K.s motiver var stort sett hentet fra eldre og samtidig Oslo-miljø.