Faktaboks

Olav Herman-Hansen
Født
14. januar 1935, Bergen

H. fikk sine første kunstneriske impulser fra Nikolai Astrups og Henrik Sørensens bilder, og syklet i sin ungdom fra Bergen for å treffe Sørensen. På Bergen kunsthåndverkskole inspirerte den danske grafikeren Povl Christensen ham til å redegjøre for det særegne i Vestlandslandskapet, hvor det ikke bare var de slående partier, men også de små deler som hadde betydning. Et av de første grafiske bladene var en versjon av Kollen i Jølster. Christensen oppfordret ham også til å søke kunstakademiet i København. Møtet med den strenge danske landskapstradisjonen virket disiplinerende. Søren Hjorth Nielsen prøvde aldri å forme elevene, men skapte en positiv arbeidsatmosfære. H. møtte respons i Danmark, og etsingen Kongens have (1962) ble innkjøpt av Statens museum for kunst. H. arbeidet fortsatt figurativt da han kom til Hayter i Paris, men gikk over til et abstrakt formspråk. Han oppdaget etter hvert at en abstrakt form var noe mer enn rent formspill og kunne lades med emosjonelle, erotiske og groteske stemninger. H.s malerier på utstillingen Gruppe 66 var alle abstrakte. Her eksperimenterte han også med collage og trykkfarge på svære respatexplater, og utførte sammen med dansken Jens Jørgen Thorsen en co-ritus (spontanistisk fellesmaleri) med musikk og publikum under utstillingen. I samme eksperimentelle ånd kom H. til å arbeide med skulptur, med plast og plexiglass som hovedmateriale. De objektlignende arbeidene som dels var forbundet med hverandre, og hvor hestetagl og pelsverk inngikk som organiske kontraster til de syntetiske materialene, ble montert på slanke, svaiende stålstenger. I sitt utsmykkingsoppdrag for Universitetet i Bergen var det disse farge- og lysbrytningseffektene som ble utforsket og utnyttet. Omkring 1970 kom et mer kritisk-symbolsk innhold fram i grafikken og objektene, noe man ser av fargeetsingen Gjenganger (med en innmontert fotoklisjé av Hitler) og det tredimensjonale To hoder. Samarbeidet med arkitektgruppa Kubus og aksjonene mot Marken-saneringen i Bergen gjorde at populistiske og økologiske problemstillinger også ble reflektert i H.s kunst. H. tok opp igjen akvarellen, ikke for å fange inn øyeblikksinntrykk, men for å utnytte vannfargenes nyanserike register til å sammenfatte bilder over motsetningene mellom naturen og den teknologiske kulturen. Et eksempel på dette er parafrasen over Kittelsens Nøkken, med en bil halvt sunket ned i et tjern. Fugleelskeren er mer ironisk, mens naturen slår tilbake i bilder som Ting i gresset og det surrealistisk pregete Ute-inne. I de siste årene har de små tings drama opptatt H., og i etsing, mezzotint, maleri og tegning har han skapt en slags magisk realisme omkring grønnsaker, planter, leketøy og andre dagligdagse gjenstander, ofte i mini-format.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Herman August Hansen
 • Solveig Olava Muren

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Bergen

Utdannelse

 • Bergen kunsthåndverkskole under bl.a. Knut Glambek, Povl Christensen og Asbjørn Brekke 1953–58
 • kunstakademiet i København under Holger Jensen og Søren Hjorth Nielsen 1959–62
 • Atelier 17, Paris under S.W. Hayter 1962–63
 • kurs i plastteknikker ved kunstakademiet, Stockholm
 • diverse sveisekurser

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Bergen bys stip
 • Hordaland fylkes stip
 • 3%-fondets stip. 1960
 • Hans Evensens legat 1961
 • Ib Schlytters legat 1962
 • Unge Kunstneres Samfunn arbeidsstip. 1963
 • Lorch-Schives legat 1964
 • Statens 3-årige arbeidsstip. 1976–78
 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Molde Kunstforenings stip. 1980
 • Studieopphold i Danmark, Sverige, Frankrike og Tyskland

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegnelærer ved Bergen kunsthåndverkskole 1964–75
 • lærer ved Vestlandets kunstakademi
 • foreleser ved Rogaland distriktshøyskole
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, styremedlem 1979
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • Landsforeningen Norske Malere
 • Foreningen Norske Grafikere
 • Bildende Kunstneres Forening, Bergen
 • styremedlem Finnegårdskretsen 1970
 • medlem Den faste Jury, Høstutstillingen, Oslo jury og Stipendiekomiteen 1976–77
 • medlem Vestlandsutst.s jury 1976-78
 • styremedlem Bildende Kunstneres Forening Bergen og Bildende Kunstneres Forenings kunstnersentrum, Bergen 1978–80
 • medlem Østlandsutst.s jury 1979–80

Priser, premier og utmerkelser

 • Den norske grafikkpris 1962
 • 1. premie ved konkurranseutst. i Unge Kunstneres Samfunn til Kunst i sykestuene 1964
 • 1. premie i plakatkonkurranse for Danmarks u-landshjelp
 • 2. premie i plakatkonkurranse for Trøndelag Teaters oppsetting av Brand
 • 2. premie i plakatkonkurranse for Festspillene i Bergen

