arkitekt

Jan Georg Digerud

Faktaboks

Jan Georg Digerud
Født
7. juli 1938, Oslo

Enebolig for Anne Gro og Helge Normann

Nasjonalmuseet.

Enebolig for Anne Gro og Helge Normann

Nasjonalmuseet.

Designer hos arkitektene Skidmore, Owings & Merrill, New York City, 1963–64; ansatt hos arkitekt F.S. Platou A/S, Oslo, 1966–71; lærer ved Arkitekthøgskolen i Oslo fra 1968, fra 1971 som førsteamanuensis tilknyttet fagområdet arkitekturteori og -historie; egen praksis i Oslo fra 1970 sm.m. Jon Lundberg, under navnet JAN+JON.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Georg Digerud, bestyrer (f. 1906)
 • Guldborg Rud (f. 1911)

Gift med

 • 1961 med Kari Humborstad

Utdannelse

 • Bachelor of Science in Civil Engineering og Bachelor of Architectural Engineering, ved Washington State University, USA 1963
 • Master of Architecture, Yale University, New Haven, Connecticut, USA 1965

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiestipender ved Washington State University og Yale University
 • Byggekunsts Roma-stip. 1971
 • Opphold i USA 1959- 60
 • Studiereiser til USA 1968, 1975 og 1978
 • årlige reiser til Italia fra 1967
 • reiser i Spania
 • Tsjekkoslovakia
 • Frankrike
 • og Nederland

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund
 • medlem Norske Sivilingeniørers Forening

Utførte arbeider

 • Enebolig, Einervn. 4, Skedsmo (1970)
 • Fasadene på Christiania Glasmagasins tilbygg, Stortorget, Oslo (1973)
 • Sm.m. Jon Lundberg: enebolig Langelandsfaret, Kongsvinger (1971) for Skyrud
 • Enebolig, Munkerudveien 20 B, Oslo (1972), for Skjæggestad
 • Hytte, Gjernes, Risør (1971) for Øverås
 • Innredningsoppdrag: forretning for firma Colseth A/S, Tordenskiolds gate 4, Oslo (1972, forretningen er senere ombygd)
 • Ominnredning av klokketårnet på Grand Hotel til "tårnsuite", Karl Johans gate, Oslo (1975) etter oppdrag fra F.S. Platou
 • Enebolig for Jon Lundberg, Aspehaugveien 7B, Oslo (1976)
 • Ombygging og utvidelse av hus Vendla 20, Nesøya, Asker (1977) for Wenche Myhre
 • Innredning av nybygg Kolstadgt. 1, Oslo (1980) for Universitetsforlaget
 • Prosjekter: Sm.m. Jon Lundberg: innkjøp i konkurranser om Østerås kirke, Bærum, 1971
 • Innkjøp tilbygg til Nationaltheatret, Oslo, 1973, sm.m. Odd Haslestad og Bjørn Nærstad
 • 1. premie i innbudt konkurranse om bebyggelse i Sannergata 14, Oslo, 1975, etter oppdrag fra F.S. Platou A/S

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Biennalen i Venezia, 1980

Eget forfatterskap

 • Studentboliger for Harvard, Arkitektnytt, 1965, s. 198–199 (ill.)
 • Louis I. Kahn. En vurdering av tre arbeider, Byggekunst, 1966, s. 116–127 (ill.)
 • Saarinens siste verk, Byggekunst, 1967, s. 65 (ill.)
 • Skal byen planlegges?, Arkitektnytt, 1968, s. 87
 • En arkitektur som innbefatter, Byggekunst, 1968, s. 107- 112 (ill.)
 • Meningsfylte former i rommet. Amerikanske arkitekter og kunstnere inspireres av sine omgivelser slik de er, Minervas kvartalsskrift, 1969, nr. 1, s. 126–137 (ill.)
 • Obechni Dum, Praha, Byggekunst, 1973, s. 90–96 (ill.)
 • Fasadens betydning for byrommet, Byggekunst, 1975, s. 12–13 (ill.)
 • Fasaden, helhet og tilpasning, Byfornyelse i miljøvernperspektiv, Oslo, 1975, s. 52–56 (ill.)
 • Skissen. Tanker om å visualisere tanker, Byggekunst, 1978, s. 14–15(ill.)
 • Louis I.Kahns metode, Arkitektnytt, 1980, s. 21–23, 44–45, 56–57, 78- 81, 102–103 (ill.)
 • 1978, Som medlem av Nye Bonytts Byggeskikk-komité bidrar D. med artikler i dette tidsskrift

Litteratur

 • Byggekunst, 1975, s. 12–16 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1970, nr. 7, s. 20–21 (ill.). Sm.m. Jon Lundberg
 • Aftenposten, 16.07.1979, aftennr., (ill.)
 • Arkitektnytt, 1975, s. 167–169 (ill.)
 • Architecture and urbanism, Tokyo, 1978, nr. 9, s. 107–114(ill.)
 • L'architecture d'aujourd'hui, 1980, nr. 207, s. XXX (ill.)
 • Arkitekten, København, 1980, s 129–135 (ill.)
 • Byggekunst, 1971, s. 63–71 (ill)
 • Byggekunst, 1973, s. 56–64, (ill.), 113–117 (ill.)
 • Byggekunst, 1975, s. 136–140 (ill.)
 • Byggekunst, 1976, s. 90–91 (ill.)
 • Byggekunst, 1978, s. 2–7 (ill.), 188–192 (ill.)
 • Lotus, Milano, 1975, nr. 10, s. 134–137 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1971, nr. 176 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1973, nr. 190 (ill.)
 • Parametro, Bologna, 1980, nr. 84, s. 34–35 (ill.)
 • Process: Architecture, Tokyo, 1977, nr. 1, s. 132–139 (ill.)