Faktaboks

Engebret Soot
Født
20. mars 1855
Død
26. juni 1913

S. var som farfaren med samme navn mest virksom som vassdragsingeniør. Han var ansatt som stadsingeniør i Holmestrand 1882–86, på Hamar og dessuten en periode i Skien. S. hadde også et privat firma, Soot's vandbygningsbureau i Kristiania. I Holmestrand deltok han i gjenreisningen etter brannen i 1884 og man kan anta at han tegnet hus. Fra Hamar kjennes de fleste bygningene som S. tegnet. Den lille frikirken (1894), en langkirke med stavkirkedetaljer, samt Grand Hotel (1893) viser at S. ikke bare var leilighetsarkitekt. Hotellet viser en rutinert løsning av et plan- og fasadeproblem hvor et sentralt plassert inngangsparti er lagt på hjørnet med to mindre risalitter på hver side og fløyer til to gater. Grand Hotel hadde en sentral beliggenhet ved Hamar jernbanestasjon.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Dines Soot (1818 - 1897)
 • Elisabet Amalie Haneborg (1827 - 1904)

Gift med

 • 1890 med Adeline Natalie Reiss
 • 1899 med Margit Horn

Utdannelse

 • Chalmerska Institutet i Göteborg

Utførte arbeider

 • På Hamar når annet ikke er nevnt. Basarbygningen i Holmestrand (1883, brent 1884)
 • Grand Hotel, Torvgt. 1 (1893, brent 1969 og revet), Frikirken (1894)
 • Egen villa Stangev. 14 (1896)
 • Om-, til- og påbygning av folkeskolen (1894)
 • Brandvakten (1897)

Litteratur

 • Engebret Soot og hans efterkommere 1786–1909, Kristiania, 1909, s. 24–25
 • Teknisk Ukeblad, 1913, s. 284
 • Personalhistorisk tidsskrift, 1914, s.22, 6. Rekke, 5. bd.
 • Graarud, G., Holmestrandiana. 3. del av Holmestrands historie, Holmestrand, 1928-1929, register s. XXIII
 • Hamars historie, Hamar, 1948, register s. 644 (ill.)
 • Østvedt, E., Skiens historie, Skien, 1959, register s. 693, bd. 3
 • Hamarboka. En byhistorie i bilder, Hamar, 1882, (upag.) (ill.)

Faktaboks

Engebret Soot