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • I samarbeid med arkitektene for Loddefjord skole (1974-78)
 • Skulptur til Sykepleierskolen, Bergen (1970-79)
 • Knappen sykehjem, Bergen (påbegynt 1980)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Krakow bys samling
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Kunst på Arbejdsplassen, Danmark
 • Foreningen for ung dansk kunst
 • Utenriksdepartementet
 • Sarpsborg og Farsund kunstforeninger
 • Kongen av Sveriges samling

Illustrasjonsarbeider

 • Årsmappe Norsk Forening for Grafisk Kunst 1967

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1960-1966
 • Høstutstillingen, Oslo, 1974-1977
 • Høstutstillingen, Oslo, 1978
 • Høstutstillingen, Oslo, 1979-1981
 • Vestlandsutst., 1958-1959
 • Vestlandsutst., 1961-1965
 • Vestlandsutst., 1967-1969
 • Vestlandsutst., 1972
 • Vestlandsutst., 1974-1977
 • Vestlandsutst., 1979-1980
 • Vestlandsutst., 1982
 • Østlandsutst., 1980
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1966-1969
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1971
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1978
 • Norwegische Graphik der Gegenwart, Berlin, 1962
 • Nordisk utst., Helsinki, 1963
 • Ungdomsbiennalen, Paris, 1963
 • Nordisk grafikkunion, Oslo, 1964
 • Junge Graphik aus West-Norwegen, Münster, 1964
 • Seksten debutanter, Hammerlunds Kunsthandel, Oslo, 1965
 • Syv vestlandsgrafikere, Unge Kunstneres Samfunn, 1965
 • Biennale, São Paulo, 1965
 • Biennale, Kristianiakow, 1966
 • 1. Nordiske ungdomsbiennale, Charlottenborgutstillingen, 1966
 • Gruppe 66, Bergens Kunstforening, 1966
 • Gruppe 66, Gall. Gammel Strand, København, 1966
 • Norsk Grafikkunion, Helsinki, 1967
 • Nordisk grafikk, Stockholm, 1967
 • Grafikere under 40 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Billedkunsten i Bergen. Status 70. Tilbakeblikk, Bergens Kunstforening, 1970
 • Konkret analyse, Bergens Kunstforening, 1970
 • Festspillutst., Gall. 1, Bergen, 1970
 • Universitetsutsmykkerne i Bergen, Festspillutst., Bergen Billedgalleri, 1970
 • 7. Biennale, Tokyo, 1970
 • Samliv, Bergen, 1977
 • Samliv, Tromsø, 1977
 • Samliv, Kunstnernes Hus, Oslo, 1978
 • S. W. Hayter og hans norske elever, Kunstnernes Hus, Oslo, 1979
 • Sju tilfeldige i Bergen, Bergens Kunstforening, 1982
 • Sju tilfeldige i Bergen, Kunstnernes Hus, Oslo, 1982
 • Sju tilfeldige i Bergen, Christianssands Kunstforening, 1982
 • Sju tilfeldige i Bergen, Trondheim Kunstforening, 1982
 • Grafikkbiennale, Buenos Aires

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1978
 • Gall. 1, Bergen, 1978
 • Molde Kunstforening, 1980
 • Gall. Stasjonen, Bergen, 1981
 • Grafikkhuset, Bergen, 1982

Eget forfatterskap

 • Olav Herman-Hansen, bilder, skulptur, småtrykk til separatutst. i Kunstnerforbundet, Oslo, Bergen, 1978, (ill.)

Litteratur

 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 92
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 49 (ill.)
 • Gruppe 66, grafikk, lyrikk, Bergen, 1966, (ill.)
 • Askeland, J, i Norsk kunst i dag, Oslo, 1967, s. 100 (ill.)
 • Universitetsutsmykkerne i Bergen, katalog Bergen Billedgalleri, 1970, s. 6, 14–15 (ill.), (24)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 89, 206
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 67
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 196
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 53 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1980, s. 109
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 43 (ill.)
 • Hordaland og Bergen, Bygd og by i Norge, Oslo, 1976, register s. 563
 • Bénézit, E, Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 5, s. 505
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 647
 • Flor, H. (Red.), Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, register s. 188 (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 09.04.1965
 • Malmanger, M., i Dagbladet, 12.04.1965
 • Bergens Tidende, 31.01.1976
 • Bergens Tidende, 29.08.1978, (ill.)
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 31.08.1978
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 06.09.1978
 • Flor, H., i Dagbladet, 07.09.1978, (ill.)
 • Norvin, K., i Morgenbladet, 07.09.1978, (ill.)
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 14.09.1978, (ill.)
 • Bergens Tidende, 22.09.1978, (ill.)
 • Loge, ø., i Bergens Tidende, 30.09.1978, (ill.)
 • Stabell, W., i Morgenavisen, 03.10.1978, (ill.)
 • Romsdals Budstikke, 19.09.1980, (ill.)
 • Bergens Tidende, 25.04.1981
 • Loge, ø., i Bergens Tidende, 02.05.1981, (ill.)
 • Sælen, F., i Morgenavisen, 13.05.1981, (ill.)
 • Bergens Arbeiderbladet, 09.01.1982, (ill.)
 • Bergens Tidende, 22.05.1982, (ill.)
 • Morgenavisen, 29.05.1982, (ill.)
 • Laundal, ø., i Bergens Tidende, 02.06.1982, (ill.)