H. vokste opp og fikk sin utdannelse i København. Han avbrøt utdannelsen til sjøoffiser for å bli kunstner. I 1890 bosatte han seg i sin fødeby Mandal, og i 1898 flyttet han til Bergen. Her drev han i en årrekke en malerskole hvor bl.a. Bernt Tunold, Sophus Madsen, Mons Breidvik, Leon Aurdal, Gabriel Dahl og Nils Krantz var hans elever. De fleste somre tilbrakte H. i Setesdal. Etter 1910 bodde han her store deler av året. De siste leveår hadde han fast bopel i Oslo. Storparten av H.s kunstneriske produksjon stammer fra oppholdene i Setesdal. Han var fascinert av dalens gamle kultur og fant motiver fra folkelivet i tun, bygninger og interiører. Mest kjent er H. for sine landskaper, også disse oftest hentet fra Setesdal. H. malte i en tradisjonell, naturalistisk stil i en noe begrenset fargeskala. Han karakteriseres som en habil, dyktig kunstner som ikke lot seg rive med av tidens skiftende retninger. H. har også malt en rekke portretter, f.eks. av forfatteren Theodor Madsen (Bergen Billedgalleri).