Faktaboks

Asor Hansen
Hansen, Henrik Asor
Født
23. august 1862, Mandal
Død
3. mai 1929, Leirvik på Stord

H. vokste opp og fikk sin utdannelse i København. Han avbrøt utdannelsen til sjøoffiser for å bli kunstner. I 1890 bosatte han seg i sin fødeby Mandal, og i 1898 flyttet han til Bergen. Her drev han i en årrekke en malerskole hvor bl.a. Bernt Tunold, Sophus Madsen, Mons Breidvik, Leon Aurdal, Gabriel Dahl og Nils Krantz var hans elever. De fleste somre tilbrakte H. i Setesdal. Etter 1910 bodde han her store deler av året. De siste leveår hadde han fast bopel i Oslo. Storparten av H.s kunstneriske produksjon stammer fra oppholdene i Setesdal. Han var fascinert av dalens gamle kultur og fant motiver fra folkelivet i tun, bygninger og interiører. Mest kjent er H. for sine landskaper, også disse oftest hentet fra Setesdal. H. malte i en tradisjonell, naturalistisk stil i en noe begrenset fargeskala. Han karakteriseres som en habil, dyktig kunstner som ikke lot seg rive med av tidens skiftende retninger. H. har også malt en rekke portretter, f.eks. av forfatteren Theodor Madsen (Bergen Billedgalleri).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Margrethe Styben
 • Frits Anton Sigfred Hansen

Gift med

 • København, 1919 med Ane Kristine Jensen (f. 1861)

Utdannelse

 • Kunstakademiet i København 1882–83
 • Kunstneres Frie Studieskole, København, under Kristian Zahrtmann ca. 1883/84
 • registrert elev av Zahrtmanns malerskole, København februar 1896

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til Paris, Berlin, Nederland, Belgia og England

Stillinger, medlemskap og verv

 • Drev malerskole i Bergen fra ca. 1900
 • styremedlem i Bergens Kunstforening 1902–10, formann 1905 (?) - 10

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Bergen Billedgalleri
 • RMS
 • Historisk Museum Bergen
 • Christianssands Faste Galleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Mandal bymuseum
 • Skiens Faste Galleri
 • Bergens Creditbank (portrettmaleri)

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Trondheim Kunstforening, 1904
 • Keller & Reiner, Berlin, 1909
 • Drammens Kunstforening, 1910
 • Drammens Kunstforening, 1911
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1912
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1914
 • Trondheim Kunstforening, 1915
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1916
 • Gummeson, Stockholm, 1917
 • Bergens Kunstforening, 1918
 • Kristiania. Kunstforening, 1920
 • Kristiania. Kunstforening, 1922
 • Bergens Kunstforening, 1923
 • Trondheim Kunstforening, 1923
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1925
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1927

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1889
 • Høstutstillingen, Oslo, 1892
 • Høstutstillingen, Oslo, 1897-1906
 • Høstutstillingen, Oslo, 1908-1910
 • Høstutstillingen, Oslo, 1912
 • Høstutstillingen, Oslo, 1914
 • Høstutstillingen, Oslo, 1921
 • Høstutstillingen, Oslo, 1923
 • Charlottenborgutstillingen, 1886-1887
 • Charlottenborgutstillingen, 1889-1891
 • Charlottenborgutstillingen, 1893-1894
 • Charlottenborgutstillingen, 1896
 • Nordisk utst., København, 1888
 • Norska konstnärers Arbeten, Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1904
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1914, høsten
 • Høstutstillingen gjennem 25 år, 1882-1907, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932

Gruppeutstillinger

 • Trondheim Kunstforening, 1912

Portretter

 • Maleri utført av Arne Kavli (olje, 1899–1900, Drammens Kunstforening Faste Galleri) gjengitt i J. Thiis: Norske malere og billedhuggere, Bergen 1907, bd. 2, s. 381 og i H. Alsvik: Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen 1967, s. 155
 • Tegning gjengitt i Tidens Tegn 29.11.1920 og 18.11.1922

