S. var som farfaren med samme navn mest virksom som vassdragsingeniør. Han var ansatt som stadsingeniør i Holmestrand 1882–86, på Hamar og dessuten en periode i Skien. S. hadde også et privat firma, Soot's vandbygningsbureau i Kristiania. I Holmestrand deltok han i gjenreisningen etter brannen i 1884 og man kan anta at han tegnet hus. Fra Hamar kjennes de fleste bygningene som S. tegnet. Den lille frikirken (1894), en langkirke med stavkirkedetaljer, samt Grand Hotel (1893) viser at S. ikke bare var leilighetsarkitekt. Hotellet viser en rutinert løsning av et plan- og fasadeproblem hvor et sentralt plassert inngangsparti er lagt på hjørnet med to mindre risalitter på hver side og fløyer til to gater. Grand Hotel hadde en sentral beliggenhet ved Hamar jernbanestasjon.