M. utdannet seg først som reklamemaler. Han mottok senere sterke inntrykk fra Georg Jacobsen, og tilegnet seg de strengt formelle komposisjonskrav som Jacobsen la til grunn for sin undervisning. Det ble likevel møtet med de impresjonistiske malere, og i særlig grad Bonnard, som kom til å forme M.s kunstneriske utvikling. Hans malerier er omhyggelig komponert, men det er i koloritten han klargjør sine kunstneriske intensjoner. M.s tidligste arbeider har en noe tung koloritt, men han arbeidet seg etter hvert fram til en lysere, kontrastrik fargeskala.