Litteratur

 • Kritiken, Bergen, 1899, nr. 27
 • Bergens Kunstforening og Asor Hansens Billed, Hykleri eller Dumhet? Dikt sign. Chevalier, Glipen, Bergen, 1900, nr. 4
 • Abrahamsen, A., Reisehaandbog for Sætesdalen, Christiansand, 1901, s. 56
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 381-82 (ill.)
 • Aubert, A., Die norwegische Malerei, Leipzig, 1910, s. 78, 86
 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912, s. 99
 • Koren, D., Omkring Lindesnes, (Kristiania, 1914, s. 20, 27-28
 • Salmonsen, København, 1920, bd. 10, s. 847
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B, Leipzig, 1923, bd. 16, s. 15
 • Bugge, C. A., En Sørlandsby. Erindringer og skildringer fra Mandal i gammel og nyere tid, (Kristiania, 1924, s. 144, 145
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 550
 • Kloster, R., Bergens Kunstforening 1838–1938, Bergen, 1938, register
 • Rohde, J., i Den frie Udstilling gennem 50 Aar, København, 1942, s. 17
 • Stenstadvold, H., Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900–1919, Trondheim, 1946, s. 116
 • Weilbach, København, 1947, bd. 1, s. 441
 • Østby, L., Alsvik, H., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 437
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register
 • Maleri og skulptur, Bergen, 1963, s. 96-97 (ill.), katalog Bergen Billedgalleri
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1969, bd. 8, sp. 567-68
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 87, 204
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 240
 • Stabell, W., Bernt Tunold, Kunst og Kultur, 1977, s. 206-09, 213-15, 219, 234, 236
 • Valvik, I., Haugland, A., Våre femti år, Mandal 1921–71, Mandal, 1971, s. 60
 • Ytreberg, N. A., Tromsø bys historie, Tromsø, 1971, bd. 3, register
 • Hordaland og Bergen, Oslo, 1976, Bygd og by i Norgeregister
 • Agder, Oslo, 1977, s. 246, Bygd og by i Norge
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 173
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 483
 • H. H. De Lichtenberg, Zahrtmanns skole, København, 1979, register s. 243
 • Østby, L., Setesdal i billedkunsten i O. Bø (red.): Setesdal. Folk, kunst og tradisjon, Oslo, 1980, s. 156 (ill.), 158
 • Sogn og Fjordane, Oslo, 1980, Bygd og by i Norgeregister
 • Dorph, N. V., Dag til Dag, Moralsk forargelse i Bergen, Asor Hansen, Politiken, København, 12.05.1900, Aviser
 • Aftenposten, 01.1912
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 17.11.1912
 • Aftenposten, 20.11.1912
 • Verdens Gang, 22.11.1912
 • Ørebl, 26.11.1912
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 14.10.1914
 • Harbitz, A., i Verdens Gang, 14.10.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 17.11.1914
 • Haug, K., i Aftenposten, 07.11.1916
 • Norske Intelligenssedler, 08.11.1916
 • Morgenbladet, 09.11.1916
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 12.11.1916
 • Aftenposten, 27.11.1920, (ill.)
 • Haug, K., i Aftenposten, 29.11.1920
 • Tidens Tegn, 29.11.1920, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 01.12.1920
 • Harbitz, A., i Morgenbladet, 02.12.1920
 • Lone, E., i Nationen, 02.12.1920
 • Tidens Tegn, 18.11.1922, (ill.)
 • Haug, K., i Aftenposten, 21.11.1922
 • Harbitz, A., i Morgenbladet, 21.11.1922
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 23.11.1922, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 24.11.1922
 • Tidens Tegn, 16.01.1925, (ill.)
 • Haug, K., i Aftenposten, 17.01.1925
 • Harbitz, A., i Morgenbladet, 17.01.1925
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 19.01.1925

Arkivalia

 • Sørensen, G., Zahrtmanns malerskole 1885–1908, Universitetet i Oslo, 1976, s. 178, magistergradsavhandling
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv