Faktaboks

Jan Georg Digerud
Født
7. juli 1938, Oslo

Enebolig for Anne Gro og Helge Normann

Nasjonalmuseet.

Enebolig for Anne Gro og Helge Normann

Nasjonalmuseet.

Designer hos arkitektene Skidmore, Owings & Merrill, New York City, 1963–64; ansatt hos arkitekt F.S. Platou A/S, Oslo, 1966–71; lærer ved Arkitekthøgskolen i Oslo fra 1968, fra 1971 som førsteamanuensis tilknyttet fagområdet arkitekturteori og -historie; egen praksis i Oslo fra 1970 sm.m. Jon Lundberg, under navnet JAN+JON.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Georg Digerud, bestyrer (f. 1906)
 • Guldborg Rud (f. 1911)

Gift med

 • 1961 med Kari Humborstad

Utdannelse

 • Bachelor of Science in Civil Engineering og Bachelor of Architectural Engineering, ved Washington State University, USA 1963
 • Master of Architecture, Yale University, New Haven, Connecticut, USA 1965

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiestipender ved Washington State University og Yale University
 • Byggekunsts Roma-stip. 1971
 • Opphold i USA 1959- 60
 • Studiereiser til USA 1968, 1975 og 1978
 • årlige reiser til Italia fra 1967
 • reiser i Spania
 • Tsjekkoslovakia
 • Frankrike
 • og Nederland

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund
 • medlem Norske Sivilingeniørers Forening

Utførte arbeider

 • Enebolig, Einervn. 4, Skedsmo (1970)
 • Fasadene på Christiania Glasmagasins tilbygg, Stortorget, Oslo (1973)
 • Sm.m. Jon Lundberg: enebolig Langelandsfaret, Kongsvinger (1971) for Skyrud
 • Enebolig, Munkerudveien 20 B, Oslo (1972), for Skjæggestad
 • Hytte, Gjernes, Risør (1971) for Øverås
 • Innredningsoppdrag: forretning for firma Colseth A/S, Tordenskiolds gate 4, Oslo (1972, forretningen er senere ombygd)
 • Ominnredning av klokketårnet på Grand Hotel til "tårnsuite", Karl Johans gate, Oslo (1975) etter oppdrag fra F.S. Platou
 • Enebolig for Jon Lundberg, Aspehaugveien 7B, Oslo (1976)
 • Ombygging og utvidelse av hus Vendla 20, Nesøya, Asker (1977) for Wenche Myhre
 • Innredning av nybygg Kolstadgt. 1, Oslo (1980) for Universitetsforlaget
 • Prosjekter: Sm.m. Jon Lundberg: innkjøp i konkurranser om Østerås kirke, Bærum, 1971
 • Innkjøp tilbygg til Nationaltheatret, Oslo, 1973, sm.m. Odd Haslestad og Bjørn Nærstad
 • 1. premie i innbudt konkurranse om bebyggelse i Sannergata 14, Oslo, 1975, etter oppdrag fra F.S. Platou A/S

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Biennalen i Venezia, 1980

Eget forfatterskap

 • Studentboliger for Harvard, Arkitektnytt, 1965, s. 198–199 (ill.)
 • Louis I. Kahn. En vurdering av tre arbeider, Byggekunst, 1966, s. 116–127 (ill.)
 • Saarinens siste verk, Byggekunst, 1967, s. 65 (ill.)
 • Skal byen planlegges?, Arkitektnytt, 1968, s. 87
 • En arkitektur som innbefatter, Byggekunst, 1968, s. 107- 112 (ill.)
 • Meningsfylte former i rommet. Amerikanske arkitekter og kunstnere inspireres av sine omgivelser slik de er, Minervas kvartalsskrift, 1969, nr. 1, s. 126–137 (ill.)
 • Obechni Dum, Praha, Byggekunst, 1973, s. 90–96 (ill.)
 • Fasadens betydning for byrommet, Byggekunst, 1975, s. 12–13 (ill.)
 • Fasaden, helhet og tilpasning, Byfornyelse i miljøvernperspektiv, Oslo, 1975, s. 52–56 (ill.)
 • Skissen. Tanker om å visualisere tanker, Byggekunst, 1978, s. 14–15(ill.)
 • Louis I.Kahns metode, Arkitektnytt, 1980, s. 21–23, 44–45, 56–57, 78- 81, 102–103 (ill.)
 • 1978, Som medlem av Nye Bonytts Byggeskikk-komité bidrar D. med artikler i dette tidsskrift

Litteratur

 • Byggekunst, 1975, s. 12–16 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1970, nr. 7, s. 20–21 (ill.). Sm.m. Jon Lundberg
 • Aftenposten, 16.07.1979, aftennr., (ill.)
 • Arkitektnytt, 1975, s. 167–169 (ill.)
 • Architecture and urbanism, Tokyo, 1978, nr. 9, s. 107–114(ill.)
 • L'architecture d'aujourd'hui, 1980, nr. 207, s. XXX (ill.)
 • Arkitekten, København, 1980, s 129–135 (ill.)
 • Byggekunst, 1971, s. 63–71 (ill)
 • Byggekunst, 1973, s. 56–64, (ill.), 113–117 (ill.)
 • Byggekunst, 1975, s. 136–140 (ill.)
 • Byggekunst, 1976, s. 90–91 (ill.)
 • Byggekunst, 1978, s. 2–7 (ill.), 188–192 (ill.)
 • Lotus, Milano, 1975, nr. 10, s. 134–137 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1971, nr. 176 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1973, nr. 190 (ill.)
 • Parametro, Bologna, 1980, nr. 84, s. 34–35 (ill.)
 • Process: Architecture, Tokyo, 1977, nr. 1, s. 132–139 (ill.)