarpsborg kunstforeninger

Illustrasjonsarbeider

 • H. Gjerløw: 1843–1943. Fredrikstad sparebank. Fredrikstad 1943
 • Erna Holmboe Bang: Det hendte i Paris, Oslo 1951
 • Skolesangboka, 1964

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, 1933
 • Oslo Kunstforening, 1935
 • Oslo Kunstforening, 1948
 • 1950
 • 1928
 • 1942
 • 1946
 • 1952
 • 1960
 • 1963
 • 1928
 • 1942
 • 1946
 • 1948
 • 1961
 • 1965
 • 1940
 • 1941
 • 1943
 • 1943
 • 1949
 • 1943
 • 1949
 • 1961
 • Bergen Kunstforening, 1947
 • Drammen Kunstforening, 1947
 • 1948
 • 1949
 • 1950
 • 1951
 • 1958
 • 1967

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1931-1937
 • Høstutstillingen, 1939
 • Høstutstillingen, 1940
 • Høstutstillingen, 1945-1953
 • Høstutstillingen, 1963
 • Høstutstillingen, 1966
 • Høstutstillingen, 1968
 • Høstutstillingen, 1969
 • Høstutstillingen, 1971-1976
 • Høstutstillingen, 1978
 • Unge Kunstneres Samfunn, Kunstnernes Hus, 1936
 • Norsk grafikkutstilling, 1937
 • Verdensutstillingen, Paris, 1937
 • Nordisk grafikkutstilling, 1938
 • Svart og hvitt, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1938
 • Kunstnernes Hus, 1941
 • 8 tegnere, Kunstnerforbundet, 1946
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, 1946
 • 1947
 • Norsk utstilling, 1947
 • Norske grafikere, 1948
 • Norske grafikere, 1949
 • Norsk tegnekunst, 1950
 • Norsk grafikkutstilling, 1951
 • Norsk grafikkutstilling, 1952
 • Tegnerforbundets 35 års jub.utstilling, Oslo Kunstforening, 1951
 • Norsk nutidskonst, 1951
 • Norsk grafikk, 1954
 • Biennale São Paulo, 1955
 • Ekebergutstillingen, 1959
 • 16 norske bokkunstnere, Deichmanske bibliotek, Oslo, 1966
 • Norsk tegnekunst i 60 år, Kunstnernes Hus, 1976

Litteratur

 • Sarpen, 09.03.1938
 • K. Sinding Larsen, Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, register (ill.)
 • Vi selv og våre hjem, 1942, julen
 • A. Dal, i Fredriksstad Blad, 28.10.1946
 • H. Alsvik, i Drammens Tidende, 13.09.1947
 • Verdens Gang, 23.09.1948
 • Pola Gauguin, i Verdens Gang, 06.10.1948
 • Sarpen, 04.12.1948
 • H. Ljøsne, i Eidsvold Blad, 28.03.1949
 • Haugesunds Avis, 27.10.1949
 • H. Nerhus, Østfoldkunstneren Søren Begby, Folkekunst, Oslo, 1949, s. 358 (ill.)
 • Vårt Land, 05.07.1952
 • Fredriksstad Blad, 03.12.1960
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 27–28 (ill.)
 • H. Christie, S. Christie, Østfold, Oslo, 1959, bd. 2, register, Norges kirker
 • G. Gløersen, i Tønsbergs Blad, 02.05.1961
 • Moss Avis, 27.11.1961
 • L. østby, Norsk tegnekunst, Oslo, 1963, s. XXXI, pl. 104
 • Sarpsborg Arbeiderblad, 03.12.1965
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 13 (ill.)
 • Lillehammer Bys Malerisamling, Lillehammer, 1968, register, katalog
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 65, 178
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 62, 115
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 118
 • Norsk grafikk til 1970, Oslo, 1972, s. 12, katalog Nasjonalgalleriet
 • Fredriksstad Blad, 19.03.1977
 • Adresseavisen, 10.05.1977
 • L. østby, i Østfold, Oslo, 1978, register (ill.), Bygd og by i Norge
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1978
 • Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 152 (ill.)

Faktaboks

Søren Begby