Faktaboks

Thoralf Gjesdal
Født
26. desember 1903, Stavanger
Død
1. april 1963, samme sted

G. vokste opp i et religiøst miljø og i barneårene ble hans interesse for tegning og maling, stimulert først og fremst gjennom familiens illustrerte bibel. I ungdommen vanket han hos Bjarne Hansen, der han senere ble elev. Etter utdannelse og giftemål bosatte han seg i Stavanger, først i Bjerksted, fra 1936 i Paradis. I slutten av 1920-årene og begynnelsen av 30-årene laget G. en rekke bilder fra fabrikk- og arbeiderstrøk, som Ølvognen (1929) og Kortspillerne (1930). Han benyttet seg av et kubistpåvirket, konstruktivt formspråk, og en mettet, ofte litt disig koloritt. Mot slutten av 30-årene ble formene noe mer oppløst, og fargene lysere og rikere. Etter hvert kom han til å dyrke en lett abstrahert form som gav billedflaten et oppløst uttrykk. G. hadde en stor motivkrets, men var først og fremst landskaps- og portrettmaler. Landskapsbildene har ofte motiv fra Jæren (Skeie) eller Fundingsland, Ryfylke. Portrettene spenner fra små skisser av barn til store representasjonsportretter. G. drev hver høst i årene 1942–49 malerskole i sitt hjem.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Else Olsen
 • Tobias Gjesdal, tømmermann

Gift med

 • 1930 med Toni Aarsvold (f. 1904)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Stavanger, det meste av sitt liv

Utdannelse

 • Elev av Bjarne Hansens malerskole i Stavanger 1920–24
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold vinteren 1927–28
 • l'Académie Scandinave i Paris 3 md. høsten 1930
 • 3 md. på Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg (1937–38)
 • 3 md. på Académie Julian (1960)

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens kunstnerstipend 1949
 • Stavanger bys kulturfond 1949
 • 3% fondets reisestipend 1950
 • Studiereiser til Paris 1930, Nederland og Frankrike 1949, Italia og Frankrike 1950–51, Spania 1955, Frankrike 1960

Stillinger, medlemskap og verv

 • Styremedlem Stavanger Kunstforening 1935–38
 • medlem av gallerikomiteen i Stavanger Faste Galleri.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle til Orre kirke (1949)
 • Emanuel Church, New York (1952)
 • Madla kirke (1960)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Bryne, Sandnes og Flekkefjord kunstforeninger
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1932-1935
 • Høstutstillingen, Oslo, 1937-1939
 • Høstutstillingen, Oslo, 1945-1948
 • Høstutstillingen, Oslo, 1951
 • Høstutstillingen, Oslo, 1952
 • Høstutstillingen, Oslo, 1955
 • Høstutstillingen, Oslo, 1956
 • Høstutstillingen, Oslo, 1959
 • Høstutstillingen, Oslo, 1963
 • Vestl. utstillingen, 1926
 • Vestl. utstillingen, 1928-1930
 • Vestl. utstillingen, 1932
 • Vestl. utstillingen, 1936
 • Vestl. utstillingen, 1947
 • Vestl. utstillingen, 1948
 • Vestl. utstillingen, 1953
 • Vestl. utstillingen, 1955-1958
 • Vestl. utstillingen, 1959
 • Vestl. utstillingen, 1961
 • Jub.utstilling, Stavanger Kunstforening, 1925
 • Landsutstillingen, Bergen, 1928
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1929
 • Landsutstillingen, Trondheim, 1930
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Malere og billedhuggere fra Stavanger Kunstforening, Oslo, 1949
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1950
 • Norsk nutidskunst, Stockholm, 1951
 • Vennskapsby utstillingen, 1953-1954

Separatutstillinger

 • Stavanger Kunstforening, 1927
 • Stavanger Kunstforening, 1930
 • Stavanger Kunstforening, 1936
 • Stavanger Kunstforening, 1941
 • Stavanger Kunstforening, 1965
 • Bergens Kunstforening, 1937
 • Bergens Kunstforening, 1941
 • Bergens Kunstforening, 1943
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1941
 • Oslo Kunstforening, 1949
 • Oslo Kunstforening, 1960

Portretter

 • Malt av Ansgar Larsen (1926)
 • 2 selvportrett, begge udatert (ca. 1945), i familiens eie

Litteratur

 • Haugesund Dagblad, 02.02.1952
 • Stavanger Aftenblad, 07.04.1956
 • Kastborg, W.R., i Morgenbladet, 13.02.1960
 • Aftenposten, 26.02.1960
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 02.04.1963
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 02.10.1965
 • Stavanger Aftenblad, 23.09.1965
 • Hidle, G. Schanche, Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 199
 • Hidle, G. Schanche, Stavanger. Byen i billedkunsten, Stavanger, 1976, s 32, 166–171 (ill.)

Faktaboks

Thoralf Gjesdal