S. arbeidet en tid for Sigurd Lunde i Bergen før han i 1904 - 07 oppholdt seg i Ålesund. Deretter skal han ha oppholdt seg i Danmark og Tyskland. Ca 1917 - 22 bodde han i Stavanger der han tegnet flere villaer i nyklassisitisk formspråk, som Eiganesvn. 82 (1917) S. kjøpte et større område på Byhaugen der han oppførte villaer etter egne tegninger. Syv eneboliger stod ferdige før han i 1922 reiste til USA og overlot den videre utbyggingen til arkitekt Waldemar Hansteen.