Liv og virksomhet

K.s motiver var stort sett hentet fra eldre og samtidig Oslo-miljø.

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Olaf Willums og Arent Christensen 1923–29.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem Foreningen Norske Grafikere.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Oslo Bymuseum
  • Oslo kommunes kunstsamlinger

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Høstutstillingen, 1928-1930
  • Høstutstillingen, 1933
  • Høstutstillingen, 1940

Litteratur

  • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, register s. 103
  • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 138 (ill.)
  • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 144, 171 (ill.)
  • Pedersen, B. S., i Akersgaten, Oslo, 1967, s. 25 (ill.)